help
Proefrit : strakke gedraineerde kopakker op afschot : plensbuiproof \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Horst, A. van der \ 2016
Nederlandse telers moeten rekeninghouden met een toenemend aantal hevige stortbuien in het groeiseizoen die hun percelen blank zetten. Garanties zijn er niet. Maar het lijkt erop dat je met de Scrapr en Drainr van Van Hees Machinery het overtollig wa ...
help
Toestandsbepaling betonnen riolen : samenvatting proefschrift Nikola Stanić [Boek]
Stanić, Nikola \ Clemens, François \ Langeveld, Jeroen \ 2016
Deze Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete pipes van Nikola Stani´c beschrijft de toepasbaarheid van enkele technieken voor de toestandsbepaling van betonnen riolen. ...
help
Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete sewer pipe [Boek]
Stanić, Nikola \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Dit onderzoek richt zich op (i) het identificeren van de vereiste informatie over de constructieve en hydraulische karakteristieken van rioolbuizen, (ii) het kwantificeren van de onzekerheden van deze informatie en (iii) de verbetering van de kwalite ...
help
Tien jaar vismigratie gemaal Meerweg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2016
Tien jaar geleden, in 2006, werd bij Haren gemaal Meerweg in gebruik genomen. Meerweg was het eerste visvriendelijke gemaal van Nederland, een gemaal waar vissen konden passeren zonder dat ze werden onthoofd, platgedrukt of afgeschraapt. Het moest ee ...
help
Rijkswaterstaat regelt het al bij de Duitse grens : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
175 m lang en 5 m hoog: het nieuwe 'regelwerk' is imposant. Rijkswaterstaat bouwde het aan de oostgrens van Gelderland bij Pannerden om de verdeling van het Rijnwater over het Nederlandse rivierengebied nauwkeurig te kunnen bepalen.
help
Regelwerk verdeelt water over Pannerdensch Kanaal en Waal \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wouters, K. \ Vervoorn, H.A. \ Notenboom, C. \ 2015
Nederland heeft sinds kort een regelwerk waarmee Rijkswaterstaat de bij wet geregelde verdeling van het water over Waal en Pannerdensch Kanaal bij hoogwater in stand kan houden. Dit regelwerk ligt bij het Gelderse Pannerden; dichtbij het punt waar de ...
help
Vispassages : de keuze is reuze \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Van 22 tot en met 24 juni werd in Groningen de internationale conferentie Fish Passage 2015 gehouden. De timing is goed, want het aanleggen van vispassages is een maatregel binnen de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er zijn veel s ...
help
Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen [Boek]
Bles, F. \ 2015
De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen zijn uitgebreid getoetst en waar nodig verbeterd. De provincies en de waterschappen hebben intensief samengewerkt om tot een gezamenlijke aanpak van normeri ...
help
Een nieuwe leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen [Brochure]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) \ 2015
Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het beste toetsen en welke methoden zijn er beschikbaar voor het verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - uitgekomen in mei 2015 - geeft het antw ...
help
Long-term budget requirements for the replacement of bridges and hydraulic structures \ Safety and reliability of complex engineered systems [Hoofdstuk uit boek]
Nicolai, R.P. \ Klatter, H.E. \ 2015
Bridges over waterways and hydraulic structures, such as sluices, locks, pumping stations, and storm-surge barriers may reach their end-of-service if they are no longer economically maintainable or if they can no longer fulfil their functional requir ...
help
Handreiking ontwerpen met overstromingskansen : veiligheidsfactoren en belastingen bij nieuwe overstromingskans-normen [Boek] - Versie OI2014v3 Definitief
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat \ 2015
In de Deltabeslissing Waterveiligheid wordt voorgesteld om over te stappen van de overschrijdingskansbenadering naar de overstromingskansbenadering. De introductie van de overstromingskansbenadering is een fundamentele verandering die doorwerkt in de ...
help
Groene energie met een rouwrand : waterkrachtcentrales blijven gevaar voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2015
Binnenkort beslissen de provincie Limburg en het Rijk over een nieuwe vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Een eerdere ontheffing van de Natuurbeschermingswet werd door Sportvisserij Nederland tot bij de Raad van ...
help
Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld. De regels met de traditionele naam ‘Keur’ zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zi ...
help
Integrative framework for long term reinvestment planning for the replacement of hydraulic structures \ PIANC World Congress San Francisco, USA 2014 [Artikel]
Bernardini, P. \ Vuren, S. van \ Wiel, W. van der \ Wolters, M. \ Roovers, G. \ Tosserams, M. \ 2015
During the last century many structures were built within the main water systems of the Netherlands to facilitate a number of important societal functions. As a result the main water system nowadays provides safety against flooding, sufficient and cl ...
help
Dijkverbeteringsplan de Horn : dijktraject Utrechtseweg [VO2-243B] [Boek]
2015
Voor u ligt het definitieve dijkverbeteringsplan van de Horn. De Horn is onderdeel van dijktraject Utrechtseweg en is één van de dijken die zorgt voor droge voeten in de Aetsveldse Polder. De dijk, met een lengte van ongeveer 800 meter, moet worden v ...
help
De derde arm beweegt hydraulisch \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beunk, H. \ 2015
De hydraulische arm aan een trekker of werktuigendrager is de derde arm van de machinist. Als die maai-arm zijn taak goed doet, doet de machinist zijn werk goed. Dat wordt nog beter als je bij de koop op een aantal punten let.
help
Beitel die los zit, klinkt anders dan één die vast zit \ Tuin en park techniek [Artikel]
Simmelink, J. \ 2015
De freesschijf van een stobbefrees stuit onbedoeld weleens op een hard voorwerp. Daardoor kunnen de beitels losraken en ontstaat een gevaarlijke situatie. Controleer daarom dagelijks of de beitels van de stobbenfrees nog vast zitten. Houd daarbij je ...
help
Vismigratie onder het kanaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vis, H. \ 2015
Het riviertje de Boven Regge wordt via een onderleider onder het Twentekanaal door geleid. Deze duiker is de langste en diepste onderleider van Nederland. Hoewel in eerder onderzoek is aangetoond dat vissen dergelijke duikers kunnen passeren, is het ...
help
Themadag Drones en Inspectie : symposium UAV 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werk ...
help
Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klazenga, M. \ 2014
In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.