Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Alweer een moeras: het Noorden oogt steeds natter \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Noordhoff, I. \ 2009
Natuurmakers en waterbeheerders zijn een verstandshuwelijk aangegaan. Samen brengen ze veel natte natuur voort. Met hangen en wurgen stelt het rijk geld beschikbaar om de benodigde gronden te kopen en er de natuur te herstellen. In 2018 moet het groe ...
help
Nieuw licht op de vorming van hoogveen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Brouwer, A. \ 2004
In het Dwingerderveld, een natuurgebied in de zuidwesthoek van Drenthe, probeert Staatsbosbeheer de verdroogde, afgetakelde hoogvenen nieuw leven in te blazen
help
De (valse) idylle van de waterwijk \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Jansen, B. \ Schaap, P-M. \ 2004
Wonen aan het water is populair, maar dat uit zich tot op heden vooral in suburbane woonwijkjes met veel ondiep kijkwater ('makelaarswater'), waar ratten en muggen de woonidylle belagen. De werkelijke opgave voor stedebouwkundigen en architecten is: ...
help
Er gaat niets boven water [themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
2003
In een groot aantal artikelen aandacht voor diverse aspecten van water en waterbeheer in de drie noordelijke provincies: de geschiedenis van waterbeheersing en waterschappen; veranderingen in de waterhuishouding i.v.m. de vernatting; de gevolgen van ...
help
De boezem loopt vol [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 2003
Zoals in Zuid-Nederland gebeurde na (bijna-)overstromingen van de grote rivieren, zo sloeg in Noord-Nederland de schrik toe bij overvloedige regenval in 1998. Gevolg: een stroom aan rapporten, onderzoeken, standpunten en veel werk voor adviesbureaus. ...
help
Antiverdrogingsbeleid kan niet twee heren dienen [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Nijboer, M. \ 2003
Naast een teveel aan water is ook verdroging onderdeel van de waterproblematiek. Natuurgebieden lijden eronder. Dijkgraaf Marga Kool en inspecteur Frans Blanckenborg van Natuurmonumenten vertellen hoe zij in Drenthe de verdroging aanpakken
help
Herstel van beekdal Vledder Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dinteren, G. van \ 2002
Natuurontwikkeling en beekdalherstel in het gebied van de Vledder en Wapserveensche Aa in Zuidwest-Drenthe. Het beekdalsysteem is bepalend voor de hydrologie en de ontwikkelingsmogelijkheden van natuur en landschap in het Nationaal Park Drents-Friese ...
help
Noord-Nederland Natúúrlijk \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dommerholt, H. \ 2002
De actie 'Nederland Natuurlijk' is gericht op meer natuur in een snel verstedelijkend Nederland. Beschrijving van de thema's 'natuur en mensen', 'natuur en water', 'natuur en kwaliteit', en 'natuur en bestuur', en van de plannen in dit kader in Noord ...
help
Oostindië-Terheyl natuurlijk bekeken \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Dijk, E. \ Dijk, L. \ 2001
Beschrijving van geschiedenis (vooral de vervening), bodem, hydrologie, landschap en vegetatie in het gebied rond de buurtschappen Oostindië en Terheyl in de driehoek tussen Roden, Leek en Zevenhuizen, op de grens van Groningen en Drenthe, en de bedr ...
help
De herontdekking van het Reitdiep : een veiliger, schoner, mooier en duurzamer watersysteem \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ Geraedts, J. \ 2001
Door de Dienst Landelijk Gebied Groningen en Drenthe is een studie verricht naar een vernieuwde inrichting en beheer van de waterhuishouding in het natuurlijke stroomgebied van het Reitdiep (Verkenning Watersysteem Reitdiep). Het gaat om Drents-Groni ...
help
Nieuw leven voor het Fochteloërveen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Brink, H. van den \ 2000
Uitleg over de maatregelen in het restauratieplan voor het Fochteloërveen. Doel is het levende hoogveen en bijbehorende flora en fauna te herstellen door verhoging van het waterpeil en vasthouden van het regenwater. Het pijpestrootje verzuipt en het ...
help
Watervisie in Groningen \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Groen, H. \ 2000
Uitleg over de beleidsvisie Integraal Stedelijk Waterbeheer (de Watervisie) van de stad Groningen. De rol van het water wordt versterkt t.b.v. de leefbaarheid en de natuur in de stad, en water wordt richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling. Ge ...
help
Water op hoog niveau : duurzaam watersysteem van Drenthe tot aan het Wad \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Glastra, M. \ Rus, J.S. \ Tjallingii, F. \ 2000
Een plan van IWACO voor een natuurlijk watersysteem waarin de Drentse beken en de Hunze, gescheiden van kanalen en bemalen gebieden, onder vrij verval naar de Waddenzee stromen. Oplossingen voor grootschalige natuurontwikkeling, waterberging bij wate ...
help
Jan, onze waterman, kan het werk niet meer an : Alde Feanen aan het infuus \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Vree, L. de \ Zoete, C. \ 2000
Het waterbeheersingssysteem en polderpeilverlaging als instrument. Een oude techniek die steeds meer nadelen met zich mee gaat brengen
help
Vogelvlucht : vingeroefeningen met de Ruiten Aa \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Kok, J.W. \ 2000
Beekherstel van de Ruiten Aa, in het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur voor Westerwolde (Groningen)
help
Breevenen: grondwaterwinning en natuurontwikkeling \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Buitenkamp, M. \ 1999
Argumentatie van Waterleiding Maatschappij Drenthe voor grondwaterwinning in het Hunzedal in combinatie met ontwikkeling van natte natuur (project Hermeandering Hunze, van de Stichting Het Drentse Landschap). Dit in plaats van diepinfiltratie van voo ...
help
Oldenzijl, 'onder den klockslagh' van Winsum \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Alma, C. \ 1999
De waterschapsgeschiedenis van het gebied rond Oldenzijl, een deel van het Reitdiepgebied tussen Groningen en Winsum, en van de daar gelegen wegen en zijlen, en de bewoningsgeschiedenis van de wierde bij Oldenzijl, die nu primair als natuurgebied beh ...
help
De Lettelberter Petten \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Brandsma, J. \ 1999
Ontstaansgeschiedenis, beheer en waterhuishouding van een verland petgatengebied bij het Leekstermeer, dat in eigendom en beheer is van de Stichting Het Groninger Landschap
help
Drenthe door een bril bekeken : een plan voor de omgeving \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Jonge, A. de \ 1999
In Drenthe is het streekplan, het waterhuishoudingsplan en het provinciaal milieubeleidsplan vervangen door een geintegreerd plan voor ruimtelijke ordening, waterhuishouding, milieu, verkeer en vervoer: het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Over econo ...
help
Help, het Noorden verdroogt : boeren als waterbeheerders \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Smit, M.J. \ 1999
Door de efficiente inrichting van Nederland en klimaatsveranderingen is er steeds meer sprake van afwisselend verdroging en vernatting. Hoe moet het nu verder met het waterbeheer? De boeren kunnen een rol spelen bij het vergroten van de waterbergende ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.