help
Zout tolerantie van belangrijke land-, tuinbouw en siergewassen [Boek]
[ca. 2015]
Tabel omtrent de zout tolerantie van belangrijke land-, tuinbouw en siergewassen. De tabel is onderverdeeld in gevoelig, matig gevoelig, matige tolerantie, tolerant en soorten van Halophyten.
help
Zilte zuiverende moerassen in Nederland : verkenning toepassingsmogelijkheden zouttolerante planten [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lange, H.J. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2014
In brakke delen van het zeekleigebied (Nederland) en in laaggelegen kustgebieden (elders) kunnen zilte zuiverende moerassen water reinigen, analoog aan zoete helofytenfilters. De beschikbare praktijkkennis uit (sub)tropische gebieden is echter moeili ...
help
Zout afvalwater van zeebaarskwekerij geschikt voor teelt van zoutminnende gewassen en een tweede visteeltronde \ Aquacultuur [Artikel]
Blom, G. \ Heijden, P.G.M. van der \ 2014
Vis is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte. Niet alleen aan de kust, maar ook in de woestijn worden commerciële viskweekbedrijven opgezet. In Wadi Natroun, het gebied waar in de oudheid het zout vandaan werd gehaald om de overleden farao's ...
help
Sustainable cultivation and exploitation of halophyte crops in a salinising world \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Rozema, J. \ 2013
This Special Issue covers papers presented at the workshop "Putting halophytes to work – from genes to ecosystems" (Vrije Universiteit, Amsterdam, 2012) . While halophytes have long had a place in the diet of peoples across the world, scientific expl ...
help
Modelling of soil salinity and halophyte crop production \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Vermue, E. \ Metselaar, K. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2013
The effect of crop production factors on crop production is frequently incorporated in crop models using empirical reduction functions, which summarize very complex processes. Crop modelling has mainly focused on conventional crops and specific plant ...
help
Salt tolerance of halophytes, research questions reviewed in the perspective of saline agriculture \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Rozema, J. \ Schat, H. \ 2013
Halophytes of the lower coastal salt marsh show increased salt tolerance, and under high salinity they grow faster than upper marsh species. We show that halophytes do not occur on non-saline or inland sites because of a reduced growth rate at low so ...
help
Salt tolerance in the halophyte Salicornia dolichostachya Moss : growth, morphology and physiology \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Katschnig, D. \ Broekman, R. \ Rozema, J. \ 2013
Salinization of agricultural land is an increasing problem. Because of their high tolerance to salinity, Salicornia spp. could become models to study salt tolerance; they also represent promising saline crops. The salinity-growth response curve for S ...
help
Developing and testing new halophyte crops : a case study of salt tolerance of two species of the Brassicaceae, Diplotaxis tenuifolia and Cochlearia officinalis \ Environmental and experimental botany : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Vos, A.C. de \ Broekman, R. \ Almeida Guerra, C.C. de \ Rijsselberghe, M. van \ Rozema, J. \ 2013
Diplotaxis tenuifolia (L.) and Cochlearia officinalis (L.) were presumed to be salt tolerant with potential as vegetable halophyte crops. The response to increasing salinity was analysed by means of the relative growth rate (RGR) and its components a ...
help
Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken [Boek]
Meijer, M. \ 2011
Omdat aan de Westerschelde is begonnen met het vervangen van de dijkbekleding, leek het zinvol juist in dit gebied eens te kijken hoe het er voor staat met de planten en de wiergemeenschappen, ongeveer tien jaar na de uitvoering van de eerste werken. ...
help
Zeekraal - De lieveling van een topkok \ Aquacultuur [Artikel]
Decombel, A. \ Bleyaert, P. \ Blom, G. \ Rigter, T. \ Brandenburg, W. \ 2011
Zeekraal is een groente die snel aan populariteit wint door de publiciteit die het krijgt in verschillende kookprogramma's. Zo prees onlangs nog topkok Sergio Herman de groente om zijn aparte smaak en voordelen voor de gezondheid. Wat meer zeekraal i ...
help
Van zilte nood een deugd maken \ Groenten & fruit magazine : maandblad voor de tuinbouwondernemer [Artikel]
Blom-Zandstra, M. \ Brandenburg, W.A. \ 2010
Telers in Nederland en daarbuiten maken zich zorgen over verzilting van de grond. Maar chefkoks zijn dol op zilt en zetten zeekraal en andere lekkernijen graag op de kaart. Wordt het binnenkort een vertrouwd product in alle supermarkten? En is het oo ...
help
De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2009
Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
help
Halofyten en zilte aquacultuur, uitkomst in schrale tijden \ Aquacultuur [Artikel]
Scheerboom, J. \ 2009
Verzilting vormt wereldwijd een bedreiging voor de watervoorziening en de voedselproductie. Slechts 1% van het wateroppervlak van deze planeet is zoetwater, nog eens 1% brakwater (brakwater heeft een zoutgehalte van 1-50% van dat van zeewater). Het a ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ...
help
De zoete ziltheid van zeeasterhoning \ Bijen : maandblad voor imkers [Artikel]
Fischer, M. \ 2006
Zeeasterhoning is een zeldzaamheid, maar erg smakelijk. Er zijn slechts enkele imkers die dit type honing maken
help
Kansvolle teelt wacht kans af in Zeeland : onderzoekers willen binnen tien jaar 14.000 hectare zilte teelt in Zeeland \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Schel, J. \ 2006
Zilte teelten zijn al dertig jaar onderwerp van discussie. Willem Brandenburg, onderzoeker Plant Research International, schreef het rapport 'Zilte teelten in Nederland'. Hij denkt dat op korte termijn de eerste proeven met gemengde zilte bedrijven v ...
help
Farming systems under saline conditions \ Changing European farming systems for a better future : new visions for rural areas [Hoofdstuk uit boek]
Brandenburg, W,A. \ 2006
Since there is an increasing awareness of the limits of natural resources, conservation of nature and the environment, there is also a need for designing agricultural systems that are efficient, close nutrient cycles and saves fresh water for other f ...
help
Biosaline agriculture and salinity tolerance in plants [Boek]
Öztürk, M. \ 2006
The availability of freshwater for agricultural use is declining in many areas of the world. This is the reason for the increasing use of lower quality or of saline water for crop production. Prolonged use of saline water severely affects the irrigat ...
help
Natuurontwikkeling en aquacultures rond de Westerschelde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schoonakker, J. \ Hamelink, E. \ Heringa, J. \ 2005
De belangen zijn groot in het Schelde-estuarium. In het beleid voor de lange termijn staat dat toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, de veiligheid van het achterland én de natuurlijkheid van het estuarium gegarandeerd moet worden. In opdracht ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.