help
Quantifying the effects of management on ecosystem services [Proefschrift]
Oudenhoven, A.P.E. van \ 2015
Dit proefschrift onderzoekt de effecten van landbeheer op ecosysteemdiensten. Landbeheer betreft de menselijke activiteiten die landgebruik ondersteunen. Het geheel werd toegepast in drie case studies, variërend van landschap- tot bioomniveau: in Nat ...
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij [Boek]
Evers, A. \ Haan, M. de \ 2015
Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit he ...
help
Mapping and modelling the effects of land use and land management change on ecosystem services from local ecosystems and landscapes to global biomes [Proefschrift]
Petz, K. \ 2014
Herstel en duurzaam beheer van biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden steeds meer geïntegreerd in nationaal en internationaal beleid. In dit proefschrift wordt een methodologie ontwikkeld voor de kwantificering van effecten van landmanagement op ...
help
Capelle kiest bij ophoging voor behoud van bomen : ophogen van de bodem is in het westen van Nederland een bedreigende activiteit voor bomen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Geluk, P. \ Koppelaar, E. \ Doornenbal, D. \ 2014
In Capelle aan den IJssel liggen van oorsprong moerassige veengebieden waar later woonwijken zijn gebouwd. Om woningbouw mogelijk te maken, verlaagde men de (grond)waterspiegel. Dit heeft echter één belangrijk nadeel: er komt meer zuurstof in de bode ...
help
Opties voor een grondgebonden melkveehouderij [Boek]
Rougoor, C. \ Schans, F. van der \ 2014
Dit rapport beschrijft negen opties voor een grondgebonden melkveehouderij. Duurzaamheidseffecten en uitvoeringstechnische aspecten worden in beeld gebracht en de visie van personen rondom en uit de melkveehouderij t.a.v. deze opties wordt belicht.
help
Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel [Boek]
Woltjer, G. \ 2013
Het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR wordt regelmatig gebruikt om de effecten van het grondgebruik te analyseren van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel. Een van de sterke kanten van het model is de aandacht voor ...
help
Physical aspects of land management [Collegedictaat]
Keesstra, S.D. \ Seeger, M.-K. \ Geissen, V. \ Sterk, G. \ Meijden, G.M.J. van de \ 2012
help
50 jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam [Boek]
Jaarsma, R. \ cop. 2011
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – ...
help
Rooi nu en spaar het land \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Engels, A. \ 2011
De omstandigheden zijn nu optimaal om laanbomen op voorraad te rooien en het land te sparen. Bij vaststaande bomen is een onkruidbestrijding mogelijk zodra ze in winterrust zijn.
help
Physical aspects of land management [Collegedictaat]
Sterk, G. \ Meijden, G.M.J. van der \ Visser, S. \ Poortinga, A. \ 2010
help
Bodem verbeteren binnen gebruiksnormen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2010
Organische stof verteert vaak sneller dan gedacht. De vuistregel dat elk jar 2% van de organische stof in de grond afbreekt, wordt daarom vervangen door nauwkerurige rekenregels en computermodellen. Het gehalte aan aan effectieve organische stof is e ...
help
Straks schaatsen op Ice Turf! : asfalt voor multifunctioneel gebruik in de sportbouw \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Boer, B. de \ 2010
Asfalt neemt binnen de sportbouw een aparte plaats in. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, actief in de aanleg van alle voorkomende buitensport accommodaties, won met de ontwikkeling van een multifunctioneel veld dat het gehele jaar door te gebruike ...
help
7. ‘Agroproductie 21e eeuw. Showcase Flevoland’ \ Springplank naar duurzame landbouw : veertig jaar landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR in Flevoland 1970-2010 [Hoofdstuk uit boek]
Pruntel, H. \ 2010
Het landbouwkundig onderzoek in Lelystad bevindt zich veertig jaar na zijn komst naar Flevoland in een hele belangrijke fase. Het onderzoek in Lelystad maakt tegenwoordig onderdeel uit van Wageningen Universiteit en Research (Wageningen UR), een best ...
help
Overleg over graven in de bodem lijkt van de grond te komen : thema Riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elenbaas, N. \ Bogaard, E. van den \ 2010
Maatschappelijke overlast terugdringen en kosten besparen. Dat is het doel van het project ‘Proactieve regie in de ondergrond’. In 2008 leverde de projectgroep een handreiking op met richtlijnen voor een meer vroegtijdige en betere samenwerking tusse ...
help
Actualiteiten Wet Voorkeursrecht Gemeenten 2009-2010 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Werf, W.J.E. van der \ Kuijvenhoven, C. \ 2010
Stil wordt gestaan bij de recente ontwikkelingen op het ter­rein van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg). De voorbije periode heeft niet alleen interessante jurisprudentie opgeleverd, maar ook een drietal wetswijzigingen. Zo heb­ben de Crisis- en H ...
help
Spirituality as ingredient for development of sustainable land management programs? : a literature study on the influence of spirituality on land management decisions [Studentenverslag]
Wijk, G. van \ 2010
One of the biggest challenges of this generation is to overcome the problems of land degradation. Sustainable land management is seen as a promising way to combat land degradation. However, a lot of sustainable land management programs in developing ...
help
Multifunctional rural land management : economics and policies [Boek]
Brouwer, F. \ Heide, C.M. van der \ 2009
The increasing demand for rural land and its natural resources is creating competition and conflicts. Many interested parties, including farmers, nature conservationists, rural residents and tourists, compete for the same space. Especially in densely ...
help
Somsen: 'niet graaien in onze verpachte grond' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Oggel, B. \ 2009
Fortis beheerde in 2008 een krappe 31.000 hectare grond. Voor het overgrote deel landbouwgrond. Vooral jonge boeren hebben interesse in een (erf)pachtconstructie. Politiek Den Haag keek in het najaar van 2008 verlekkerd naar dit areaal in de portefeu ...
help
Kroniek Wet Voorkeursrechten gemeenten 2008 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Werf, W.J.E. van der \ Kuijvenhoven, C. \ 2009
In deze bijdrage besteden de auteurs beperkt aandacht aan de meest recente wetwijziging, die verband houdt met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Ontwikkelingen in de jurisprudentie worden besproken, waarbij een verdeling is ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.