help
Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Bruil, D.W. \ Parmet, W.M.A.K. \ 2013
De voorgenomen opheffing van de productschappen, zoals in het regeerakkoord neergelegd, roept tal van vragen op. Eén van die vragen betreft de toekomst van de door de schappen ingestelde tuchtgerechten. Het eenvoudige antwoord is: die worden ook opge ...
help
VDN breidt zich uit met zachtfruit \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Nieuwenhuize, R. \ 2007
In 2007 heeft Vers Direct Nederland (VDN) uit Barendrecht zijn assortiment glasgroenten uitgebreid met zachtfuit. De belangrijkste reden hiervan is het groeiende aantal zachtfruittelers. "De markt van zachtfuit groeit, en daar willen wij op inspringe ...
help
VDN zet in op zachtfruit \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Oostveen, A. \ 2007
De glastuinbouw en de fruitteelt groeien naar elkaar toe. Dat gebeurde tot voor kort doordat fruittelers overstapten van tunnels naar kassen. Inmiddels schakelen ook kleinere glasgroentebedrijven om naar zachtfruit, waarin ze qua schaalgrootte wel go ...
help
De toekomst van de PBO : advies uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2006
help
Wat u betaalt voor welke zaken: taken en financiering van het PPE in 2006 \ De pluimveehouderij [Artikel]
Hulsbergen, H. \ 2006
De heffing van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) wordt besteed aan zes onderdelen: de pluimveezorg, veeziektenkosten, M.g., onderzoek en kwaliteit, afzetbevordering en marktonderzoek en beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Per onderdeel worde ...
help
Hier gaat uw geld naartoe : activiteiten Productschap Pluimvee en Eieren in 2005 : Productschap: efficiënt en effectief \ De pluimveehouderij [Artikel]
Huisbergen, H. \ 2005
Een overzicht van de uitgaven voor de diverse activiteiten en een overzicht van de heffingen van het PPE
help
PBO en ZBO: slechts één letter verschil? : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kortmann, C.A.J.M. \ 2005
Na een definiëring van OBB's (openbare lichamen voor beroep en bedrijf), wordt bekeken of ZBO's (zelfstandige bestuursorganen) hieraan voldoen. Daarna komt het bestaan van OBB's in andere Europese landen ter sprake
help
Zelfstandige bestuursorganen in de landbouwsector : preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Beukering, P.H.M. van \ 2005
Bespreking van het begrip ZBO, het verschil met een agentschap. Vervolgens passeren een aantal instanties de revue, of er sprake is van een ZBO, namelijk: Staatsbosbeheer, CTB, Raad voor het Kwekersrecht, Commissie samenstelling Rassenlijst, OVB, Bur ...
help
De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in de tijd geplaatst : een analytische beschouwing t.b.v. de jaarvergadering van de Vereniging Agrarisch Recht op 20 mei 2005 \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Kleijwegt, E.R. \ 2005
Na een uitgebreide uitleg van het stelsel van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie met zijn product- en bedrijfsschappen, worden recente historische politieke ontwikkelingen m.b.t. PBO's genoemd. Tenslotte komen ook nieuwe ontwikkelingen aan de ...
help
Verslag jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht \ Agrarisch recht / Stichting De Pacht [Artikel]
Jonas, S.J. \ 2005
Verslag van de hoofdlijnen van een discussie omtrent de ZBO en PBO in de agrarische sector
help
Wim Jansen, directeur van Naturelle: 'Bio moet er perfect uitzien' \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Lijster, E. de \ 2004
Handelsbedrijf Naturelle is in 2003 ontstaan uit een fusie van de biologische takken van de Greenery, Minnaar en Jansen-Dongen, en behoort tot de grootste aanbieders van biologische groente en fruit in Nederland. Een gesprek met de directeur over de ...
help
OTC-Holland B.V. opgericht : Tellus Produce B.V. en Trabana B.V. fuseren \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Stork, K. \ 2004
Factoren als sterke groei van de omzet, de vraag naar een breder assortiment en schaalvoordelen waren voor de handelsbedrijven Telluce Produce uit Lelystad en Trabana uit Amsterdam de redenen om te fuseren tot Organic Trade Company Holland (OTC-Holla ...
help
Tradin: wereldleider biologische grondstoffen : markten zakelijk en ideologisch uitbouwen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Zoethout, T. \ 2004
Reportage over het internationale handelsbedrijf Tradin, marktleider in de handel in biologische producten. Het bedrijf opereert in meer dan 60 landen en heeft internationaal ruim 200 medewerkers in dienst. Dankzij een sterke organisatie, zowel finan ...
help
Het bestaansrecht van de pbo's \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bokma, B. \ 2004
Het Productschap Tuinbouw ligt onder vuur van telers en handelaren. Het bestuur beraadt zich op de toekomst. Ook in de politiek staat het bestaansrecht van de product- en bedrijfschappen weer ter discussie. Tot ergenis van LTO-directeur Dirk Duijzer
help
Jaap van der Veen: "Het Productschap kunnen we niet missen" \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2004
De kosten en baten van het Productschap Tuinbouw (PT): een interview met Jaap van der Veen, PT-voorzitter
help
Kapitein in de storm? : een institutionele analyse van de rol van het Productschap Vis in een veranderend zeevisserijnetwerk \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Buuren, M.W. van \ Klijn, E.H. \ 2004
Aandacht voor de institutionele positie van het Productschap van de laatste tien jaar
help
De product- en bedrijfschappen : instrument voor sectoraal kwaliteitsbeleid [Boek]
Lansu+Paulis Bedrijfsjournalisten \ 2004
Deze brochure beschrijft in het kort wat de schappen doen en wat hun sociaal-economische en maatschappelijke betekenis is. De rode draad hierin is het voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering
help
Een productschap onder vuur \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Dorsthorst, D. \ 2004
Taken en doelstellingen van het Produktschap Tuinbouw (PT) worden toegelicht. Aanleiding daartoe is de onvrede bij telers, handelaren en tuinbouwvertegenwoordigers over het PT en de hoge kosten (heffingen)die moeten worden betaald aan het PT
help
50-jaar Bosschap : jubileren is vooruitzien \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2004
Visie van de huidige voorzitter van het Bosschap op de toekomst en het belang van het bedrijfsschap: een interview met (burgemeester) Jorritsma
help
Doorbraak biologische sierteelt moet nu komen : solide constructie voor de vermarkting van biologische sierteeltproducten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2003
Het nieuwe bedrijf Florganic in Honselersdijk, ontstaan als joint venture tussen biologische groothandel Eosta en de grootste Nederlandse bloemenexporteur Dutch Flower Group, zorgt voor een doorbraak in de professionele handel in biologische bloemen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.