help
Can bacteria in your gut prevent diseases? The health implications of microbiota [Video]
Belzer, C. \ 2019
There are many associations described between states of disease and the composition of your microbiota. But what does an association between the microbiota and disease mean? How can this information help us to better understand disease, development? ...
help
Veehouderij en gezondheid : update van kennis over werknemers en omwonenden [Boek]
Dusseldorp, A. \ Maassen, C.B.M. \ Heederik, D.J.J. \ Fischer, P.H. \ 2015
Omwonenden van veehouderijen hebben minder vaak allergie, astma en chronische luchtwegaandoeningen (COPD) dan mensen op grotere afstand. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen ...
help
Liever geen lyme : verhoogt toename teken kans op ziekte van Lyme? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2015
Voor het tweede jaar op rij hebben onderzoekers van Wageningen University een recordaantal teken gevangen. Een tekenbeet kan leiden tot de ziekte van Lyme. Over deze ziekte is nog altijd weinig bekend, maar vast staat wel dat hij tot zeer ernstige ge ...
help
Medici wijzen te snel naar veehouderij \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Rotgers, G. \ 2015
Waar in de veehouderij in de diverse Europese landen steeds zorgvuldiger wordt omgesprongen met antibiotica, lijkt het tegengestelde het geval in de humane gezondheidszorg. De regeringsleiders van de G7 spraken zich deze zomer in het Duitse Elmau nad ...
help
Vaker leptospirose bij mens \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Fabri, N. \ 2015
Uit gegevens van het RIVM blijkt dat de afgelopen jaren steeds meer gevallen van leptospirose worden waargenomen in Nederland. Hoewel er nog geen definitieve oorzaak is aangewezen, zijn er wel een aantal zeer waarschijnlijke oorzaken.
help
Meteorologie voorspelt verspreiding Q-koorts \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2015
Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde Jeroen van Leuken een model waarmee berekend kan worden waar Coxiella burnetii zal worden verspreid na een uitbraak van Q-koorts. Híj kreeg zijn titel, ‘wij’ kregen een i ...
help
Langetermijneffecten van Q-koorts: proefschrift \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Loenhout, J.A.F. van \ 2015
De meeste patiënten die een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt herstellen. Toch lijdt na 2 jaar na het begin van de ziekte meer dan 1 op de 3 patiënten nog aan een ernstig aangedane gezondheidsstatus. Dat blijkt uit het proefschrift The long-term he ...
help
Mensvriendelijke hygiënesluis \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Ed. varkens- en pluimveehouderij [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Dierziektepreventie wordt steeds belangrijker. Met een hygiënesluis kan insleep van bijvoorbeeld vogelgriep en salmonella worden voorkomen. Pluimveehouder Harrie van Avendonk liet een nieuwe hygiënesluis aanleggen. Hij lette daarbij ook op de gezondh ...
help
Groot verlies gezonde levensjaren door langdurige Lymeklachten \ Nature Today [Artikel]
2015
help
Signaleringsoverleg Zoönosen: samenwerken in het belang van mens en dier \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Onis, E. \ 2015
Sommige infectieziekten van landbouwhuisdieren zijn besmettelijk voor mensen. Het is van groot belang om deze zogeheten ‘zoönosen’ snel te signaleren, zodat we kunnen ingrijpen als dat nodig is. Daarom is in 2011 het Signaleringsoverleg Zoönosen (SO- ...
help
Landbouw-gerelateerde infectieziekten : verkenning van risico’s in praktijk en lacunes in beleid [Boek] - Tweede herziene versie
2014
Nederland kent een hoge dichtheid aan vee en mensen en wordt met enige regelmaat getroffen door uitbraken van besmettelijke dierziekten, die soms grote schade aanrichten aan dieren, de vee- en vleessector en recent ook aan de volksgezondheid. De over ...
help
Werking broncorrector blijft mysterie : fenomeen aardstralen wetenschappelijk nog nooit aangetoond \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2014
Overtuigend wetenschappelijk bewijs voor de werking van het instrument is nooit gevonden. Niettemin kochten honderden Nederlandse en Vlaamse melkveehouders al een broncorrector om zogenaamde aardstraling te neutraliseren. Onverklaarbare gezondheidspr ...
help
Lokschapen tegen teken [Website]
[2014]
Teken vormen een lastig probleem voor bezoekers van natuurterreinen en bossen. Onderzoekers gaan nu met ‘lokschapen’ teken vangen.
help
Lokschapen vangen teken in het bos \ Nature Today [Artikel]
Sikkema, A. \ 2014
De Wageningse onderzoeker Sip van Wieren wil lokschapen inzetten om teken weg te vangen in natuurgebieden. Op die manier kunnen schaapskuddes er voor zorgen dat mensen prettig kunnen recreëren in het bos.
help
Dossier hooikoorts [Dossier]
Vliet, A.J.H. van \ [ca. 2014]
Hooikoorts is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door pollen (stuifmeel) van bomen, grassen en kruiden. Wanneer deze pollen door de wind verspreid worden, kunnen mensen die hooikoorts hebben last krijgen van niesbuien, rode en jeukende oge ...
help
TV Eén Koppen XL : de ziekte van Lyme - een stille epidemie - Tekenalarm 2014 [Video]
2014
Filmp over teken en dat een tekenbeet die de Ziekte van Lyme kan veroorzaken : moeilijk op te sporen en niet altijd erkend. De ziekte is de grootste zich verspreidende epidemie ter wereld.
help
Dossier teken in Nederland [Dossier]
Vliet, A.J.H. van \ [ca. 2014]
Beten van besmette teken kunnen bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Het percentage teken dat drager is van de bacterie varieert sterk van plaats tot plaats en van jaar tot jaar. Gemiddelde is 15,1 procent van de teken besmet met de Borrelia-ba ...
help
Resistente schimmels : de bijdrage van biologische landbouw en complementaire zorginterventies aan het oplossen van deze problematiek [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Baars, E.W. \ [2014]
Resistente stammen van de schimmel Aspergillus fumigatus zijn in toenemende mate een probleem in de gezondheidszorg. Bepaalde groepen patiënten kunnen door deze resistentie niet of onvoldoende behandeld worden aan een infectie en kunnen daar vervolge ...
help
Reductie van antibiotica op wereldschaal \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Speksnijder, D.C. \ Wagenaar, J.A. \ 2013
Antibioticaresistentie en de consequenties hiervan voor mens en dier worden in toenemende mate als een probleem erkend. Op mondiaal niveau (WHO, FAO, OIE) wordt stevig ingezet op verantwoord antibioticumgebruik om verdere ontwikkeling van resistentie ...
help
Coxiella burnetii in pregnant goats [Proefschrift]
Roest, H.I.J. \ 2013
Coxiella burnetii is een bacterie die de ziekte Q-koorts veroorzaakt. Q-koorts werd voor het eerst herkend als ziekte in Australië in de jaren 30 van de vorige eeuw. Sindsdien is de kennis over de bacterie en de ziekte toegenomen, hoewel veel vragen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.