help
Kleinschalige grondbank : Martens Milieu wil vooral bedrijven met kleine partijen begeleiden \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Het samenvoegen, beheren, kwalificeren en toepassen van grond is gebonden aan strenge regels. Om aan al die regels te voldoen, moeten bedrijven verschillende certificaten halen of werken met een grondbank. Lins Berben van Martens Milieu voldoet aan a ...
help
In de clinch met de grondbank \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2011
Perk- en potplantenteler Arend Reijm en orchideeënteler H. Mast uit Nieuwerkerk aan de IJssel liggen in de clinch met de Grondbank RZG Zuidplas. Zij moeten plaats maken voor een nieuwbouwwijk.
help
Effecten grondexploitatiewet \ Openbaar bestuur [Artikel]
Dinteren, J. van \ Krabben, E. van der \ 2010
Onder het oude regiem van wet- en regelgeving op de grondmarkt was het niet altijd mogelijk bij locatieontwikkelingen een goed of redelijk kostenverhaal bij ontwikkelde partijen te realiseren. Om daaraan tegemoet te komen, zijnde nieuwe Wet Ruimtelij ...
help
Gemeentelijk grondbedrijf en het beheer van plankosten \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Maarse, A. \ Winsemius, J. \ 2010
Door de gevolgen van de crisis voor de bouwsector komt de financiële positie van gemeenten onder druk. Waar grondbedrijven tot voor kort functioneerden als melkkoe, lijkt een financiële strop nu onafwendbaar. Het tempo van productie daalt en winsten ...
help
Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland [Boek]
Westerink, J. \ Straalen, F.M. van \ Schrijver, R.A.M. \ Schaap, B.F. \ Nijhoff, J. \ Have, P. ten \ Brummelhuis, A. ten \ Brink, M. van den \ Egas, E. \ 2010
Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregelin ...
help
Jaarverslag 2008 \ Jaarverslag... / Dienst Landelijk Gebied voor Ontwikkeling en Beheer [Jaarverslag]
2009
De organisatie gaf 159,7 miljoen euro uit aan grondverwerving voor de provincies. Dat was 12,1 miljoen meer dan in 2007. De indruk bestond dat de grondprijs in 2008 minder steeg dan in 2007, maar er werd meer grond aangekocht in de duurdere regio's. ...
help
Slibstort in plas uitgesteld wegens verspreidingsrisico’s \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruijn, R.G.M. de \ 2009
De Grondbank GMG wil grond en baggerspecie deponeren in de voormalige zandwinput Plas Linderveld bij Deventer. Een naast de plas gelegen zuivelboerderij liet onderzoek verrichten naar mogelijke verontreiniging van het grondwater. Plas Linderveld is e ...
help
Vastgoedaankopen en schadevergoeding in 'Ruimte voor de rivier' \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Aarnink, W.H.B. \ 2008
In de afgelopen eeuwen is veel ruimte aan de rivieren ontnomen met het gevolg dat de rivieren zijn ingeklemd tussen dijken die de afgelopen decennia steeds hoger zijn geworden. Achter die dijken is het land op veel plaatsen lager komen te liggen. Doo ...
help
Grond voor behoud en ontwikkeling : de Nederlandse praktijk van een beheergrondbank \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Theije, L. de \ 2007
Sinds de jaren tachtig is er in Nederland een kloof ontstaan tussen landbouw aan de ene kant en natuur en landschap aan de andere kant. Om de landbouw weer terug te brengen bij de maatschappij moet de mobiliteit van grond vergroot worden. Het inzette ...
help
Grondbank 't Klooster : naar een extensief gebruik van landbouwgrond: een ontwerp van een publiek-private samenwerking (PPS) in een grondbank [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2005
Onderzoek naar de haalbaarheid van het oprichten van een publiek-private grondbank in 't Klooster. Met deze grondbank willen betrokken partijen de landbouw in het gebied in staat stellen in die mate te extensiveren dat een goede kwaliteit grondwater ...
help
Grond voor samenwerking : een onderzoek naar de mogelijkheden van een grondbank in de Peel [Studentenverslag]
Amersfoort, M. van \ Coobs, D. \ 2003
help
Op veilig spelen met de grondbank : steeds meer gemeenten beginnen met exploitatie van eigen grondbank [thema: bodem] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Simon, P. \ 2001
Tijdelijke opslag in een centrale grondbank voorkomt dat overgebleven partijen schone en lichtverontreinigde grond bij bouwprojecten onoverzichtelijk verspreid op een bestemming moeten wachten. Maar het oprichten van een grondbank heeft nog veel voet ...
help
Grondverwerving voor natuur: werken aan een nieuw perspectief \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Koe, M. de \ 2000
Behandeld worden de stand van zaken betreffende grondverwerving voor natuurbeleid, een analyse van de uitvoering en van de grondverwervingsinstrumenten, en tenslotte een nieuw perspectief voor de grondverwerving voor groene functies
help
Grondbankgrond : wettelijke en ecologische aspecten van het hergebruik van verontreinigde grond [Boek] - 1e dr
Buijs, M. \ 2000
help
Een grondbank voor multifunctioneel agrarisch gebruik : voorstel voor 'de duinboeren' bij Tilburg [Boek]
Rienks, W.A. \ Berg, L.M. van den \ 2000
In het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen bij Tilburg wil een aantal partijen een grondbank opzetten. Aanleiding hiervoor is dat verschillende grondeigenaren grond in tijdelijk gebruik willen geven bij de agrariërs in de omgeving. Overlegplatfo ...
help
Grondaankoop voor natuurbeleid : instrumenten heroverwogen \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Dooren, M.J. van \ Andersson, E.A. \ Needham, D.B. \ 1997
help
Wat beweegt kun je sturen : de bevordering van grondmobiliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoeve, H. van der \ Hove, H.G.M. ten \ 1996
help
Grondbank CNB / WFO bewijst bestaansrecht \ CNB - info : informatieblad van de Cooperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (B.A.) Lisse [Artikel]
1995
help
Grondverwerving ten behoeve van het natuurbeleidsplan, de randstadgroenstructuur en ROM-gebieden [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1991
help
De grondbank als instrument voor natuurbeleid \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kuiper, R. \ 1990
Met aanhalingen van diverse beleidsnota's wordt het belang van een grondbank onderstreept
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.