Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 513

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrogeologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De ondergrond van de Lemselermaten [Boek]
Harting, R. \ 2016
Op winlocatie Weerselo wordt sinds midden jaren ’60 drinkwater gewonnen. Om te onderzoeken of deze drinkwaterwinning invloed heeft op de hydrologie van de Lemselermaten heeft Provincie Overijssel een drietal boorlocaties geselecteerd om nieuwe diepe ...
help
Ontwikkeling Brabants grondwatermodel tot kennissysteem \ H2O online [Artikel]
Verhagen, F. \ Wal, B. van der \ Moorman, J. \ Westerhof, H. \ Peerdeman, K. \ Sijl, J. van \ 2014
Regionale grondwatermodellen zijn vaak niet eenvoudig aan te passen en te verbeteren. In Noord-Brabant is een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit basisdata de modellen stapje voor stapje te verbeteren. Al doende ontstond in de loop ...
help
Drift sands, lakes, and soils : the multiphase Holocene history of the Laarder Wasmeren area near Hilversum, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Sevink, J. \ Koster, E.A. \ Geel, B. van \ Wallinga, J. \ 2013
Around 3,000 BC groundwater in the area reached a maximum altitude of about 230 cm +NAP, resulting in local open water in the area. This rise is probably linked to the development of the Dutch coastal area, where at that time peat accumulated and dra ...
help
Second opinion rapport Grondwaterberegening en Natura 2000 : een hydrogeologische en juridische beoordeling [Boek]
Stuurman, Roelof \ Freriks, A.A. \ Broers, Hans Peter \ 2013
De provincie Noord-Brabant heeft Deltares en Prof.mr A.A. Freriks (ELEMENT Advocaten) verzocht een second opinion te geven op het rapport ‘Grondwaterberegening en Natura 2000’. In het rapport worden de effecten van het voorgenomen beleid voor grondwa ...
help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
Onder Nederland [Boek]
cop. 2012
In dit boek laat TNO (Geologische Dienst Nederland) zien hoe kennis en informatie van de ondergrond ontwikkeld is. Ze tonen enkele belangrijke toepassingen van deze kennis.
help
Regionale geologische variatie in samenstelling van de grond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vermooten, J.S.A. \ Heerdink, R. \ Griffioen, J. \ 2011
De ondergrond wordt door mensen gebruikt en beïnvloed. Belangrijke invloeden zijn bijvoorbeeld drainage, nutriënten- en kationeninspoeling als gevolg van bemesting, verontreiniging met organische verbindingen, metalen en andere contaminanten. We will ...
help
Beheer van grensoverschrijdende aquifers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smidt, E. \ Weert, F. van \ 2011
Het initiatief uit 2002 voor een internationale wet over het beheer van grensoverschrijdende aquifers leidde al in 2008 tot concept wetsartikelen, waarop de algemene vergadering van de Verenigde Naties zeer positief reageerde. Dit is één van de succe ...
help
3D modelling of the shallow subsurface of Zeeland, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Stafleu, J. \ Maljers, D. \ Gunnik, J.L. \ 2011
The Geological Survey of the Netherlands aims at building a 3D geological voxel model of the upper 30 m of the subsurface of the Netherlands in order to provide a sound basis for subsurface related questions on, amongst others, groundwater extraction ...
help
Conceptueel model van het grondwaterlichaam Zand-Maas : resultaten van de pilotstudy [Boek]
Spijker, J. \ 2010
Het RIVM heeft in een pilotstudy een conceptueel model ontwikkeld om kennis over de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam te verzamelen en inzichtelijk te maken. Dit model is een driedimensionale dwarsdoorsnede van kwantitatieve grondwater ...
help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel - Dl. 7: Hoge Hexel [Boek]
Bakker, H. \ 2009
De winning Hoge Hexel ligt vlakbij de winning Wierden ten west-zuidwesten van Vriezenveen (figuur 5.1)1. Het is een semi-spanningswater winning, wat betekent dat het gewonnen water afkomstig is uit een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. Dit ...
help
Gebruik van de ondergrond, ingrediënten voor een afweging [Boek]
Westerhof, R. \ Wiersma, R. \ Brink, C. van den \ 2009
De toekomstwaarde van de ondergrond is te belangrijk om te verspillen. De zorgplicht van de Wet bodembescherming houdt in dat er voldoende ruimte moet blijven voor alle ecosysteemdiensten van de ondergrond. Voor goederen en diensten die niet technisc ...
help
Hydrogeology - [3]: Exercises hydrogeology [Collegedictaat]
Lanen, H.A.J. van \ Dijksma, R. \ 2008
help
“Climate change: footnote in the groundwater history of urbanized deltas?" : lessons learned from Dutch experiences, 5 juni 2008 [Presentatie]
Stuurman, R. \ 2008
Roelof Stuurman, senior hydrogeologist with Deltares, zoomed in his on the Netherlands and showed how human interventions may lead to unintended hydrogeological consequences when groundwater knowledge is not fully considered. Mr. Stuurman's suggestio ...
help
Mogelijkheden tot herstel van natuurwaarden in de gebieden Hatertse & Overasseitse 40 vennen en het Wijchens ven : kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en bodem [Boek]
Lucassen, E. \ Smolders, A. \ 2008
Dit rapport geeft de volgende gebiedskenmerken: geologie, geomorfologie, bodemtypen, bodemkenmerken. Gevolgd door waterkwaliteit, buffercapaciteit van de bodem, ontwikkelingsmogelijkheden van natuurdoeltypen.
help
Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2007
The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
help
Vis in stromende wateren [Boek]
Kroes, M.J. \ Vriese, F.T. \ Emmerik, W.A.M. van \ 2007
In 2005 is het rapport: “De invloed op hydromorfologische stuurvariabelen op ecologische KRW doelen vis, macrofauna, waterflora en fytoplankton – infobladen oorzaak-gevolg relaties voor MEP/GEP” (Portielje et al., 2005) beschikbaar gekomen. Dit rappo ...
help
Phreatology : characterizing groundwater recharge and discharge using remote sensing, GIS, ecology, hydrochemistry and groundwater modelling [Proefschrift]
Batelaan, O. \ 2006
A review of literature shows that groundwater discharge is not a well established research theme. An overview is given of the development and state-of-the-art of the scientific knowledge, measurement techniques, and understanding of groundwater disch ...
help
Stabiliteit ENCI-groeve Maastricht : effecten van een verdiepte kalksteenwinning \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Rijkers, R. \ Lange, G. de \ Linden, W. van der \ [ca. 2006]
TNO adviseerde ENCI in Maastricht over de stabiliteit van de St. Pietersberggroeve. Wat zou een verdiepte afgraving van de groevevloer betekenen voor bijvoorbeeld de ‘Diepe Winning’? TNO vergeleek vijf afgravingscenario’s en hun invloed op de kwantit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.