help
Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Vos, P. \ 2015
Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
help
Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
Vos, P. \ 2015
Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
help
Het Markermeer en IJmeer in beeld : de ontwikkeling van een archeologische kaartenset voor de waterbodem [Boek]
Houkes, M.C. \ Lil, R. van \ Brenk, S. van den \ Manders, M. \ Hennebert, S. \ [2014]
In 2012 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mede naar aanleiding van de evaluatie archeologiewetgeving, besloten om voor een aantal pilot-gebieden in Nederland historisch geomorfologische kaartensets samen te gaan stellen specifiek voor ...
help
Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
help
A Holocene flood record of the Lower Rhine = Overstromingen van de Beneden-Rijn gedurende het Holoceen [Proefschrift]
Toonen, W.H.J. \ [2013]
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de maximale afvoer van de Rijn en mogelijke overstromingsrisico's heeft Willem Toonen in zijn promotieonderzoek historische bronnen en sedimentalogische karakteristieken gebruikt om het archief van overstromin ...
help
Drift sands, lakes, and soils : the multiphase Holocene history of the Laarder Wasmeren area near Hilversum, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Sevink, J. \ Koster, E.A. \ Geel, B. van \ Wallinga, J. \ 2013
Around 3,000 BC groundwater in the area reached a maximum altitude of about 230 cm +NAP, resulting in local open water in the area. This rise is probably linked to the development of the Dutch coastal area, where at that time peat accumulated and dra ...
help
From raindrop to high flow event : modelling and reconstructing precipitation and flood frequency in the Maas catchment during the late Holocene [Boek]
Venhuizen, G.J. \ Vandenberghe, J. \ [2012]
Main goal was to gain insight in interaction between water management in the Maas catchment, climate change and land use on decennial to millennial time scales, by the means of proxy reconstruction and numerical modelling. Two of the four subprojects ...
help
Twee atlassen, één gedachte? [boekbespreking] \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Bont, C. de \ 2012
Besproken worden: Atlas van Nederland in het Holoceen (Vos, Bazelman, 2011) en Twaalf eeuwen ruimtelijke transformatie in het westen van Nederland in zes kaartbeelden (Borger, Horsten. OverHolland, 2011)
help
Climate-driven fluvial development and valley abandonment at the last glacial-intergalcial transition (Oude IJssel-Rhine, Germany) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Janssens, M.M. \ Kasse, C. \ Bohne, S.J.P. \ 2012
This study aims to reconstruct the fluvial development and forcings that culminated at the time of the Lateglacial to Holocene transition. The final abandonment of the Oude IJssel-Rhine and Niers-Rhine courses can be attributed to deep incision of th ...
help
Modeling the sensitivity of sediment and water runoff dynamics to Holocene climate and land use changes at the catchment scale \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Notebaert, B. \ Verstraeten, G. \ Ward, P.J. \ Renssen, H. \ Rompaey, A. Van \ 2011
An increasing number of studies have indicated that soil erosion, sediment redistribution and water discharge during the Holocene have varied greatly under influence of environmental changes. In this paper we have used a modeling approach to study th ...
help
Distale deltavlakte-afzettingen : onderzoek \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bos, I. \ 2011
Ingwer Bos (nu projectleider bij Stichting Landschap Noord-Holland) promoveerde bijna een jaar geleden bij de Universiteit Utrecht op onder meer de paleogeografische reconstructie van het Angstel-Vechtgebied, grofweg tussen Utrecht en Amsterdam. Dit ...
help
Fluvial architecture of Belgian river systems in contrasting environments: implications for reconstructing the sedimentation history \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Notebaert, B. \ Houbrechts, G. \ Verstraeten, G. \ 2011
Accurate dating is necessary to get insight in the temporal variations in sediment deposition in floodplains. The interpretation of such dates is however dependent on the fluvial architecture of the floodplain. In this study we discuss the fluvial ar ...
help
Atlas van Nederland in het Holoceen : landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu [Boek]
Vos, P. \ Bazelmans, J. \ 2011
Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het ...
help
Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
help
Mid-Holocene water-level changes in the lower Rhine-Meuse delta (western Netherlands): implications for the reconstruction of relative mean sea-level rise, palaeoriver-gradients and coastal evolution \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Plassche, O. van de \ Makaske, B. \ Hoek, W.Z. \ Konert, M. \ Plicht, J. van der \ 2010
We present a revised relative mean sea-level (MSL) curve for the Rhine-Meuse delta, western Netherlands, for the period 7900-5300 cal yr BP. The revision is based on a series of new and previously unpublished local groundwater-level index data from b ...
help
Is physical water scarcity a new phenomenon? Global assessment of water shortage over the last two millennia \ Environmental research letters [Wetenschappelijk artikel]
Kummu, M. \ Ward, P.J. \ Moel, H. de \ Varis, O. \ 2010
In this letter we analyse the temporal development of physical population-driven water scarcity, i.e. water shortage, over the period 0 AD to 2005 AD. This was done using population data derived from the HYDE dataset, and water resource availability ...
help
Van riviervallei naar estuarium [promotie] \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Hijma, M. \ 2010
De verwachte klimaatveranderingen in de komende eeuw staan hoog op de agenda. Ondanks de afwezigheid van mensellijke invloed kunnen gebeurtenissen uit het verleden ons veel leren over hoe kust- en riviersystemen reageren op bijvoorbeeld een snelle ze ...
help
A molluscan perspective on hydrological cycle dynamics in northwestern Europe \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Versteegh, E.A.A. \ Vonhof, H.B. \ Troelstra, S.R. \ Kroon, D. \ 2010
Shell aragonite δ18O values of unionid freshwater mussels are applied as a proxy for past river discharges in the rivers Rhine and Meuse, using a set of nine shells from selected climatic intervals during the late Holocene. A single Meuse shell deriv ...
help
De vestiging, ondergang en conservering van het laat-boreale dennenbos van Rolderwolde: een palynologische reconstructie \ Nieuwe Drentse volksalmanak : jaarboek voor geschiedenis en archeologie... [Artikel]
Woldring, H. \ Zomer, J. \ 2009
Sinds 2001 wiordt door de paleontologische afdeling van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) palynologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied rond Roderwolde en het beekdal van het Peizediep (gemeente Noordenveld). O ...
help
The impact of land use and climate change on late Holocene and future suspended sediment yield of the Meuse catchment \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Balen, R.T. van \ Verstraeten, G. \ Renssen, H. \ Vandeberghe, J. \ 2009
In this study we investigate the relative importance of changes in land use and climate on suspended sediment yield (SY) on millennial timescales in the Meuse basin. We use a spatially distributed soil erosion and sediment delivery model (WATEM/SEDEM ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.