help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [Proefschrift]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
help
Duurzame wijsheid in pacht [Boek]
Dijkman, W. \ Visser, A. \ [2015]
Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuurnetwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de provincie. CLM heeft maatregelen benoemd die bijdragen aan b ...
help
Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes [Proefschrift]
Straalen, F.M. van \ 2014
In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actore ...
help
Landroof ligt ook op ons bordje \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Kaag, M. \ Zoomers, A. \ 2014
Toen een paar jaar geleden de voedselprijzen sterk stegen, dook ineens het fenomeen land grab op in de nieuwsmedia. Arabische en Chinese bedrijven zouden grote stukken land in Afrika opkopen om hun eigen voedselvoorziening zeker te stellen. Volgens M ...
help
Strategische gronden in crisistijd [Studentenverslag]
Leusink, R. \ Bakker, N. \ 2013
Scriptie over de invloed van de crisis op beleid en prijsontwikkeling van strategische gronden. Dat zijn vaak (nog) agrarische gronden die bedoeld zijn voor de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast is de betekenis daarvan op he ...
help
Land ethics and urban agriculture : is urban agriculture an 'ethical' means for urban land-use : literature study [Studentenverslag]
Sigurdardóttir \ 2013
The phenomenon of urban agriculture can be observed from different aspects, e.g. sustainability based on global ethics, sustainable urban development and a person’s desire for a better way of living. This study summarizes urban problems existing in t ...
help
Terug verdienen of afboeken, dat is de vraag : de crisis te lijf (6) gemeentelijk grondbeleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2012
Volgens de VNG kunnen 64 gemeenten door verliezen in hun grondexploitatie in moeilijkheden komen, en dat is alleen nog op basis van de jaarrekeningen van 2010. De werkelijke omvang van het probleem moet zich nog aandienen. Want niet alleen de vastgoe ...
help
Planning in an environment without growth : invited essay for the Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), the Netherlands [Boek]
Janssen-Jansen, L. \ 2012
Currently, many Dutch cities are experiencing severe financial consequences on top of budget cuts from national government as a result of their over-optimistic over-zoning in relation to direct development strategies and land acquisition programmes. ...
help
The consequences of the economic crisis on property developments at greenfield locations [Studentenverslag]
Heegde, H. ter \ 2012
The economic crisis that originated in 2008 has its impact upon different aspects in society, including the land use planning field. This thesis focuses upon the specific profession of property development that makes part of the overarching science o ...
help
Grondbeleid in de Montpellier agglomeratie, Frankrijk [Boek]
Aalbers, C. \ Brink, A. van den \ 2011
Van 2007 tot 2010 co-financierde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Europese PLUREL onderzoek naar ontwikkelingen en sturing daarop in de stadsranden van stedelijke regio‟s. In dit project trokken het Ruimtelijk structuurplan ...
help
Overzicht landinrichtingsjurisprudentie: 1997 - 2010 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Schuurmans, H.F.A.M. \ 2011
In de jaargang 1997 van Agrarisch recht werd door mr. D.L. Rodrigues Lopes in een tweetal artikelen een overzicht gegeven van de stand van de landinrichtingsjurisprudentie op dat moment. Sinds 1997 is veel tijd verstreken. In het onderstaande artikel ...
help
Hoogtijdagen actieve grondpolitiek voorbij: op de hete blaren van de overmoed \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Bayer, M. \ 2011
De een na de andere gemeente moet afboeken op grondposities en loopt het risico daardoor in de financiële problemen te komen, met de nodige gevolgen voor de inwoners. Het CBS becijferde begin deze zomer al een kostenpost van 424 miljoen over 2009. Ma ...
help
Canonherziening bij groene erfpacht: een verkenning \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Koe, M. de \ 2011
Veel geschillen over erfpacht zijn terug te voeren op geld, of het nu gaat om de hoogte van de canon of over de hoogte van de waarde van het erfpachtrecht en het bloot eigendom. De juridische grondslagen voor het bepalen van de prijs en de waarde van ...
help
Actualiteiten Wet Voorkeursrecht Gemeenten 2009-2010 \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Werf, W.J.E. van der \ Kuijvenhoven, C. \ 2010
Stil wordt gestaan bij de recente ontwikkelingen op het ter­rein van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg). De voorbije periode heeft niet alleen interessante jurisprudentie opgeleverd, maar ook een drietal wetswijzigingen. Zo heb­ben de Crisis- en H ...
help
Groene erfpacht \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Kindt, P. \ 2010
In het afgelopen jaar is veel geschreven over het geschil tussen erfpachters op de Waddeneilanden en Staatsbosbeheer. De aanleiding voor dit geschil was de periodieke canonverhoging die Staatsbosbeheer wilde doorvoeren. Door de erfpachters werd een b ...
help
Stelling: het is goed dat Staatsbosbeheer grond buiten de EHS moet verkopen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Krogt, N. van der \ 2010
Het nieuwe kabinet bezuinigt op natuur. Eën van de plannen van het kabinet om meer geld in het laatje van de staatskas te krijgen, is het verkopen van eigendom van Staatsbosbeheer. Gaat er hierdoor natuur verloren, of is het een goede zaak dat andere ...
help
Groene erfpacht in balans [Boek]
Commissie advisering uitvoering erfpachtbeleid Staatsbosbeheer \ 2009
“De uitvoering van het erfpachtbeleid door Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden heeft geleid tot maatschappelijk onrust.” Deze zinsnede vormde de aanleiding tot onderzoek naar een andere aanpak van het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer. Het belangri ...
help
Land policy and regional economics [Collegedictaat]
Brink, A. van den \ Heijman, W.J.M. \ 2009
De inhoud van deze leerstof grondbeleid betreft grondeigendom en grondmarkt, beleidskeuzen van de rijksoverheid, provinciaal en gemeentelijk grondbeleid, onteigening voor de ecologische hoofdstructuur en gebiedsontwikkeling. Met voorbeelden als: Wier ...
help
Uitnodiging hoorzitting deskundigencommissie zandwinputten [Boek]
Technische commissie bodembescherming \ 2009
Het standpunt van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) inzake het storten van licht verontreinigde grond in zandwinputten. Het standpunt is aangevuld met passages uit eerdere adviezen betreffende Prioritaire projecten uitvoeringsprogramma b ...
help
Polyrationeel grondbeleid voor overstromingen \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Hartmann, T. \ 2009
Wereldwijd richten extreme overstromingen jaarlijks enorme schade aan. Toch vindt er nog steeds stedelijke ontwikkeling plaats in uiterwaarden. Daarvoor moeten dijken worden gebouwd. Door deze dijken en de stedelijke ontwikkeling is er uiteindelijk s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.