help
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief [Boek]
Grift, E.A. van der \ Lammertsma, D.R. \ 2017
help
Genetisch onderzoek muurhagedissen in Nederland t.b.v. risicoanalyse geïntroduceerde exotische muurhagedissen en genetische vitaliteit autochtone populatie Maastricht [Boek]
Spikmans, F. \ Ouborg, J. \ 2015
De muurhagedis (Podarcis muralis) is Nederlands meest zeldzame reptielsoort, met slechts één autochtone populatie in Maastricht. Hier leeft de soort aan de uiterste noordelijk grens van zijn areaal, geïsoleerd van populaties in de regio. Om de soort ...
help
Een beter leefgebied voor reptielen in het Bergherbos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rijsewijk, A. van \ Heijden, K. van der \ 2015
In de periode 2005 – 2013 is in het Bergherbos (Montferland, Gelderland) gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied voor reptielen. Er waren grootschalige ingrepen nodig die met aandacht voor maatwerk moesten worden uitgevoerd. Hiervoor was nauw o ...
help
Effect straatverlichting op paddentrek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Grunsven, R. van \ Joosten, K. \ Creemers, R. \ 2015
Al duizenden jaren gaan padden in het vroege voorjaar ’s nachts op pad naar voortplantingswateren om daar te paren en eieren af te zetten. De wereld om hen heen is in al die jaren sterk veranderd. Wegen doorkruisen hun leefgebied en straatverlichting ...
help
Groene en blauwe snelwegen voor de natuur \ Natuur.blad [Artikel]
Mollen, F. \ 2015
Langs beken en rivieren, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden. Natuur en waterlopen moeten worden verweven tot een groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Die linten natuur zorgen ervoor dat diersoorten zich kun ...
help
Eekhoornbruggen aanleggen : handleiding [Boek]
2015
Dit document is bedoeld als praktische handleiding voor het installeren van boombruggen voor eekhoorns, een relatief eenvoudige maatregel om het aantal verkeersslachtoffers van eekhoorns te verminderen. Er wordt uitgebreid ingegaan op het hoe én het ...
help
Op pad met René Houtwipper in de Zandpolder \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Dekker, J. \ 2015
Geen ecoloog, hydroloog of bioloog, maar projectleider. René Houtwipper is in die zin een vreemde eend in de bijt van Landschap Noord-Holland. Toen het project Kust op Kracht, de versterking van de zeewering tussen Camperduin en Callantsoog, werd uit ...
help
Tunnels for toads = Hoe effectief zijn paddentunnels? [Video]
Ottburg, F. \ Grift, E. van der \ 2015
Het aanleggen van paddentunnels onder een weg helpt padden bij het oversteken van anders dodelijke wegen. Maar als je wilt weten hoe effectief ze zijn, moet je niet alleen kijken hoeveel dieren de tunnels gebruiken, maar ook hoeveel dieren dat niet d ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en Ommelanden met kruisnet door vrijwilligers - 2015 : monitoring diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden [Boek]
Goverse, Edo \ 2015
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden is een driejarige monitoring opgestart om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en Ommelanden in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op de intrek van glasa ...
help
Samen voor de Aal : kruisnetmonitoring Zuidwestelijke Delta 2015 (datarapportage) [Boek]
Projectgroep 'Samen voor de Aal' \ 2015
Jonge paling (glasaal) migreert vanuit zee naar de regionale wateren om daar op te groeien. Driedoornige stekelbaars trekt vanuit zee en de grote deltawateren richting de regionale wateren om te paaien. De laatste jaren wordt daarom steeds meer aanda ...
help
Vismigratie onder het kanaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vis, H. \ 2015
Het riviertje de Boven Regge wordt via een onderleider onder het Twentekanaal door geleid. Deze duiker is de langste en diepste onderleider van Nederland. Hoewel in eerder onderzoek is aangetoond dat vissen dergelijke duikers kunnen passeren, is het ...
help
Ecoducten : tussen noodzaak en nonsens \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Mergeay, J. \ 2014
Habitatfragmentatie en het verlies daaraan is de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies in Europa. Ecoducten worden ingezet om fragmentatie door wegen te mitigeren en gescheiden populaties weer genetisch te verbinden. Is dat wel efficiënt? ...
help
Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
Griffioen, A.B. \ 2014
De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zor ...
help
Herstel van de boomkikkerpopulatie in de Leemputten bij Udenhout \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Erve, F. van \ Crombaghs, B. \ 2014
Rond 1985 waren de vooruitzichten voor het overleven van de boomkikker in Noord-Brabant zeer sober. Er resteerde nog een kleine boomkikkerpopulatie in de Molenschotse Heide, terwijl de soort in De Brand en in de Leemputten op het punt van uitsterven ...
help
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn [Boek]
Grift, E.A. van der \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2014
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering ...
help
DIMO, a plant dispersal model [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Jochem, R. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Franke, J. \ Malinowska, A.H. \ Geertsema, W. \ Prins, A.H. \ Ozinga, W.A. \ Hoek, D.J. van der \ Grashof-Bokdam, C.J. \ 2014
To investigate and to predict the effects of isolation on the dispersal abilities of plant species, to increase spatial cohesion of a habitat network, to advise policy makers and spatial planners, we developed a simple GIS based dispersal model, DIMO ...
help
Geld verdienen in het Kuinderbos buiten de gebaande paden : reportage \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Borkent, I. \ Duinhoven, G. van \ 2014
Bosbeheerders hebben veel werk te doen en dat met steeds minder geld. Maar door creatief om te gaan met partners zoals het waterschap, afnemers, gebruikers en recreanten is er veel mogelijk. Als je het maar wil zien. En even buiten de gebaande paden ...
help
En ... werkt zo'n faunapassage? \ Zoogdier [Artikel]
Bekker, H. \ Haasnoot, R \ 2013
Op 6 juni jl. is het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) feestelijk afgesloten in het provinciehuis van Gelderland. Negen ecoducten over rijkswegen en het spoor, aangevuld met kleine faunatunnels, rasters en aangepaste bruggen en duikers, kennen ...
help
HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2013
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van ...
help
Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum : toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie [Boek]
Grift, E.A. van der \ 2013
In opdracht van de provincie Noord-Holland is beoordeeld welke ontwerpvariant voor de HOV Huizen- Hilversum – inclusief aanpassingen aan de Weg over Anna’s Hoeve die daarmee samenhangen – de meeste kansen biedt aan de ontwikkeling van natuurverbindin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.