help
Ontwateringsplaat verlengt levensduur houtconstructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Put, M. van \ 2015
Bij houten weg- en waterbouwconstructies kan er gemakkelijk water blijven staan tussen houten onderdelen. Op de grens van water en lucht leidt dat tot het versneld rotten van het hout. De ontwateringsplaat, een innovatie van TNO, gaat deze houtrot op ...
help
Rotterdam is niet bang voor de paalworm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2014
Over de gehele wereld heeft hij inmiddels voor veel ellende gezorgd in oude havens: de paalworm. Dit schelpdier wordt ook wel de termiet van de zee genoemd en door verzilting als gevolg van de klimaatverandering kan zijn leefgebied in de toekomst wel ...
help
Resultaten praktijkonderzoek massaria : mate van aantasting in drie fasen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Verhagen, J. \ Schulp, W. \ 2013
In 2007 werd de eerste aantasting van massaria in platanen waargenomen. We zijn nu ruim zes jaar verder en de groene vakwereld heeft ruimschoots ervaring op kunnen doen met het inspecteren en monitoren van de ziekte. ‘Wij hebben de afgelopen jaren bi ...
help
Hebben bomen last van elektromagnetische velden? : kennisplatform elektromagnetische velden houdt opties open \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raars, K. \ 2011
Begin dit jaar geleden verschenen er in de media berichten over een onderzoek van de universiteit van Wageningen dat de mogelijke invloed van Wifi op bomen heeft onderzocht. Boomzorg sprak met Ronald van der Graaf, bioloog en algemeen secretaris van ...
help
Sterke aanwijzingen voor negatieve effecten elektromagnetische straling op bomen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
2011
Het Groene Paviljoen in Baarn vormde vrijdag 18 februari 2011 het decor voor een symposium over het effect van elektromagnetische straling op bomen. Sprekers uit de boomkwekerijsector, het gemeentelijk groenbeheer en met name de wetenschap deelden hu ...
help
Gehölzkrankheiten: Gallen und Hexenbessen \ DEGA Produktion & Handel : das Magazin für Entscheider im Gartenbau [Artikel]
Margraf, K. \ 2011
Heesters en bomen kunnen worden aangetast door woekeringen aan de takken, bladeren en knoppen die verschillende oorzaken kunnen hebben zoals bacterien, schimmels, luizen of galwespen. De symptomen die hierdoor kunnen optreden worden in dit artikel be ...
help
Congres over effect elektromagnetische straling op bomen : nog geen bewijs, maar ... \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Smit, J. \ 2011
Het lijkt erop dat zichtbare boomaantastingen als knobbels en bastscheuren ontstaan door straling uit UMTS-masten en andere bronnen. Het bewijs is niet onomstotelijk, maar onderzoek naar schade en de groei van bomen, met name van Volker Schorpp en An ...
help
Bastschade bij Acer pseudoplatanus \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Ros, E. \ Bennink, P. \ 2011
Bastschade door oververhitting of door vorst is een vaak voorkomend verschijnsel bij Acer pseudoplatanus. Deze schade kan zich afhankelijk van het weer tientallen jaren na aanplant nog voordoen, zo bleek in 2010 in Heerhugowaard en Schagen.
help
Succesvolle behandeling kastanjebloedingsziekte \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Santema, R. \ 2010
Alamerende berichten over bloedende, ongeneeslijk zieke kastanjebomen vervulden de bomenwereld met schrik, zo'n zeven jaar geleden. In de beginfase moesten veel van deze geïnfecteerde bomen al vrij snel gekapt worden omdat ze niet meer te redden ware ...
help
Gelijkaardige schadebeelden \ Groencontact [Artikel]
Van Remoortere, L. \ 2010
Bij het vaststellen van een aantasting is het van belang dat men kan uitmaken welke schadeverwekker het kwaad heeft veroorzaakt. Dit is belangrijk om een eventuele bestrijding of andere maatregel correct uit te voeren. Uit ervaring weet u wellicht da ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht: wat te doen bij paalrot? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hottinga, F. \ Dassen, W. \ 2010
Vanaf 2013 behoren gemeenten in hun rioolplan het onderdeel hemelwater en grondwater in hun Gemeentelijk Riool Plan (GRP) te hebben opgenomen. Een teveel aan (grond)water leidt tot zichtbare overlast, de nodige media-aandacht en vrijwel directe maatr ...
help
Inheemse insecten in geïmporteerd Aziatisch verpakkingshout : een literatuurstudie [Boek]
Moraal, L.G. \ Lammertsma, D.R. \ Clerkx, A.P.P.M. \ 2010
Tijdens fytosanitaire inspecties van verpakkingshout afkomstig uit landen buiten de EU en met name uit Zuidoost Azië, worden soms schadelijke organismen aangetroffen, die zich in het hout hebben ontwikkeld. Omdat er duidelijke internationale richtlij ...
help
Metamorfose: van hout naar steen \ Holland : regionaal-historisch tijdschrift [Artikel]
Pieters, H. \ 2010
In de rubriek metamorfose worden heden en verleden van een plek in Holland vergeleken. In deze speciale aflevering beschrijft Pieters hoe de Hollandse zeedijken in de 18de eeuw in korte tijd fundamenteel van uiterlijk veranderden dankzij een weekdier ...
help
Teeltmaatregel moet bacterie de kop indrukken : Pseudomonas bij pruimen blijft lastig te bestrijden \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Gessel, G. van \ 2010
De laatste jaren ontstond op diverse pruimenpercelen uitval van bomen door aantasting van de bacterie Pseudomonas syringae. In 2009 waren er percelen waar zelfs tot 30 procent van de bomen uitviel. PPO Randwijk zette een onderzoek op naar deze bacter ...
help
Dokter, ik voel een knobbeltje, is dat erg? : over bastknobbels, bastlijnen en andere onkekende ( en onbegrepen) aantastingen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2009
Een aantal jaren geleden constateerden Ton Hoogenes (groenopzichter) en Niek van ’t Wout (beleidsmedewerker groen) van de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal aantastingen op de bast van de bomen in hun gemeente die zij niet thuis konden brengen. ...
help
Technical Tree Inspection : wetenschap en onderzoek \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Houweling, G. \ Voeten, J. \ 2009
Bijna iedereen die in de bomenwereld werkzaam is, heeft op een of andere manier met hem te maken gehad: Frank Rhinn, de man achter de Resistograaf en de Arbotom. Op 13 december 2008 gaf hij op de KPB Themadag in Schaarsbergen een lezing over het gebr ...
help
Secundaire aantastingen in zieke kastanjes : een rotprobleem \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Spel, M. van der \ 2009
Paardenkastanjes hebben het zwaar te verduren. De bomen lijden aan de bloedingsziekte en terwijl ze de bloedingsziekte het hoofd proberen te bieden, grijpen schimmels hun kans. Deze secundaire aantasters kunnen zich snel verspreiden in de verzwakte b ...
help
Maatregelen houtdegradatie kunnen levensduur verdubbelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weersink, R.G.J. \ Meerstad, T. \ Kuilen, J.W. v.d. \ Montaruli, N.E. \ 2008
Bij de recreatiesteiger van de grote Kolksluis in Zwartsluis hebben onderzoekers metingen verricht naar de degradatie van de houten constructie. Een investeringsanalyse laat de mogelijke levensduurverlenging en kostenbesparingen door houtrotwerende m ...
help
De paalworm en de palendijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Waterschap Vallei en Eem heeft als enige een stuk palendijk. De dijk is gebouwd naar 17e-eeuws voorbeeld. Palendijken zijn lange tijd heel gewoon, tot de palen één voor één afbreken. Het vernietigende werk van een klein exotisch schelpdiertje
help
Thermografie brengt onzichtbare aantastingen aan het licht \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Wijchman, G. \ 2004
Verslag van een workshop van BTL Bomendienst waarin een thermografische camera werd gedemonstreerd als hulpmiddel voor het stellen van diagnoses in de boomverzorging. De camera fotografeert warmteverschillen, die bij bomen een indicatie kunnen zijn v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.