help
Marktverkenning biomassareststromen hout uit landschap [Boek]
Spijker, Joop \ Elbersen, Wolter \ Vural Gursel, Iris \ Lerink, Bas \ 2020
Hout uit het landschap wordt nu vooral voor energieproductie (elektriciteit en warmte) ingezet. Het is niet eenvoudig dit hout hoogwaardiger in te zetten onder meer door de relatief lage kwaliteit, de geringe uniformiteit en de geringe volumes. Dit r ...
help
Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaatslim b ...
help
Biomassateelt in Nederland [Presentatie]
Boosten, M. \ 2017
Presentatie bij de demonstratie van de oogst van het energiebos is Wesepe op 6 maart 2017.
help
Vraag biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst [Video]
2017
De vraag naar houtige biomassa stijgt. En dus worden er zogenaamde energiebossen aangelegd. In Wesepe is een paar jaar geleden zo'n speciaal bos aangelegd en vandaag werd er geoogst.
help
Karakteristieken en verschijningsvormen biomassaplantages [Presentatie]
Boosten, M. \ [2016]
Powerpointpresentatie over verschillende soorten biomassaplantages en de mogelijke combinatie met andere functies.
help
De weg van het Nederlandse hout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Al, E. \ 2016
Hier is op grove wijze aangegeven op welke wijze de houtstromen binnen de Nederlandse markt tot elkaar in verhouding staan. De cijfers stammen uit diverse bronnen, waarbij meetmethodes, eenheden, definities van hout etc. niet identiek zijn. Aangenome ...
help
Omvang van het Nederlandse bos- en houtcomplex : productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2010-2012 [Boek]
Silvis, H. \ Verhoog, D. \ Voskuilen, M. \ 2015
Deze notitie raamt de economische betekenis van en werkgelegenheid in het Nederlandse bos- en houtcomplex in de periode 2010-2012. Inzicht hierin is van belang om maatschappelijk gerichte initiatieven van het complex te kunnen beoordelen op hun econo ...
help
Samenwerken aan duurzaam bosbeheer : houtsector wil meer dan duurzaam hout alleen \ OTAR [Artikel]
Gras, C. \ 2015
De laatste jaren groeit het aandeel duurzaam hout dat de leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) op de Nederlandse markt brengen gestaag, van 42 procent in 2007 naar 86 procent in 20131. Dit blijkt uit de monitori ...
help
Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte-omloophout [Presentatie]
Stadig, L. \ 2015
Presentatie van een Vlaams-Nederlands project.
help
KOH in de uitloop: ervaringen in Vlaanderen [Presentatie]
2015
Presentatie over de teelt van korte omloop hout in Vlaanderen: wetgeving, teeltsystemen, ervaringen, terugverdientijd.
help
Kiplekker onder de wilgen : ervaringen met Korte Omloop Hout van wilg in kippenuitlopen in Nederland [Presentatie]
Boosten, M. \ 2015
Presentatie over een project van Innovatienetwerk en Probos.
help
Buitenuitloop dubbel benut \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M. \ Boosten, M. \ Stadig, L. \ Verdonckt, P. \ 2014
Biomassa produceren in de uitloop van de leghennen: met die combinatie doen Nederland en Vlaanderen nu ervaring op. Het belooft veel goeds.
help
Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050 [Boek]
Boosten, M. \ Oldenburger, J. \ 2014
De ondertekenaars van het Houtconvenant (dd 5 mrt 2013) hebben behoefte aan een actuele en realistische inschatting van het biomassapotentieel van de NBLH-sector. Probos is gevraagd om die actualisatie te onderbouwen en heeft berekend welke bijdrage ...
help
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten [Boek]
Groot, C. de \ Jansen, P. \ 2014
Geheel in lijn met het nationale beleid wil landgoed Twickel inzetten op hernieuwbare brandstoffen. Stichting Twickel heeft in 2012 een houtkachel aangeschaft voor de productie van warmte voor het landhuis. Natuurbeheerders worden in toenemende mate ...
help
Verwarmen op eigen hout? : stap-voor-stap aanpak : praktijkadvies voor particuliere bos- en natuureigenaren [Boek]
Winkelman, J. \ 2014
Het komt veel voor: het verwarmingssysteem in uw woning, boerderij, monument, kasteel of bedrijfsgebouw is eigenlijk ontoereikend, u gebruikt navenant veel gas per m² vloeroppervlak, uw gasrekening is veel te hoog. Gelukkig bezit u ook lanen, hakhout ...
help
De financiële betekenis van houtoogst \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kuper, J. \ 2014
De verkoop van hout uit het bos kan, als je het goed doet, redelijk wat geld opleveren. Op dit moment kan dat voor een ‘gemiddeld’ bos in Nederland oplopen tot een bedrag van netto € 250 per ha per jaar. Vervolgens verbaas je je er als boseigenaar ov ...
help
Naar een bosbeheer op eigen benen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hekhuis, H.J. \ Wijdeven, S. \ 2014
De opbrengsten uit hout zijn altijd een belangrijke economische drager voor het bosbeheer geweest. De laatste decennia lag echter de focus vooral op natuur en recreatie en verminderde de aandacht voor houtproductie. Staatsbosbeheer wil werken aan een ...
help
Investeren, besparen en verwaarden : een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst [Boek]
Heide, M. van der \ Overbeek, G. \ 2014
De term 'groen' in de titel van het BO-thema kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, variërend van (bestaande en nieuwe) natuurgebieden, biodiversiteit, en omgevingskwaliteit tot aan houtproductiepotentie. Onderzoek naar de waarde van g ...
help
Wilgenteelt in kippenuitloop \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Beekman, J. \ 2013
Een wilgenplantage in een kippenuitloop verbetert de leefomgeving van kippen en levert biomassa op. Of dit op langere termijn ook rendabel is, hangt sterk af van de ontwikkeling van de biomassamarkt.
help
Potentie van wilgenenergieplantages in kippenuitlopen in Nederland [Studentenverslag]
Remijnse, T. \ 2013
Stichting Probos ziet kansen voor wilgenenergieplantages in kippenuitlopen en heeft daarom een pilotproject opgezet. Gevraagd is onderzoek uit te voeren naar de totale potentie waarbij de kansen, kosten en baten zijn onderzocht. Tot nu toe zijn er ge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.