help
Effect onkruidbestrijdingsstrategieën op de opbrengstreductie van snijmaïs : resultaten van een éénjarige veldproef in 2016 [Boek]
Huiting, Hilfred \ Schooten, Herman van \ 2017
help
Arable weeds and nontarget plants in prospective risk assessment for plant protection products : specific protection goal and exposure assessment goal options [Boek]
Arts, Gertie \ Boesten, Jos \ Brock, Theo \ Roessink, Ivo \ 2017
help
‘Geen toekomst voor chemische gewasbescherming’ : verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van kracht \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2016
Sinds 31 maart 2016 is – bijna vijf jaar na het indienen van de motie Grashoff – het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen in Nederland verboden. Een mooie aanleiding om bij de indiener van toen, Twee ...
help
Tijd voor de voorjaarsonkruidbestrijding \ Management&techniek [Artikel]
2016
Het Landbouwcentrum Granen (LCG) bezorgde zijn leden een geactualiseerd overzicht van de mogelijke behandelingen tegen voorjaarsonkruiden in de tarwe.
help
Onkruidbestrijding zonder terbuthylazin \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ 2016
Het erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik legt beperkingen op voor het gebruik van middelen op basis van terbuthylazin. Er zijn nog wel werkzame schema’s mogelijk zonder terbuthylazin, maar het wordt er niet gemakk ...
help
Beter telen bewezen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2016
Op de Rassenlijst draait het om enkele procenten tussen de beste en de onderste van de lijst. Minimaal zoveel is er echter te verdienen met goed telen. Om dat te tonen, heeft Syngenta al drie jaar op verschillende plaatsen een Integrated Crop Solutio ...
help
Nieuwe vingergrassen vereisen extra aandacht \ Management&techniek [Artikel]
Dendauw, E. \ 2016
Onder meer door het telen in monocultuur worden Vlaamse maïsvelden steeds meer geconfronteerd met lastig te herkennen en te bestrijden onkruidgiersten. Om ze goed aan te pakken moet je ze al in een jong stadium kunnen herkennen. We besteden in dit ar ...
help
SNP markers scoring and linkage maps construction for a triploid Alstroemeria population [Studentenverslag]
Lieshout, Max van \ 2016
Glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world. The wide and extensive use of glyphosate makes it important to be certain about the safety of glyphosate to off-target environments and organisms. This research aims to create more de ...
help
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
2015
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat ...
help
Telen Vlaamse landbouwers binnenkort soja? \ Management&techniek [Artikel]
Pannecoucke, J. \ 2015
Een jaar geleden ging het IWT LA-project ‘Introductie van de sojateelt in Vlaanderen’ van start. Intussen is de soja van het eerste groeiseizoen gedorst en zijn de resultaten bekend.
help
Milieubelastingskaart 2015 aardappel onkruid- en insectenbestrijding : 1,5-3% organische stof, 1% drift [Factsheet]
2015
Met deze Milieubelastingskaart is het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organismen zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, bijen en ...
help
Bruikbare herbiciden voor grassenbestrijding in knolbegonia \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
Het uitplanten te velde van de jonge knolbegoniaplantjes loopt momenteel volop. Onkruidbestrijding is en blijft één van de heikele teeltaspecten voor dit gewas. Op de laatste editie van de Studiedag Knolbegonia (14/01/2015) had Yvan Cnudde van de Die ...
help
Verbod chemische onkruidbestrijdingsmiddelen wordt gebed zonder einde : negeren begrip ‘laag risico’ stuit op weerstand \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2015
Dit jaar is het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, na veel vertragingen en bezwaren, dan toch aan de Tweede Kamer voorgelegd. Voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, wilde daarna meteen doorpakken ...
help
Roundup bezorgt betrokkenen een punthoofd : kan de overheid verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bewerkstelligen? \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2015
Staatssecretaris Mansveld heeft begin juni een conceptbesluit naar de Tweede Kamer gezonden om het beleid inzake gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te wijzigen. Het gaat om een verbod dat in fasen ingaat: eerst voor verhardingen (straten, s ...
help
Proefboerderij Ebelsheerd blijft strijden tegen duist \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2015
Praktijkonderzoeksbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta: ...
help
Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Glyfosaat, het werkzame bestanddeel van onkruid- en grasverdelger Roundup, ligt onder vuur. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het middel mogelijk kankerverwekkend. Overheden en landbouworganisaties denken echter dat het meevalt. De Dui ...
help
Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel [Boek]
PPO Vredepeel \ IRS \ 2015
Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actiepro ...
help
Legislation : managing our turf \ Pitchcare magazine [Artikel]
Handley, J. \ 2015
With the arsenal of pesticides seriously diminished in recent years, just what is still available and what, if you have it in your store, will it actually control? John Handley, Maxwell Amenity's Technical Manager, suggests not much, and that underst ...
help
Chemische onkruidbestrijding op verhardingen : advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen [Boek]
Smit, C.E. \ Linden, A.M.A. van der \ Cornelese, A.A. \ 2015
Advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen Het kabinet heeft een verbod aangekondigd op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals stoepen en wegen. Een uitzondering is vo ...
help
Onkruidbestrijding begint in het najaar \ Management&techniek [Artikel]
2015
Zeker op percelen met moeilijke onkruiden moet het herbicidengamma voor het najaar benut worden om problemen in het voorjaar te voorkomen.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.