help
Uitgevoerde werkzaamheden EWRS – maart 2014-februari 2015 [Boek]
2015
Met voortzetting van de ERWS database wordt gezorgd voor het up-to-date houden van een database met duizenden analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten & fruit. Handelsbedrijven en telersverenigingen benutten deze infor ...
help
Beheersing voedselveiligheid door het bedrijfsleven : FNLI factsheet [Factsheet]
[ca. 2015]
Veilig voedsel is een harde basisvoorwaarde voor een goed functionerende levensmiddelenindustrie. Producten kunnen alleen op de markt gebracht worden wanneer ze voldoen aan strikte eisen. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk voor de voedselveil ...
help
Algae as a Feedstock for Food and Feed [Factsheet]
Parker, B. \ Malin, G. \ Benson, D. \ Schlarb-Ridley, B. \ 2014
A novel food or ingredient may be marketed through a simplified procedure called notification. The company notifies the Commission about their marketing a novel food or ingredient based on the opinion of a food assessment body that has established "s ...
help
Zwitserse kaas en HACCP, een mooie combinatie : thema : voedselveiligheid \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Besseling, P. \ 2012
De HACCP-methode, zoals die in 1993 is vastgesteld in de Codex Alimentarius, geldt als de standaard voor het analyseren en beheersen van gevaren voor de voedselveiligheid. Sindsdien hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Aan de hand van a ...
help
Notitie verkenning HACCP en ambachtelijke voedselproductie [Boek]
Ruitenbeek, B. van \ 2012
In het kader van het thema Duurzame voedselconsumptie heeft Bert van Ruitenbeek van Ecominds een veldverkenning gedaan naar de relatie tussen de HACCP richtlijnen en het effect ervan op de bedrijfsvoering van zelfkazers en andere kleinschalige voedse ...
help
Fisheries products export training Vietnam : on Risk assessment, HACCP auditing and EU legislation & monitoring [Boek]
Schelvis, R. \ Poelman, M. \ Roest, J. van der \ 2012
IMARES and RIKILT developed a training program for fisheries inspectors and private sector quality controllers in Vietnam, in close cooperation with the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I) and the Dutch Ministry of F ...
help
Code of practice for fish and fishery products [Boek] - 2nd. ed
Joint FAO/WHO Food Standards Programme \ 2012
The Code of practice for fish and fishery products is intended for all those engaged in the handling, production, storage, distribution, export, import and sale of fish and fishery products. The Code will help in attaining safe and wholesome products ...
help
Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Poelman, M. \ 2012
Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles ...
help
Nederlandse kaviaar? \ Aquacultuur [Artikel]
Braak, K. van de \ 2012
De auteur, adviseur voedselveiligheid bij Q-Point, beschrijft de invoering van het HACCP management systeem bij "Acipenser" in Eindhoven, een steurkwekerij die hun product "Kaviaar" op de markt brengt onder de naam "ANNA, Royal Dutch Caviar". Een bed ...
help
HACCP-certificering terug naar de basis : [Thema Standaarden] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Sitter, H. de \ 2011
Het Global Food Safety Initiative, onderdeel van het Consumer Goods Forum, zet op het gebied van voedselveiligheid wereldwijd de toon ten aanzien van standaarden. Begin dit jaar werden de eisen aangescherpt, maar veel ingrijpender, deze werden ook st ...
help
Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? Thema: voedselveiligheid: risico's & hygiëne \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Jacxsens, L. \ Luning, P. \ Boekel, T. van \ Devlieghere, F. \ Uyttendaele, M. \ 2010
Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. In dit artikel deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiolog ...
help
Een dolk in de uienpoeder: ervaringen met detectie van vreemde voorwerpen in voedingsmiddelen : Thema: vreemde voorwerpen \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Grootenhuis, A. \ 2009
Glasscherfjes, metaaldeeltjes, stukjes eierschaal, visgraten, bamboe, plantenresten en insecten. Allemaal voorwerpen die voor of tijdens de productie van voedingsmiddelen zijn gedetecteerd. Ze komen mee met de grondstoffen of raken in het proces, tij ...
help
Aanzet tot operationele welzijnsindicatoren voor de biologische aquacultuur [Boek]
Poelman, M. \ Vis, J.W. van de \ 2009
In Nederland wordt vis vrijwel uitsluitend gekweekt in gesloten systemen, de zogenaamde Recirculatie Aquacultuur systemen (RAS). Deze kweekvorm is nog niet opgenomen door bestaande biologische certificeringschema’s, waardoor geproduceerde vis niet al ...
help
Certificatie en toezicht VWA : thema : standaarden \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Beuger, H. \ 2009
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het Nederlandse HACCP-certificaat geaccepteerd als zelfcontrolesysteem. Blijft het daarbij, of zijn er nog ontwikkelingen te verwachten rond BRC of IFS? Wat gaat dit in 2010 betekenen voor producten en toezi ...
help
Controlezeving in de voedingsindustrie : belangrijk onderdeel van HACCP \ Solids processing Benelux [Artikel]
Bogaert, J. \ 2009
Een veilig eindproduct is in de voedingsindustrie van levensbelang. Een recall veroorzaakt niet alleen enorme kosten, maar genereert ook negatieve publiciteit en imagoschade. Haccp (Hazard Analysis Critical Control Points) is een kwaliteitsbewakingss ...
help
Meer dan veiligheid alleen : standaarden en managementsystemen in de voedingsmiddelensector [thema : voedselveiligheidsstandaarden] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Groeneveld, C. \ 2008
Standaarden en managementsystemen evolueren naar instrumenten om diverse risicogebieden effectief te beheersen. Behalve voor voedselveiligheid en kwaliteit worden ze steeds vaker ingezet voor duurzaamheid, social accountability en bestrijding van bio ...
help
HACCP-analyse blijft verwarring zaaien [thema : voedselveiligheidsstandaarden] \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Hendrickx, J. \ Veltman, H. \ 2008
Dertien jaar na het verplicht worden van de HACCP-systematiek ontbreekt nog steeds een algemeen aanvaarde methode voor de HACCP-analyse. Daardoor vermindert het draagvlak bij de industrie. VWA, certificatie-instellingen en de bedrijven in de keten zo ...
help
HACCP-certificaat vervangt VWA-inspecties \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Damman, H. \ 2008
Hugo de Sitter, Hans Beuger en Cor Groenveld vormen de stuurgroep van een, zeker voor Nederland, uniek project: nagaan hoe de VWA zoveel vertrouwen in het HACCP-certificaat kan krijgen, dat zij bezitters ervan niet langer meer zal controleren. Een in ...
help
Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen : factsheet [Boek]
Voedsel en Waren Autoriteit \ 2008
Sinds 1996 is het voor de ambachtelijke sector, detailhandel, horeca en zorginstellingen verplicht om te werken volgens een voedselveiligheidssysteem dat op HACCP is gebaseerd. In deze fact sheet worden de resultaten vermeld van het toezicht dat uitg ...
help
Application of HACCP principles to control visitor health threats on dairy farms open to the general public \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Barten, M. \ Noordhuizen, J.P.T.M. \ Lipman, L.J.A. \ 2008
Met het oog op een groeiend aantal Nederlandse veehouders, dat het eigen bedrijf met verschillende bedrijfsactiviteiten openstelt voor bezoekers, wordt gewezen op het belang om in verband hiermee ongelukken en de kans op ziekte en bijbehorende financ ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.