help
Biodiversiteit - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Biodiversiteit is een garantie voor een veerkrachtig ecosysteem. De landbouw is een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem. Veerkracht is nodig voor een optimale productie en om de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast, op ...
help
‘In een grond die moeilijk te bewerken was, staat nu in stroken van alles’, akkerbouwer Cornelis Mosselman \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
Cornelis Mosselman heeft een biologisch akkerbouwbedrijf in Ooltgensplaat, Zeeland. Hij zag dat zijn bodem steeds verder verdichtte en nam radicale maatregelen.
help
Maisteelt na grasland met de OSP \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Agtmaal, M. van \ Deru, J. \ Struyk, P. \ 2020
OSP staat voor ondergrondse strokenploeg. Met deze machine wordt in de rij en onder de zode geploegd vóór mais in de rij wordt gezaaid, in dit specifieke onderzoek op grasland. Proeven met de OSP werden gedaan in 2018 en 2019 in Drenthe. Het N-levere ...
help
Maisteelt na grasland met de ondergrondse strokenploeg: resultaten van proeven in Drenthe [Boek]
Agtmaal, M. van \ Deru, J. \ Struyk, P. \ Pol, H. \ [2020]
Op een melkveebedrijf met gras en mais kan de maisteelt in vruchtwisseling met tijdelijk grasland positief uitwerken voor de bodemkwaliteit en het economisch rendement op bedrijfsniveau. Wanneer die maisteelt met niet kerende grondbewerking (NKG) geb ...
help
Ondergrondse strokenploeg biedt perspectief bij mais \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Reindsen, H. \ 2020
Mais telen op grasland na een bewerking met een ondergrondse strokenploeg is perspectiefvol. Niet alleen voor de opbrengst, maar ook met het oog op maatschappelijke doelen zoals bodembiodiversiteit en waterkwaliteit.
help
Melkveehouder enthousiast over ondergrondse strokenploeg \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Reindsen, H. \ 2020
Melkveehouder Job Postma uit het Groningse Zevenhuizen is enthousiast over de ondergrondse strokenploeg van Henk Pol uit Uffelte. 'Het geeft een stuk gemak, het is goed voor de bodem en de mais staat er goed bij.'
help
Proefbedrijf Biologische Landbouw: positieve balans in rampjaar 2016 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Delanote, L. \ 2017
2016 gaat de geschiedenis in als een algemeen rampjaar voor land- en tuinbouw. Desondanks kunnen we op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro een positieve balans opmaken. Het pilootproject ‘vaste rijpaden’, een goed machinepark voor mechan ...
help
Invloed van vaste rijpaden op de bodem [Video]
Balen, D. van \ [ca. 2017]
Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
help
Biolandbau und Nachhaltigkeit : okobilanzierung biologischer Lebensmittel [Boek]
Meier, M. \ Hörtenhuber, S. \ Schader, C. \ Stolze, M. \ 2017
Ökobilanzen haben sich als Instrument zur Abschätzung der ökologischen Nachhaltigkeit in der Land- und Lebensmittelwirtschaft etabliert. Sie dienen der Weiterentwicklung der Produktion, als Grundlage für politische Entscheide und zur Information der ...
help
'De plant voedt ook de bodem' : inzicht in bodem-plantrelaties gunstig voor bodemvitaliteit en productkwaliteit \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sukkel, W. \ 2017
Een belangrijk uitgangspunt van biologische landbouw is dat de bodem de plant voedt. Maar het omgekeerde is ook waar. Aandacht voor variatie in gewassen en groenbemesters kan de bodem helpen verbeteren. Het is een van de zaken waar WUR-onderzoekers t ...
help
De effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Balen, D. van \ Haagsma, W. \ 2017
Binnen de biologische landbouw was er altijd extra aandacht voor bodemkwaliteit. De bodem voedt de plant tenslotte. Intussen beginnen wat meer te leren over welke processen er zich in de bodem afspelen. En over de rol die planten spelen. Naast gewas- ...
help
Verslag bodemconferenties Oostenrijk \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ 2017
Koen Willekens geeft verslag van twee Oostenrijkse conferencties over bodembeheer: -25 april: Internationale boerenconferentie organic No-till Conference (Absdorf, Oostenrijk) -26 april: Wetenschappelijke conferentie op universiteit Bodenkultur (BOKU ...
help
The Eco-Plough : a better alternative for conventional ploughing [Studentenverslag]
Prinsen, Rianne \ 2017
To feed the world now and in the future, soil quality needs to improve. Therefore, soil degrading agricultural practices need to change. One of these practices is conventional ploughing (25-30 cm depth). Two possible alternatives for this are non-inv ...
help
Secure grondbewerking de basis voor een goede start \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Hanse, B. \ 2016
Een goede start in het voorjaar is belangrijk voor de suikerbietenopbrengst. De juiste aandacht voor de grondbewerkingen in het voorjaar draagt bij aan hoge suikeropbrengsten.
help
Bodemverdichting Band versus rups [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
help
Dossier Start van het maïsseizoen \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ Halewyck, J. \ Ryckaert, B. \ Meers, E. \ 2016
In dit Dossier Start van het maïsseizoen de volgende artikelen: 1 Aandacht voor bodembewerking bij maïs. 2 Hoe past maïsteelt in de vergroening? 3 Kunstmestvervangers bij maïsteelt.
help
Drempels in wortelteelt pakken erosie aan \ Management&techniek [Artikel]
Van Bavel, J. \ 2016
Medio mei organiseerden Inagro en het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid in het West-Vlaamse Mesen een machinedemonstratie erosiebestrijding door drempeltjes of verruwingen in industriewortelen. Op een oranje perceel (medium ero ...
help
De boeren en bodems die Topbodem gaat volgen : deelnemers stellen zich voor \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2016
Topbodem volgt de komende jaren vijf bedrijven in belangrijke akkerbouwregio’s van Nederland. In de nieuwe opzet helpen coaches deze ondernemers het beste uit hun bodem te halen. De boeren zijn gemotiveerd om te leren en hun ervaringen te delen met c ...
help
Mogelijkheden om blijvend grasland in Natura 2000 gebieden te vernieuwen [Boek]
Korevaar, Hein \ 2016
Om de biodiversiteit te beschermen mogen in Europa ecologisch kwetsbare blijvende graslanden die door de lidstaten aangewezen zijn niet worden geploegd of omgezet. Lichte vormen van grondbewerking zijn er wel toegestaan. Nederland heeft deze bescherm ...
help
Moet je ploegen voor je aardappelen teelt? \ Management&techniek [Artikel]
Huybrechts, M. \ 2016
Goede landbouwgrond moet beschermd worden tegen erosie. De akkerbouwer heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid en velen werken heel plichtsbewust aan erosiepreventie. Toch bleek dat voor de overheid onvoldoende en werden er spelregels opgestel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.