help
Krediet of niet : huren en leasen van bedrijfsmiddelen neemt toe \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
Noodgedwongen door kritische banken of aangetrokken door lage leasetarieven en flexibiliteit kiezen steeds met cumelaondernemers voor het huren van machines. Om zo meer te kunnen inspelen op de grote variatie in werk waarmee ze te maken hebben en om ...
help
‘Grond huren is ook een vorm van pacht’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Bouwmeester, R. \ 2015
Een perceel grond huren is in de bollensector heel gebruikelijk. Juridisch gezien valt deze transactie onder de pachtwet en dat brengt risico’s met zich mee. Dat zei ‘pachtprofessor’ Willem Bruil op een bijeenkomst van SWDV Advocaten.
help
Perceelskeuze \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2015
Waar moet aangedacht worden bij de perceelskeuze? Niet alleen aan de beschikbaarheid, vruchtwisseling en planning, maar ook aan onkruidgevoeligheid en de mogelijkheden om in de gewassen die er geteeld gaan worden onkruid te bestrijden. Enige kennis o ...
help
Machines: kopen, huren of leasen? : meer vraag naar leasecontracten bij grote machines, terwijl werktuigen die veel draaiuren maken, vaker nieuw worden aangeschaft \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Om de mechanisatiekosten te drukken zijn verschillende opties mogelijk. Inschatten van het aantal draaiuren per jaar is cruciaal in de overweging om nieuw of tweedehands materiaal te kopen of juist voor huur(koop) te kiezen.
help
Pachtnormen 2015 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2015
Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2015 van kracht. LEI Wageningen UR ...
help
Pachtnormen 2014 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2014
Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2014 van kracht. LEI Wageningen UR ...
help
Mestscheider huren? : kopen vaak goedkoper \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2014
Met een gehuurde mobiele installatie kun je snel veel droge fractie maken. Dan kun je weer even vooruit. Zelf kopen is ook een optie, maar kan dat uit? En wat zijn de voor- en nadelen van een eigen installatie?
help
Hevige concurrentie op markt pootaardappelland \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Houweling, P. van \ 2014
Telers betalen nu per hectare honderden euro’s meer voor huurland dan een paar jaar geleden. De vraag is gegroeid en het aanbod gekrompen: veel veehouders willen hun land zelf benutten voor mestafzet. De concurrentie tussen telers is hevig. Jarenlang ...
help
Ruilen doet huilen? \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2014
Het ruilen van land tussen vasteplanten- en bollentelers in de Bollenstreek kan soms problemen opleveren. Door hier met elkaar over te praten kan dit opgelost worden. Wat zijn de oorzaken, wat de problemen en hoe te zoeken naar een oplossing?
help
'Beter communiceren over grondverhuur' \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildenbeest, G. \ 2013
Voor een optimale samenwerking tussen bollenkwekers en veehouders over grondverhuur telt meer dan alleen de huurprijs. Het is zinvol om goed te overleggen over onderwerpen als schade aan het bouwland, de bodemvruchtbaarheid, en de herinzaai. "Het zij ...
help
Tijdelijke verhuur kassen vereist voorzorgsmaatregelen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2012
Wie zijn kas verhuurt, is eigenlijk bezig met verpachten. In de praktijk kan dat nadelig uitpakken omdat je als glastuinder niet snel van een pachter afkomt. Tijdelijke verhuur van kassen vereist daarom de nodige voorzorgsmaatregelen.
help
Limburgse kassen in trek bij Duitse telers \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Lier, A. van \ 2012
Het huren van een veelal ouder bedrijf in Nederland is voor Duitse ondernemers doorgaans interessanter en goedkoper dan nieuw bouwen in eigen land. Een trend die zijn hoogtepunt nog niet bereikt lijkt te hebben.
help
Modernisering pachtnormen agrarische bedrijfsgebouwen [Boek]
Luijt, J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2012
Een nieuwe methodiek voor de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfs-gebouwen wordt geïntroduceerd, waarbij nieuwe hectarenormen worden afgeleid van de kosten van de bedrijfsgebouwen van bedrijven in het Bedrijveninfo ...
help
Goede boterham door vaste klantenkring : perkplantenkweker van Horne zweert bij huren \ Onder glas [Artikel]
Kierkels, T. \ 2012
Leon en Irma van Horne voelen zich thuis op hun nieuwe plek, een huurlocatie in Beringe. Er is hier veel meer ruimte voor hun perkgoed, kuipplanten en als pronkstuk eindeloze rijen hangplanten vol met bloemen. Wie binnenkomt is verkocht. “We draaien ...
help
'Het is een win-win situatie met Staatsbosbeheer' \ Binder : ledenblad agrarische jongeren [Artikel]
Manacker, E. van den \ 2011
Landbouwgrond hoeft niet alleen maar opgekocht te worden voor stedenbouw en natuuraanleg. Andersom kan ook. Wieger Bosma (Oudwoude, Fr.) pacht 17 hectare grond van Staatsbosbeheer. Het stuk land dat gepacht wordt is een weidevogelgebied waar een lich ...
help
Dat zal toch wel? : veel huurmachines gaan slecht verzekerd aan het werk \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Pouwels, M. \ 2011
Grote materieelverhuurketens verhuren werkmaterieel meestal zonder verzekering: de huurder wordt geacht zelf te zorgen voor dekking. Als er al sprake is van een verzekering blijkt de dekking vaak onvoldoende. Ook bij verhuur en zelfs het lenen van ma ...
help
Leasecontracten : welke aspecten spelen een rol bij een eventuele ontbinding? \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Swart, A. de \ 2010
Steeds meer ondernemers geven aan dat er machines op hun bedrijf zijn die door het veranderde economische tij niet meer passend zijn. Als voor de desbetreffende machines leasecontracten zijn afgesloten, wordt het lastig om daarvan afstand te doen.
help
Zoeken naar de juiste balans : zeef-verhuur Rien van Laarhoven BV, Best \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2010
Goed zeven doen de zeven wel, maar geld verdienen met de verhuur van die zeven is een heel ander verhaal. Daar komt veel meer bij kijken dan het wegzetten van de machines met een instructie erbij. Rien van Laarhoven startte vijf jaar geleden de zeefv ...
help
Een kijkje over de schutting : het nieuwe pachtrecht vergeleken met het huurrecht bedrijfsruimte : preadvies Vereniging voor agrarisch recht \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Kerpestein, G.M. \ 2008
Het verschil tussen pacht en huur hangt samen met de woorden 'ter uitoefening van de landbouw'. In de nieuwe regelgeving is hier het criterium van bedrijfsmatigheid aan toegevoegd. Bepalend voor de vraag of een overeenkomst wel of niet een pachtovere ...
help
Boeren en hun relaties op het Vlaamse platteland (1750-1800) \ Tijdschrift voor geschiedenis [Artikel]
Bie, A. De \ Vermoesen, R. \ 2008
Wat waren de relaties tussen kleine, peasant huishoudens en grote boeren in Binnen-Vlaanderen? In deze bijdrage schetsen we de local economy, de schuld-, pacht- en kredietrelaties in de tweede helft van de achttiende eeuw. De toegang tot deze netwerk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.