Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 833

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="grondmechanica"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bodemopbouw langs zandwinputten onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Goor, G.R.P. van \ Berbee, B.M. \ Kruchten-Cuijpers, Y.J.G. van \ 2014
Met de geofysische onderzoeksmethode Wageo kan het veiligheidsrisico worden bepaald dat ontstaat op afschuiving van het voorland en de dijk zelf bij het aanvullen van (voormalige) zandwinputten. Dat risico ontstaat als het materiaal voor het aanvulle ...
help
130620 P07 Wim Pater [Video]
Pater, W. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Tijdsafhankelijk onderzoek Eemskanaal dijk' van Wim Pater (State of the Art Engineering) als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op donderdag 20 juni ...
help
130321 KD2013 P09 - Rob van Putten - integrale systeembeheersing [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Van dijkbeheer naar integrale systeembeheersing: behaalde resultaten' van Rob van Putten (Waternet) op de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem. Een aantal initiatieven dragen bij aan een integrale aanpa ...
help
Overzicht fysieke effecten : INCAH Infrastructure Networks for Climate Adaptation in Hotspots [Presentatie]
Sman, B. \ 2013
Voor objecten als bruggen, leidingen, spoor, tunnel, waterkering wordt aanpak gegeven (o.a. foutenboom). Met als casus het Botlekgebied.
help
Piping niet los te zien van grondwaterstroming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bermee, B.M. \ Leuvenink, K.J. \ 2013
Veel dijken zijn volgens berekeningen onvoldoende bestand tegen piping en moeten worden versterkt. Dit beeld wordt echter niet altijd herkend door beheerders op basis van hun ervaringen tijdens hoogwater. Is er een veiligheidsnorm aanwezig die in beo ...
help
Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringen \ Geotechniek [Artikel]
Duinen, T.A. van \ Hemert, H. van \ 2013
Bij het analyseren van de macrostabiliteit van taluds van regionale waterkeringen leidt het toepassen van de ongedraineerde schuifsterkte voor klei- en veenlagen tot hogere stabiliteitsfactoren dan het toepassen van de gangbare effectieve schuifsterk ...
help
Algemene regels : algemene regels voor waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater [Boek]
2013
Een groot geheel aan regels betreffende: beplantingen, hekken, bemesten, beweiden, kabels bij waterkeringen. Kleinschalig strandgebruik, evenementen en seizoensbebouwing op het strand. Plaatsen van bouwwerken, het verbouwen ervan, het uitvoeren grond ...
help
Grond op de korrel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broug, N.W.A \ 2011
Mechanisch grondgedrag zetelt in deeltjescontact. Daarbij voegt de gewelfwerking een horizontale 2D-opspanning aan het verticale 'actie=reactie'-deeltjesevenwicht toe. De in de huidige sterkteleer genegeerde rol van deeltjescontact beperkt de represe ...
help
Zettingsarm ontwerp voor nieuwe wijk Westergouwe: grondverbetering aanbesteed als design & construct \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2010
Het voorkomen van grote restzettingen is in de nieuwe wijk Westergouwe in de Zuidplaspolder erg belangrijk. Bij de aanbesteding van de eerste grondverbetering wordt gestreefd naar de hoogste restzettingseis binnen het beschikbare budget. De aannemer ...
help
Van treinongeval tot Laboratorium voor Grondmechanica \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2009
Toen op een vrijdagochtend september 1918 de forensentrein naar Amsterdam de brug over het Merwedekanaal wilde nemen, begaf de spoordijk het. In tien dagen tijd was er 100 mm water gevallen, het dijklichaam was doordrenkt met water, door het gewicht ...
help
Modellen helpen bij keuze voor geforceerde consolidatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2008
Het aanbod van ophoogmethoden voor het bouwrijp maken en voor de aanleg van infrastructuur op slappe bodem is groot. Zettingsberekeningen zijn onmisbaar voor een afweging tussen technieken voor bouwen op slappe grond. Diverse hulpmiddelen zijn beschi ...
help
Bodemverdichting : een duivels dilemma op natuurgrasvelden \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Wijk, A.L.M. van \ 2008
Bodemverdichting hebben we liever niet op grassportvelden. Toch kunnen we niet zonder. Zonder verdichting is een veld te zacht en wordt het kapot gespeeld. Teveel verdichting gaat echter gepaard met een verstoorde zuurstofvoorziening, slechte grasgro ...
help
Onderzoek geeft inzicht in reactie van de grond : analyse van bochtgedrag bij microtunnelling : dossier : No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broere, W. \ Dijkstra, J. \ 2008
Bij het boren van microtunnels is de stijfheid van de grond bepalend voor de reactie van de tunnelboormachine. Wanneer de stijfheid van de grond laag is reageert de machine minder sterk op de ingezette bocht dan gewenst en wordt een flauwe bocht gebo ...
help
Forceren van zetting vraagt om intensieve monitoring \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2008
Een kortere bouwtijd en een kleinere restzetting zijn voordelen van de zettingforcerende technieken IFCO en Beaudrain. Wel is het zaak te kijken of de grondslag geschikt is en of de invloed van de oppervlaktewaterhuishouding in de gaten te houden is. ...
help
Wegwijs in geforceerde consolidatie : methoden IFCO, Press-to-drain en BeauDrain onderzocht : dossier: Funderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Zwanenburg, C. \ Jansen, H.L. \ 2007
Tijdwinst en een betere kwaliteit van het bouwrijp gemaakte terrein zijn de voordelen van zettingforcerende technieken. Een CUR-commissie heeft 3 zettingforcerende technieken onderzocht en met elkaar vergeleken
help
Probabilistische aanpak maakt risico's ondergrond expliciet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwakman, L \ Bisschop, F. \ Bruin, R.J. \ Jonkers, G. \ 2007
De traditionele rekenmethodiek geeft bij het bouwen op zettinggevoelige ondergrond slechts beperkt inzicht in de onzekerheden en risico's. Probabilistisch rekenen vermindert deze beperking voor een groot deel, waardoor het mogelijk is om een afgewoge ...
help
Grondverdichting : beducht voor beweging \ Trekker en werktuig : onafhankelijk maandblad over landbouwtrekkers en werktuigen [Artikel]
Bal, A. \ 2006
Grondverdichting ontstaat niet alleen als gevolg van een te hoge belasting per wiel; de invloed van beweging van een voertuig is veel groter, volgens de overtuiging van een voormalig techniekdocent aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten
help
Zettingsarm bouwen mogelijk met innovatieve aardebanen [wegenbouw & verkeer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Huiden, E.J. \ Jansen, H.L. \ 2006
Om een zettingsarme weg of spoorlijn te realiseren is bij de aanleg vaak een jarenlang consolidatieproces van de ondergrond nodig. Dit botst met de maatschappelijke wens om snel te bouwen met weinig hinder voor verkeer en met weinig vervolgkosten doo ...
help
Een methode voor landsdekkende berekening van gevolgen door maaivelddaling veroorzaakt door veenoxidatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ Peereboom, I.O. \ 2006
Op basis van eenvoudige rekenregels uit de grondmechanica en met praktijkkennis over veenoxidatie werd met behulp van GIS een beeld gegenereerd van de ontwikkelingen van instabiliteit van veengronden. De verwachte opbarsting van veenlagen is in kaart ...
help
Plooipatronen in een uiterwaard van de Waal : recente plooiing in Nederland \ Grondboor en hamer [Artikel]
Loon, A.J. van \ 2006
Begin 1995 steeg het water van de Rijjn tot extreme hoogte door een uitzonderlijk hoge temperatuur in de Alpen, gecombineerd met zware regenval in het Frans/Duitse grensgebied. Op diverse plaatsen langs Waal en Rijn dreigden dijken te bezwijken. Toen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.