Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 532

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="heffingen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Armoedebeleid : is dat iets voor een waterschap? : Delfland zet mes in kwijtschelding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2016
Met uitgerekend een besluit dat niets met water te maken heeft, ontketende het hoogheemraadschap van Delfland afgelopen najaar een fel publiek debat. Woedende wethouders, boze brieven van maatschappelijke organisaties en veel media-aandacht. Centrale ...
help
Kilometerheffing vanaf 1 april 2016 \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2016
Op 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van start in ons land en verdwijnt het eurovignet. De praktische uitwerking van de kilometerheffing kwam al een paar keer aan bod in dit vakblad. Er wordt stilgestaan bij de mogelijke vrijstelling ...
help
Kilometerheffing voor vrachtwagens in werking \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2016
Op 1 april 2016 trad de kilometerheffing op het goederenvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton in werking. Omdat er nog wat onduidelijkheden en kinderziektes zijn, draait het systeem nog niet optimaal. We geven een update.
help
Vanaf nu is de wateraangifte digitaal \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2016
In het begin van het jaar dienen de verschillende voorjaarsaangiftes zich aan, onder meer de wateraangifte. De jaarlijkse aangifte voor de heffing op de waterverontreiniging en/of heffing op de winning van grondwater gebeurt voor heffingsjaar 2016 vo ...
help
Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2015
In 2011 sloten de drie Belgische gewesten een akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde zich in 2014 in een samenwerkingsakkoord. Op 18 mei keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet goed dat de kilomet ...
help
Meerdere primitieve aanslagen voor een heffing; mogelijk versus gewenst : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Monsma, E. \ 2015
Voor ligt een uitspraak van Gerechtshof Den Haag, waarbij belanghebbende voor de tweede maal op rij geen gelijk krijgt. Enige sympathie valt wel op te brengen voor belanghebbende; want hoe is het mogelijk dat aan dezelfde belastingplichtige voor deze ...
help
Herbronnen over het watergebruik \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2015
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks - op hetzelfde formulier - een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor heffingsjaar 2015 (verbruik in kalenderjaar 2014) moet gebe ...
help
Extra de milieuaangiften : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Meykens, J. \ Kelchtermans, S. \ 2015
Dossier met informatie over het invullen van de mestaangifte en de wateraangifte voor siertelers.
help
Wateroverlast : ‘hogere rioolbelasting té voor de hand liggend’ visie \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2015
Het invoeren van een hogere rioolheffing om de overlast door regen als gevolg van de klimaatverandering zo veel mogelijk te kunnen beperken, is té voor de hand liggend en een vlucht naar voren. Dat vindt Aart Veerman, commercieel-directeur bij groots ...
help
Het aslastendecreet : codex voor de tuinaannemer \ Tuinaannemer [Artikel]
Vancayzeele, J. \ 2015
Op 5 februari 2015 werd in de pers verklaard dat minister Ben Weyts de controles op de aslasten wil verhogen. De bedoeling is dat er nog meer overladingen kunnen worden uitgehaald via weegsystemen ingebouwd op onze snelwegen. In dit nummer geven we m ...
help
De tomboloa van de rioolheffingen : grote verschillen in beheerkosten riool per gemeente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ Smit, R. \ 2015
Een meerpersoonshuishouden in Veenendaal betaalt gemiddeld 79 euro aan rioolheffing, een huishouden in Zwartewaterland 375 euro. Dat blijkt uit cijfers die elk jaar worden verzameld door onderzoeksinstituut COELO. Hoe kan het dat de hoogte van de rio ...
help
Met een regenton redden we het niet : hemelwateropvang, wat we leren we van België en Duitsland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooijmeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
Extreme neerslag is een van de gevolgen van een veranderend klimaat. Hemelwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren via het (overbelaste) riool, kan een slimme optie zijn. In België en in Duitsland worden grondeigenaren hiertoe verplicht en finan ...
help
Financiering gemeentelijke watertaken \ Water governance [Artikel]
Dekker, G. \ Slomp, J. \ 2015
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het stedelijk waterbeheer. Zij zijn geen waterbeheerder, zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat, maar hebben wel specifieke watertaken op het gebied van huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater, hemelwater ...
help
Wat is er te kiezen bij het waterschap? \ Water governance [Artikel]
Nijhof, A. \ 2015
In Nederland innen we belastingen voor het waterschap. Dit heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat wij veilig en onbezorgd kunnen wonen in een natte, zompige delta. Toch heb ik een haatliefdeverhouding met de directe verkiezingen voor de w ...
help
De wateraangifte : tijd om te herbronnen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2014
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks – op hetzelfde formulier – een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor heffingsjaar 2014 (verbruik in kalenderjaar 2013) moet gebe ...
help
De waterfactuur, een kluwen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Penninckx, I. \ 2014
De voorbije weken viel bij heel wat land- en tuinbouwers een nieuwe aanrekening van de watermaatschappij in de bus. Een integrale waterfactuur - waarbij alle heffingen, bijdragen en vergoedingen op één factuur staan – komt daarmee een stap dichterbij ...
help
De nieuwe factuur \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2014
Land- en tuinbouwers betalen nu – via de waterfactuur van de watermaatschappij – voor het water van de eigen waterwinning dat ze vanaf 2014 gebruikten, ook de bovengemeentelijke vergoeding voor de zuivering van het eigen water.
help
Effect van zuiver rekenen laat zich gelden : kostendekking: waak voor overdekking door te hoge rioolheffing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Bierens, B. \ 2014
Tariefberekeningen voor de rioolheffing vinden meestal plaats op basis van een vast prijspeil. Daarbij wordt het afwaarderen van afschrijvingstermijnen vaak over het hoofd gezien. Het gevolg is dat te hoge kapitaallasten worden meegenomen en het tari ...
help
Neveneffecten ideaal complex schuldpositie gemeente \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2014
Veel gemeenten activeren hun rioleringsinvesteringen, wat leidt tot steeds hoger oplopende lasten en dus tot een hogere rioolheffing. Direct afboeken van investeringen op basis van het Ideaal Complex pakt in principe voordeliger uit, omdat nieuwe ren ...
help
Tijd voor de wateraangifte \ Management&techniek [Artikel]
Kelchtermans, S. \ 2013
Grootverbruikers, zoals de meeste land- en tuinbouwers, betalen een heffing op de waterverontreiniging aan de VMM. Deze heffing heeft betrekking op de vuilvracht die via het afvalwater geloosd wordt in de riool en het oppervlaktewater, of dat op een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.