help
Hoe konden er tonijnen van vier meter in de Noordzee leven? [Video]
2015
Wat hebben roggen, oesters en tonijnen gemeen? Ze zijn allemaal verdwenen uit de Noordzee. Maar waar zijn die tonijnen van 4,5 meter lang gebleven? Heeft het te maken met overbevissing, of zijn er nog andere krachten in het spel? En hoe krijgen we di ...
help
Vleermuisvriendelijk bouwontwerp : inclusief bouwen is noodzaak!? \ Zoogdier [Artikel]
2015
Vleermuizen maken gebruik van gebouwen, met name om er veilig de dag door te komen. Het kan gaan om een veel voorkomende soort als de gewone dwergvleermuis, maar ook om een zeldzame als de vale of de tweekleurige vleermuis. Van nature gebruiken deze ...
help
Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten [Boek]
Tangelder, M. \ Dalen, J. van \ IJzerloo, L. van \ Ysebaert, T. \ 2015
Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. ...
help
Het eeuwige vuur van Jane Goodall \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2014
De wereldberoemde chimpansee-onderzoekster werd activist toen ze zag hoe snel het leefgebied van ‘haar’ aap verdween. Nu reist ze de hele wereld rond om te strijden voor het behoud van de natuur.
help
Productie-oerwoud op z'n negentiende-eeuws. 2. Plantenvondsten en vegetatie-elementen in en om het Beekbergerwoud \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2014
In dit tweede artikel komt de botanische oogst van de exploraties meer gedetailleerd ter sprake. Tevens komen vaak geraadpleegde secundaire bronnen ter sprake.
help
De kerkuil : infoblad [Factsheet]
[ca. 2014]
Dit infoblad geeft informatie over de kerkuil en geeft tips voor de bescherming van deze uilensoort.
help
De steenuil : infoblad [Factsheet]
2014
De steenuil is de kleinste uilensoort van Nederland en bewoner van het boerenland. De soort is bedreigd en heeft bescherming nodig. Dit infoblad gaat in op de kenmerken van de vogel en beschermingsmaatregelen.
help
Productie-oerwoud op z'n negentiende-eeuws. 1. Mensen, planten en dieren in en om het Beekbergerwoud \ Stratiotes [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2013
De voorstelling van zaken, dat slechts enkele liefhebbers op de hoogte waren van de bijzondere flora en fauna van het Beekbergerwoud, wordt in dit artikel weerlegd. De teloorgang van het naturgebied is niet aan onkunde te wijten en zelfs niet aan ong ...
help
Bestuiven en behouden : stijf-es-in 65 \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Cingel, N. van der \ 2007
Het Vrouwenschoentje Cypripedium calceolus is een soort die dertig tot honderd jaar kunnen worden. Ze vermeerdert zich ongeslachtelijk. In Engeland was de soort bijna uitgeroeid. Één exemplaar was nog over. In 1987 heeft men daar zaad van gewonnen en ...
help
Bedreigingen El Gran Chaco \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Glauser, B. \ 2007
Agrobedrijven zijn van zins op grote schaal te gaan ontbossen in de Gran Chaco-vlakte in Paraguay: een bedreiging voor de inheemse bevolking, voor de rijke biodiversiteit van het gebied en de zeldzame diersoorten dier er leven. Met steun van IUCN NL ...
help
Road crossing connections \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Bohemen, H.D. van \ 2007
The author starts with a description of the impact of roads and traffic on nature, their impacts on habitat fragmentation and the potential of defragmentation. He describes technical and financial backgrounds of overpasses and underpasses to reduce b ...
help
Toetsing knelpuntenlijst en prioriteitstelling in het Meerjarenprogramma Ontsnippering [Boek]
Grift, E.A. van der \ Pouwels, R. \ Wegman, R. \ 2007
In opdracht van LNV is de knelpuntenlijst van het in 2004 gepubliceerde Meerjarenprogramma Ontsnippering nog eens tegen het licht gehouden. Onderzocht is of er knelpunten toegevoegd danwel verwijderd konden worden op basis van duurzaamheidanalyses va ...
help
Hoe belangrijk is het agrarische gebied voor de insectendiversiteit? \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Booij, K. \ Lahr, J. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2007
Hoeveel draagt het agrarische gebied bij aan de insectendiversiteit in Nederland? Om hierin inzicht te krijgen is met hulp van experts nagegaan welk deel van de Nederlandse insectensoorten afhankelijk is van het agrarische landschap. Op basis van een ...
help
Where and how to conserve: extending the scope of spatial reserve network design [Proefschrift]Inhoudsopgave
Teeffelen, A.J.A. van \ 2007
Steeds meer habitat van veel plant- en diersoorten verdwijnt. Deze soorten worden daardoor in hun voortbestaan bedreigd. Om deze soorten en hun habitat te beschermen, kunnen natuurreservaten worden aangewezen. Het budget voor natuurbescherming is ech ...
help
Klimaatverandering & beschermde gebieden \ Ecologie en ontwikkeling : nieuwsbrief van het Nederlands Comite voor IUCN [Artikel]
Bennett, G. \ 2007
Het is geen nieuws: over de hele wereld gaat de biodiversiteit in rap tempo achteruit. Circa 60% van de ecosystemen wordt op niet-duurzame wijze benut. Het IPCC rapporteerde onlangs dat de klimaatverandering zich op termijn waarschijnlijk ontwikkelt ...
help
Applying nature's design : corridors as a strategy for biodiversity conservation [Boek]
Anderson, A.B. \ Jenkins, C.N. \ 2006
The fragmenting of habitats is endangering animal populations and degrading or destroying many plant populations throughout the world. To address this problem, conservationists have increasingly turned to biological corridors, areas of land set aside ...
help
Vogel en Habitatrichtlijn: uitbreiding van natuur \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Luijmes, R. \ 2006
Natura 2000, beter bekend als de Vogel- en Habitatrichtlijn, lijkt een verkapte methode om de natuur in Nederland uit te breiden. Beschrijving van het plan en de vragen en onduidelijkheden die er nog zijn
help
Connectivity conservation [Boek]
Crooks, K.R. \ Sanjayan, M. \ 2006
help
Aanpassing LARCH : maatwerk in soortmodellen [Boek]
Pouwels, R. \ Sierdsema, H. \ Wingerden, W.K.R.E. van \ 2006
De ontwikkelingen van LARCH zijn erop gericht om onder andere milieufactoren mee te nemen bij het bepalen van potentiële leefgebieden van faunasoorten. In deze studie is nagegaan in hoeverre regressiemodellen en HSI-modellen hiervoor gebruikt kunnen ...
help
Boer voorkomt uitsterven kiekendief \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]Bijbehorende website
Wesseling, M. \ 2005
Bescherming van de kiekendief door tijdens het oogsten de nesten te ontzien
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.