help
Hoe geschikt zijn lasers om de diepte van sloten te bepalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Het is voor waterschappen nuttig om te weten hoe diep sloten zijn. Traditionele meetmethoden zijn echter arbeidsintensief en duur. Is laseraltimetrie een geschikte optie? Die meetmethode met lasers is gangbaar voor het meten van de hoogte van het lan ...
help
Laseraltimetrie veelbelovend voor meten waterbodemhoogte in sloten \ H2O online [Artikel]
Hennepe, E. ter \ Harren, L. \ Velden, R. van der \ Crook, R. de \ Batlle Vazquez, D. \ 2016
Er is behoefte aan een meetmethode van de waterbodemhoogte die nauwkeurig, arbeidsextensief en gebiedsdekkend is. De techniek is er voor mariene doeleinden, maar werkt deze ook voor smalle en ondiepe sloten in veenweide- of kleigebieden? Waternet hee ...
help
Flight height of seabirds : a literature study [Boek]
Jongbloed, Ruud H. \ 2016
help
Meer vaarzen en A-koeien onder de meetstok : exterieurstatistieken CRV: Nederlandse en Vlaamse vaarzen flink groter \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Drie, I. van \ 2015
Zowel het aantal gekeurde dieren als het aantal excellent ingeschreven koeien nam het afgelopen jaar toe. Opvallend detail: zowel de Vlaamse als de Nederlandse zwartbontvaarzen boekten minimaal een halve centimeter winst in hoogtemaat. Bons-Holsteins ...
help
Zijn kleine en middelgrote turbines iets voor de boer? \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2015
Met de opkomst van de grote windmolenparken langs autosnelwegen en in havens en industriegebieden, vragen steeds meer land- en tuinbouwers zich af of het niet interessant zou kunnen zijn om zelf een kleiner model van een windturbine te installeren.
help
Class : tab basic [Video]
2015
Within the tab basic in the class model the main parameters that influence boundary layer processes can be changed. In this clip I will show you how to change the time settings of the model how to control the boundary layer height and how to initiali ...
help
Bureaustudie ter validatie van golfgroeiformules voor gelimiteerde strijklengte : voor veiligheidstoetsing van regionale keringen [Boek]
Nederpel, A.C. \ Balen, W. van \ 2015
Het doel van de studie is om de golfgroeiformules te valideren voor gelimiteerde strijklengte voor toepassing in de hoogtetoets voor regionale waterkeringen.
help
Kennisdag (Provincies) Regionale Waterkeringen 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
In Nederland houden we de kans op een overstroming graag zo klein mogelijk. Regionale waterkeringen spelen daarin een belangrijke rol. Het afgelopen jaar is er wederom veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van deze keringen, het ...
help
Reuzenwiel overbrugt 25 meter hoogteverschil : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2014
Als een indrukwekkend Keltisch monument rijst het op uit het mistige Schotse heuvelland. 's Zomers heerst er een drukte van jewelste. Een staaltje techniek, vernuftig in zijn eenvoud.
help
Van duimstok tot volautomatisch : belangstelling grashoogtemeters groeit met toenemende aandacht graslandmanagement \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2014
Wat je niet meet, kun je niet managen. Veehouders, die hun graslandmanagement willen verbeteren, kiezen daarom steeds vaker voor een graslandhoogtemeter. Keuze is er genoeg: van duimstok tot volautomatische hoogtemeting gekoppeld aan een managementpr ...
help
OHN: Object Hoogten Nederland \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Kramer, H. \ Clement, J. \ Mücher, S. \ 2014
Op locaties waar geen hoogtemetingen beschikbaar zijn, bevat het AHN geen hoogtegegevens. Reden genoeg voor Alterra om een vlakdekkend bestand te maken met alle hoogten boven maaiveld: het bestand Object Hoogte Nederland (OHN). Met OHN is het mogelij ...
help
Van grashoogtemeter tot ruimtesatelliet : nieuwe meetsystemen voor opbrengst en kwaliteit gras winnen aan belangstelling, maar zijn nog te duur of niet betrouwbaar genoeg \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2014
De behoefte om direct op het erf opbrengst en kwaliteit van gras te meten en te registreren neemt toe. Steeds meer boeren werken met een graslandhoogtemeter of met versgras-analysecijfers. Geavanceerdere meetsystemen ter plaatse doen hun intrede. Bet ...
help
Grashoogte meten 2.0 : uit buitenland afkomstige programma FeedWedge helpt bij graslandplanning \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2014
Veehouders, die met de grashoogtemeter het weiland in gaan, willen meer met de informatie doen. Het antwoord hierop is de FeedWedge, of op zijn Nederlands de 'weidewig'. Dit computerprogramma maakt het plannen van weiden en maaien een stuk makkelijke ...
help
Bruikbaarheid van de grashoogtemeter op melkveebedrijven [Studentenverslag]
Frankena, A.P. \ 2014
Het probleem op dit moment is dat het vrij onduidelijk is hoe toepasbaar de gegevens van de grashoogtemeter zijn. Door middel van een farmwalk wordt er wekelijks inzicht in het grasland verkregen, maar nu is de vraag: is wekelijks grashoogtes meten g ...
help
130620 P06 Marco Veendorp (Arcadis) : versneld ophogen regionale keringen [Video]
Veendorp, M. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Versnellers en vertragers in projecten' van Marco Veendorp (Arcadis, namens platform VORK = Versneld Ophogen Regionale Keringen) over het trage tempo van de realisatie van kadeverbeteringen, als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Ken ...
help
Wel met de hand, maar niet vanuit de schouder \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2013
Waar het te smal wordt voor een trekker of werktuigendrager met heggenschaar, komt de gedragen motorheggenschaar in beeld. Maar met de Power Celest heb je de motorheggenschaar nog niet direct nodig.
help
Beneden uitstappen alstublieft : Tecnoma Laser maakt het de bestuurder makkelijker : proefrit \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Zevenbergen, G. \ 2012
Hoewel het bij een zelfrijdende veldspuit om de spuittechniek moet draaien, valt de Tecnoma Laser FC vooral op door zijn cabine. Je hoeft geen trap te beklimmen om er in of uit te stappen. En dat is wel erg plezierig.
help
Kribverlaging Waal vergroot ruimtelijke kwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tollenaar, C.K. \ Karelse, M.K. \ 2012
De eerste pilotfase van de kribverlaging op de Waal is afgerond. Om de hydrologische en morfologische effecten te analyseren zijn tijdens de afgelopen twee hoogwaterseizoenen metingen uitgevoerd. Ook zijn de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit ond ...
help
Maximaal dierenwelzijn en praktisch uitvoerbaar : sector doet voorstel over stahoogte tijdens transport \ De kalverhouder [Artikel]
2011
Al twee jaar zijn overheid, vervoerders en de kalfvleessector in de weer met de stahoogte van kalveren tijdens het transport. Een werkgroep heeft nu een voorstel ingediend bij het ministerie van EL&I. Het is een afgewogen plan tussen praktische uitvo ...
help
Gebouwen opkrikken \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Versluis, H. \ 2011
Oude gebouwen zijn gemaakt volgens de eisen van destijds. Als de eisen veranderen kan het betekenen dat de gebouwen te laag zijn. En dan zijn ze minder functioneel. Je kunt een gebouw verhogen door het te liften, in dit geval met een hydraulisch syst ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.