help
Grond beschikbaar stellen voor duurzame landbouw over generaties heen \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Kamp, J. van der \ 2016
Dagelijks pendelen tussen Gent en Brussel voor zijn baan als geluidstechnicus, dat geeft Michiel van Poucke (46) in 2009 maar al te graag op voor zijn nieuwe baan als bioboer. “Ik was 40, had Landwijzer afgerond en wilde absoluut gaan boeren. Maar he ...
help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [Proefschrift]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
help
Heer met de heren, boer met de boeren \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Onzenoort, K. van \ 2015
De liefde voor zijn vak steekt hij niet onder stoelen of banken, noch onder zijn klassieke Engelse bureau. Willem van Vliet is de rentmeester van GLK en noemt het 'een voorrecht om deze bijzondere functie te mogen vervullen'.
help
Grondeigenaren in de knel door vertraagde planologische besluitvorming : recht op onteigening als oplossing? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Nielen, M.G. \ 2014
De voorbereiding en uitvoering van planologische projecten strekken zich vaak over een groot aantal jaren uit. Grondeigenaren kunnen daardoor in de knel komen te zitten. Door een bestemmingswijziging is duidelijk dat zij de grond zullen kwijtraken, m ...
help
Landroof ligt ook op ons bordje \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Kaag, M. \ Zoomers, A. \ 2014
Toen een paar jaar geleden de voedselprijzen sterk stegen, dook ineens het fenomeen land grab op in de nieuwsmedia. Arabische en Chinese bedrijven zouden grote stukken land in Afrika opkopen om hun eigen voedselvoorziening zeker te stellen. Volgens M ...
help
Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied [Boek]
Boonstra, F. \ Bruil, W. \ Fortuin, R.J. \ Haas, W. de \ 2014
Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk g ...
help
Verkavelen voor groei [Website]
cop. 2013
Verkavelen voor Groei staat voor een nieuwe innovatieve gebiedsgerichte verkavelingaanpak die Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland, Dienst Landelijk Gebied (DLG), en het Kadaster gezamenlijk hebben ontwikkeld. Een aanpak die ondernemers en ov ...
help
Wie woonden waar in Wageningen [Website] - 2e, herziene uitgave op internet / aangepast door Gemeentearchief Wageningen
Zeven, A.C. \ Gemeentearchief Wageningen \ 2013
help
Taking the law to the people : mobilizing community ownership for legal reed harvesting in Ukraine : experiences with Ukrainian legislation and stakeholder consultations for commercial reed harvesting in rural communities [Boek]
Poppens, R. \ Rii, O. \ Kraisvitnii, P. \ 2013
This report is an account of experiences of a Ukraine based company, Phytofuels Investments, operating in the framework of the Pellets for Power project. As one of five project partners, Phytofuels’ tasks included the development of sustainable reed ...
help
Grondprijsmonitor 2012 [Boek]
2013
Tussen 2005 en 2009 stegen de landelijk gemiddelde agrarische grondprijzen sterk. Vanaf 2009 is er sprake van een jaarlijkse grondprijsstijging van gemiddeld twee procent. De relatieve grondmobiliteit (percentage verhandelde grond ten opzichte van he ...
help
Gluren bij de buren : gemeenschap draagt de boerderij van de toekomst \ Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw [Artikel]
Boxtel, M. van \ 2013
Landbouw is kapitaalintensief. Grond is duur. Dat maakt het voor jonge boeren lastig om een bedrijf te starten of over te nemen. In allerlei landen ontstaan initiatieven voor nieuwe vormen van gemeenschappelijk grondeigendom. Maria van Boxtel was bij ...
help
Agrariërs leggen zelf een ecologische verbindingszone aan \ Streek : netwerkblad voor het platteland [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
De aanleg van ecologische verbindingszones, stroken over boerenland die natuurgebieden met elkaar moeten verbinden, valt vaak niet mee. Gemeentes en waterschappen krijgen vaak niet de benodigde gronden bij elkaar omdat er te weinig geld is of omdat d ...
help
Land grabs for biofuels : driven by EU biofuels policies [Boek]
Hamelinck, C. \ 2013
In recent years, several organisations have expressed their concern that the demand for feedstock for biofuels in the EU would cause land grabbing – large scale land acquisitions with negative socioeconomic impacts – in countries all over the world. ...
help
Kadastrale atlas Gelderland 1832 - Oldebroek : tekst en kadastrale gegevens [Kaart]
Hoek, K. van der \ Zunderman, P. \ 2012
help
Erfpacht is alternatief voor financiering grond : banken doen steeds moeilijker \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2012
Beleggen in landbouwgrond is door de financiële crisis aantrekkelijker geworden. Grond geldt, net als goud, als waardevast. Grond is schaars, er wordt immers geen grond meer bijgemaakt. Dit geldt zeker in Nederland waar het areaal landbouwgrond sinds ...
help
'Wij wegen belangen integraal af' : Ron van Woudenberg, voorman particuliere grondbezitters \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2012
De Federatie van Particuliere Grondbezitters (FPG) lijkt de tijdgeest mee te hebben. Waar grote terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten aarzelend stapjes in richting van een meer commerciële exploitatie zetten, hebben de circa 1800 FPG-led ...
help
Kadastrale atlas Overijssel 1832 [Kaart]
cop. 2012
Deze uitgave, bestaande uit een DVD en een CD-Rom, bevat alle kadastrale kaarten en gegevens van Overijssel in 1832. De in de negentiende eeuw ingevoerde grondadministratie is een rijke bron van gegevens over de mensen die hier vroeger leefden, hun b ...
help
Over mensen en natuur : agrarisch en particulier natuurbeheer in de Baviaanskloof, Zuid-Afrika \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Vries, J. de \ Oude Munnik, J. \ 2012
In dit artikel bekijken we een casus uit Zuid-Afrika omdat, ondanks het feit dat agrarisch natuurbeheer vaak een Nederlands fenomeen wordt gezien, er ook in Zuid-Afrika een verschuiving gaande is van natuurbeheer door de overheid naar natuurbeheer do ...
help
De visie van... Jan Helder: "bezuinigingen op natuurbeleid geen ramp" \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2011
Particuliere grondbezitters kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het natuurbeleid dan de voorgaande kabinetten zich realiseerden. Daarvoor moet wel de regelgeving minder stringent worden en de natuurdoelen minder ambitieus. Maar dan is er vee ...
help
De grote verhuizing, 120 kilometer verder... : Peter de Regt is met zijn bedrijf uitgekocht in de Biesbosch \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2011
Akkerbouwbedrjif De Regt in Werkendam ligt in een gebied waar Biesbosche landbouwgronden worden omgevormd naar een waterbergingsgebied. Het bedrijf moet om deze reden worden verplaatst. Het akkerbouwbedrjif wordt opnieuw opgestart in Flevoland.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.