help
Levendige herinneringen aan de laatste steur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2016
Veertien en vijf waren Willem Lavooi en Janny Slingerland-Klop toen zij oog in oog stonden met de laatste in Nederland gevangen steur. Dat was in 1952. Op een zwart-witfoto uit die tijd hangt de 2,60 meter lange Acipenser sturio met zijn circa 100 ki ...
help
Terugkeer van de meivis : herintroductie van de elft heeft succes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2016
Wie geduldig larven zaait, zal uiteindelijk vis oogsten. Het is geen wetmatigheid, maar bij de elft (Alosa alosa) is die regel inmiddels toch bevestigd. Er is weer natuurlijke voortplanting waargenomen in de Rijn, bijna zeven jaar na de aanvang van d ...
help
De heidekoe terug in Nederlandse natuurgebieden \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Vos, L. de \ 2016
De heidekoe verdween halverwege de vorige eeuw uit het Nederlandse landschap. Het ras was hier uitgestorven. In Denemarken was van dit veeslag nog wel een aantal dieren te vinden. In 2007 werden heidekoeien door de bioloog van Het Geldersch Landschap ...
help
Passende forellen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Veenvliet, P. \ 2016
Al meer dan honderd jaar worden er ten behoeve van recreatie, consumptie en (her)introductie forellen uitgezet. Wereldwijd betreft het meerdere soorten en hybrides. In Slovenië wordt veel onderzoek verricht én hard gewerkt aan het behoud en herstel v ...
help
Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven \ De levende natuur [Artikel]
Crombaghs, B. \ Bebber, I. van \ Zee, J. van der \ Schut, D. \ Hoof, P. van \ Janse, J. \ Zollinger, R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Zekhuis, M. \ Weele, J. van der \ Jansman, H.A.H. \ 2015
In 2001 werd het landelijk Beschermingsplan Knoflookpad opgesteld. Wat is er sindsdien gedaan om de stand van de Knoflookpad te verbeteren en tot welke resultaten heeft dat geleid? Wat betekent dit voor de toekomst? Waar liggen de kansen voor de Knof ...
help
Rijkswaterstaat zet de boel op een kier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Natuurorganisaties kregen 13,5 miljoen voor een project 'Natuurontwikkeling Haringvliet'. Doel is het terugbrengen van het getijdenlandschap in en rond het Haringvliet. Vanaf 2018 ligt de rode loper uit voor trekvissen, vogels én mensen.
help
De das terug van weggeweest : in de Loonse en Drunense duinen \ Zoogdier [Artikel]
Opzeeland, B. van \ 2015
Rond 1800 was de das in de Loonse en Drunense duinen en het overgrote deel van Noord-Brabant uitgestorven. In 1999 werd de das in de Loonse en Drunense duinen geherintroduceerd. Door bestuurders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid lukte het vo ...
help
De terugkeer van de Jeneverbes? \ De levende natuur [Artikel]
Kromkamp, N. \ 2015
De Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor op alle continenten op het noordelijk halfrond. Het is één van de weinige inheemse naaldbomen van Nederland en staat hier op de Rode lijst voor planten. Jeneverbesstruwelen vormen een uniek habitattype met ...
help
Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
help
Desk-study on habitat quality for the European Sturgeon in the Dutch Rhine and southern North Sea [Boek]
Winter, H.V. \ Teal, L.R. \ Wolfshaar, K.E. van de \ Griffioen, A.B. \ Houben, B. \ Brevé, N.W.P. \ 2015
One of the most endangered fish species worldwide is the European sturgeon Acipenser sturio. The River Rhine was home to an important sturgeon population that went locally extinct in the first half of the 20th century. In recent decades, many improve ...
help
Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2015
Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou ver ...
help
Geiten in de Leemkuilen : effect op vegetatie en diergezondheid [Boek]
Bestman, Monique \ Verwer, Cynthia \ Stoffelsma, Maaike \ 2015
Natuurgebied ‘De Leemkuilen’ bevindt zich tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch. De eigenaar, Brabants Landschap, wil dat het aantrekkelijk wordt voor boomkikkers. Ze willen dat doen door bomen te verwijderen en bramen te behouden. Machinaal of met de h ...
help
De effecten van het herintroduceren of wegvangen van konijnen in natuurgebieden [Brochure]
2015
Vroeger kwamen er veel konijnen voor, nu relatief nog maar weinig. Hun rol als natuurbeheerder is echter onmiskenbaar. Om verbossing en vergrassing van open vegetaties tegen te gaan wordt nu vaak begrazing door paard of rund ingezet als beheermaatreg ...
help
Dwergbloem (Centunculus minimus) na zo'n 170 jaar terug in het Haagse ... in één exemplaar! \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Weeda, E. \ 2015
Op 18 augustus 2015 maakten Eddy van der Meijden, Erik van Dijk, Harrie van der Hagen en ik een excursie in Meijendel.
help
De das is terug in Noordwest-Drenthe \ Zoogdier [Artikel]
Pot, A. \ Sterken, T. \ 2014
In de jaren zestig werd de laatste das (Melis melis) uit Drenthe doodgereden bij Norg. De soort deed er vervolgens bijna 45 jaar over om terug te keren naar Noordwest-Drenthe. De rekolonisatie gaat moeizaam, ook in een tijd waarin aangenomen wordt da ...
help
Dossier otters [Dossier]
Jansman, H.A.H. \ [ca. 2014]
De otters zijn enkele jaren geleden in de Weerribben-Wieden geherintroduceerd en doen het goed. Er is hard gewerkt aan herstel van leefgebieden en waterkwaliteit. De otter stierf in Nederland uit door versnippering van zijn leefgebied, verkeer en mil ...
help
Steur terug in Nederland \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Houben, B. \ Laak, G. de \ Reiniersen, K. \ 2013
Na een paar eeuwen van industriële ontwikkeling is de Altantische steur bijna helemaal verdwenen uit de stroomgebieden van de grote rivieren. Alleen in de Georgische rivier de Rioni en de Franse Gironde werden nog sporadisch levende steuren aangetrof ...
help
De raaf, voorbeeld van succesvolle herintroductie \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2013
Het wegpesten van grotere diersoorten is heel wat simpeler dan ze weer terugkrijgen. Naast kennis en geld vraagt dit vooral erg veel geduld. De herintroductie van de raaf is gelukt, althans op de Veluwe. Vanuit dit bolwerk verspreidt de vogel zich ov ...
help
Bever 25 jaar in Nederland \ Nature Today [Artikel]
Vreugdenhil, S. \ Dijkstra, V. \ 2013
Vorig jaar was het ‘Jaar van de Bever’, maar nu is het pas echt feest: de bever is alweer 25 jaar terug in ons land! Dit werd op 25 oktober 2013 tijdens een bijeenkomst van Staatsbosbeheer gevierd in de Biesbosch, de plek waar het op 25 oktober 1988 ...
help
Europese rivierkreeften in Nederland : kansen in Kerkrade [Boek]
Roessink, I. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade. In dit onderzoek wordt onderzocht of er voor een herintroductie van de Europese rivierkreeft in zijn oorspronkelijke leefgebied mogelijke geschikte locaties binnen het gebied ‘Park Ere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.