help
Circulaire Atlas Gelderland : rapportage [Boek]
Jutte, J.B. \ Euler-van Hulst, K. \ Roos, S. \ 2019
Het coalitieakkoord 2019-2023 ’Samen voor Gelderland’ zet via verschillende gebundelde sporen in op de circulaire economie. Bijvoorbeeld als onderdeel van de landbouw- en voedseltransitie (kringlooplandbouw). Maar ook in haar rol als vergunningverlen ...
help
Antoinet van Helvoirt-Looman over waterschapsinnovatie: 'Je moet erin geloven : Ergens een beetje in geloven werkt niet' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2019
Antoinet van Helvoirt-Looman is als heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel een voorvechter van duurzaamheid en circulariteit. Een goed voorbeeld ervan is het terugwinnen van de biobased grondstof Kaumera uit Nereda® zuiveringsslib (zie kader). Onlang ...
help
Verkenning verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden [Boek]
Laan, Peter \ 2019
Dit rapport bevat de resultaten van een eerste verkenning om met behulp van de inzet van planten-, paddenstoelen- of diersoorten (phytoremediatie) effectief metalen uit slib te verwijderen en daarmee wegen te openen naar hergebruik van slib in de lan ...
help
Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten : systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland [Boek]
Delahaye, Roel \ Hoekstra, Rutger \ Ganzevles, Jurgen \ Lijzen, Johannes \ Portting, José \ Hanemaaijer, Aldert \ 2018
Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit ...
help
De transitie naar een circulaire consumptiegoedereneconomie : transitie-agenda circulaire economie 2018 [Boek]
Rakhorst, A.-M. \ 2018
Het streven naar de circulaire economie heeft velen geïnspireerd tot het nemen van concrete acties. Dat is mooi, want werken aan het sluiten van de kringlopen leidt tot economische voordelen, verbetering van het milieu, verlaging van de CO2-uitstoot, ...
help
Circular economy: what we want to know and can measure : framework and baseline assessment for monitoring the progress of the circular economy in the Netherlands [Boek]
Delahaye, Roel \ Hoekstra, Rutger \ Ganzevles, Jurgen \ Lijzen, Johannes \ Potting, José \ Hanemaaijer, Aldert \ 2018
help
Noord-Nederland Circulair: Routekaart naar een circulair Noord-Nederland [Boek]
Roemers, G. \ Veele, W. \ Blok, M. \ Jurgens, S. \ Kamminga, C. \ 2018
Het Grondstofstromenonderzoek dat voor u ligt geeft een basis voor verder handelen. Het onderzoek laat zien dat op de onderzochte domeinen bouw-, chemie, landbouw- en afvalverwerkende sector er kansen liggen voor bedrijven, overheden, kennisinstellin ...
help
Noord-Holland Noord : Biomassa : Fase 1: Grondstofstromen [Brochure]
[ca. 2018]
Deze biomassa scan richt zich op de bronnen van organisch materiaal die door de betrokken gemeenten waren aangewezen voor deze analyse. Deze bronnen zijn de landbouw, waarbij de veeteelt apart wordt behandeld, huishoudens, weg- en waterbouw, groen- e ...
help
Zuid-Holland Circulair : Verkenning van Grondstofstromen en Handelingsopties voor de Provincie [Boek]
[ca. 2018]
Zuid-Holland heeft veel te winnen met de transitie naar een circulaire economie: door de internationale haven, de sterke verstedelijking en de grootschalige en wereldberoemde glastuinbouwsector is Zuid-Holland waarschijnlijk een van de meest materiaa ...
help
Meerjarenplan Stichting Biobased Delta 2018 - 2020 [Boek]
Boon, H. de \ Zoetemeyer, R. \ 2017
De Biobased Delta regio in Z uidw est - Nederland heeft door haar ligging en infrastructuur alles in zich om een wereldwijde competitieve topregio te worden in de 'Next Economy', een duurzame circulaire en biobased economie die de internationaal over ...
help
Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval : verkenning van belastingen voor het stimuleren van de circulaire economie [Boek]
Dijk, Justin \ Vollebergh, Herman \ Drissen, Eric \ Eerens, Hans \ Vrijburg, Hendrik \ 2017
Doorgaans leidt grondstoffengebruik tot twee problemen: schaarste en milieudruk. Afgezien van geopolitieke omstandigheden (zie Prins et al. 2011), lijkt schaarste op grondstoffen- markten geen wezenlijk maatschappelijk probleem. Veel grondstoffen zij ...
help
Samenhang van beleid versterkt \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Marinissen, R. \ Linderhof, V. \ Witmer, M. \ Munaretto, S. \ 2017
De thema’s water, energie, klimaatverandering, landgebruik en voedsel kennen vele raakvlakken. Een goede ontwikkeling in het ene thema kan meerwaarde opleveren voor het andere, maar ook een negatief effect hebben. Samenhangend beleid kan minnen voork ...
help
Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Henkens, T. \ 2017
Sommige grondstoffen zijn zo schaars dat uitputting van hun ertsen in de nabije toekomst zal optreden, stellen drie auteurs in 2015 in een Dossier-artikel in Tijdschrift Milieu. In werkelijkheid valt dit waarschijnlijk reuze mee, stelt Marcel Bovy. M ...
help
Suikers en hout, het nieuwe zwarte goud : de toekomst van de Nederlandse chemie \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Janse, I. \ 2017
De Nederlandse chemie heeft veel plannen voor biobased pilotplants en demofabrieken (zie Chemie Magazine mei). Maar wat zijn de 4 meest kansrijke richtingen? En welke uitdagingen spelen daarbij? Eerste deel van een tweeluik.
help
Het circulair denken is begonnen \ Verf&Inkt : magazine van de vereniging van verf en drukinktfabrikanten VVVF [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2017
De crisis te boven zoekt de sector meubelindustrie en interieurbouw naar nieuwe businessmodellen voor de toekomst. Na de zomer moet de branche innovatieagenda gereed zijn. Smart industry en circulaire economie zijn heel belangrijk, aldus branchedirec ...
help
Samenvatting business meeting platform bio-energie 20 april 2016 voor indiening bij de energiedialoog ‘Mijn Energie 2050’, inclusief 4 appendices [Boek]
Weustink, K. \ Besseling, P. \ Todd, P. \ 2016
Als kern van de visie werd aangegeven dat er veel toepassingen zijn voor biomassa, ter vervanging van fossiele grondstoffen. Voor sommige toepassingen van fossiele grondstoffen is er geen alternatief dan het gebruik van biomassa. Denk bijvoorbeeld aa ...
help
‘Trial and error’ in markt herwonnen grondstoffen : Nederland aan top met de energie- en grondstoffenfabriek \ WaterForum [Artikel]
Elshof, L. \ 2015
Herwinning van grondstoffen uit afvalwater past perfect binnen een circulaire economie. Op papier een fantastische, internationale businesscase, maar is er een markt voor herwonnen grondstoffen, variërend van struviet en cellulose tot drinkwater?
help
Weinig beweging op grondstoffenmarkt \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Stevens, R. \ 2015
De markt voor droge, vochtrijke grondstoffen zit in rustig vaarwater. Ook komende maanden zijn er geen grote wijzigingen te verwachten.
help
Ruime ruwvoervoorraad remt handel bijproduct \ Boerderij. Editie rundveehouderij [Artikel]
Nes, P. van \ 2014
De voederwaardeprijzen dalen door lagere prijzen van raapschroot en soja. De prijzen voor bijproducten blijven stabiel, ondanks de slappe handel.
help
Op weg naar biobased coatings : waar staat de verfindustrie nu? \ Verf&Inkt : magazine van de vereniging van verf en drukinktfabrikanten VVVF [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2014
In 2030 moet de helft van alle coatings in nederland gebaseerd zijn op biomateriaal. Dat is het doel van de VVVF en VNCI. Inmiddels heeft Kennisinstituut TNO een eerste stap gezet om het huidige aanbod biobased coatings te analyseren. Op naar fase tw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.