help
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte \ CBS webmagazine [Artikel]
2020
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als ...
help
Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2019 [Factsheet]
2020
Bedrijven die brandstoffen aan het Nederlandse vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel hernieuwbare energie te leveren en om de CO2-uitstoot van hun vervoersbrandstoffen te verminderen. Op onderstaande afbeelding vindt u de bel ...
help
Industriële Biotechnologie: de basis van de biobased economy \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2020
Industriële biotechnologie is een vakgebied dat wereldwijd aan een stevige opmars bezig is. Micro-organismen gaan zorgen voor een verdere vergroening van de economie, een meer efficiënte productie op basis van hernieuwbare grondstoffen en een razends ...
help
ThinkForest: Science insights to the European Green Deal and forests [Video]
2020
Our May ThinkForest webinar focused on: - What are the main objectives of the Green Deal and how do these relate to the forest-based sector? - How is the forest-based sector in general viewed in the Green Deal? - What are the strengths and weaknesses ...
help
Sleutelrol duurzame ammoniak in energietransitie? \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Hentzepeter, V. \ 2019
Infographic. Proton Ventures zet met zijn NFuel-technologie in op het groen produceren van ammoniak op basis van duurzame energie. De verkregen ammoniak is flexibel in te zetten en – met oog op een CO2-uitstootvrije toekomst – in deze vorm relatief m ...
help
Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020 : zijn de doelen uit de Urgenda-zaak en het Energieakkoord binnen bereik? [Boek]
Hammingh, Pieter \ Menkveld, Marijke \ Volkers, Cees \ Minnen, Jelle van \ Boot, Pieter \ Drissen, Eric \ Geilenkirchen, Gerben \ Hout, Marit van \ Koutstaal, Paul \ Lensink, Sander \ Ozdemir, Ozge \ Peek, Kees \ Schoots, Koen \ Sluis, Sietske van der \ Smekens, Koen \ Stralen, Joost van \ Tigchelaar, Kasper \ Welle, Adriaan van der \ Wetzels, Wouter \ Zanten, Margreet van \ 2019
help
Dossier circulaire & biobased economy [Dossier]
Wubben, E. \ 2019
Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel ecosy ...
help
Aandeel hernieuwbare energie naar 7,4 procent \ CBS webmagazine [Artikel]
2019
Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2018 uitgekomen op 7,4 procent van het totale energieverbruik. Een jaar eerder was dit 6,6 procent. Deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een hoger verbruik van biomassa, ...
help
‘Vergroening chemische industrie vereist radicale keuzes’ : hernieuwbare grondstoffen, maar ook nieuwe processen \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gielen, P. \ 2019
Het toekomstbestendig maken van de Nederlandse chemische industrie kan alleen als deze kiest voor een radicale innovatie met hernieuwbare grondstoffen. Dat zegt Johan Sanders, emeritus-hoogleraar van Wageningen University & Research.
help
Bioeconomy and biorefining strategies in the EU Member States and beyond [Boek]
Motala, Vincenzo \ De Bari, Isabella \ Pierro, Nicola \ Giocoli, Alessandro \ 2019
help
Thermofiele Slibgisting en Stikstofterugwinning op RWZI Bath [Boek]
2019
Eindrapport. Dit project is een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie ...
help
Hitchhiker’s Guide to Carbon Capture and Utilisation [Boek]
Carus, M. \ Skoczinski, P. \ Dammer, L. \ Berg, C. vom \ Raschka, A. \ Breitmayer, E. \ 2019
CCU is a business case: There is convincing evidence that numerous companies will invest in new technologies to implement and market products made from CO2, replacing fossil feedstock and contributing to climate mitigation. As we show below, the pote ...
help
CCUS in the Netherlands [Presentatie]
Sande, M. van de \ 2019
Presentation of Martijn van de Sande from RVO at the CATO Meets the Projects 2019 conference.
help
‘Biomassaketel met opwekking van elektriciteit bespaart energiekosten’ : Moerman verduurzaamt warmte- en elektriciteitsbehoefte : thema energie \ Onder glas [Artikel]
Lier, A. van \ 2019
Volledig kunnen voorzien in zijn eigen warmte- en elektriciteitsbehoefte; dat was het doel van Wouter Moerman toen hij zich ging oriënteren op verduurzaming van zijn energievoorziening. De tomatenteler realiseerde daarom afgelopen jaar – als één van ...
help
Biodiesel 2018/2019 : Report on Progress and Future Prospects - Excerpt from the UFOP Annual Report [Boek]
2019
The status report explains the relevant topics of the UFOP annual report on national and international biofuel policy, on biofuel accompanying research for UFOP-funded projects, and on biofuel statistics. The report gives a comprehensive overview abo ...
help
Gebruik van Houtige Biomassa voor Energieopwekking [Jaarverslag]
2019
Vrijwel alle gebruikte biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen. De meeste bio-energie in Nederland word gemaakt met Nederlandse biomassa. 77% van alle gebruikte biomassa komt uit Nederland. De totale hoeveelheid gebruikte biomassa bleef in 2018 ge ...
help
Nederland blijft achter met duurzame energie : Infographic \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2019
Het aandeel hernieuwbare energie in Europa bedraagt in 2017 zo’n 17,5 procent. Elf lidstaten hebben hun 2020-doelstellingen al gehaald. In de grafiek staat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto eindgebruik. Het doel van de EU is o ...
help
Hout als hernieuwbare brandstof : Uitleg van een aantal begrippen [Factsheet]
[2019]
Er is veel te doen over hout als brandstof voor hernieuwbare energie-opwekking en de rol van bomen bij het in balans houden van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Welke overwegingen en factoren moeten we meenemen voor een zinvolle discussie over hou ...
help
Ruimtelijke opgaven door klimaatbeleid : een verkenning van de implicaties van het Klimaatakkoord : themanummer klimaatopgave, energietransitie en landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Londo, H.M. \ Kramer, G.J. \ 2019
In het Klimaatakkoord worden diverse plannen gepresenteerd voor de verdere groei van hernieuwbare energie en voor andere manieren van broeikasgasemissiereductie. Een aantal daarvan heeft significante ruimtelijke impact. Dat leidt tot nieuwe vragen di ...
help
Biomassa uit het bos als brandstof \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jans, M.F.F.W. \ 2019
Momenteel is er een discussie gaande over de (on)wenselijkheid van de inzet van houtige biomassa voor energie, vaak vanuit één oogpunt, en niet altijd helemaal juist. De Studiekring van de KNBV heeft getracht om in een artikel een breder beeld te sch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.