Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De Roer, een getemde wildebras [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ 2013
Tussen Vlodrop en Roermond stroomt een van de mooiste rivieren van ons land, door een markant dal. Ze vormt de basis voor bijzondere, aan de rivier gebonden natuurwaarden. Dat is nu, maar amper 30 jaar geleden was het slecht gesteld met de Roer, ook ...
help
De zeggen van het Roerdal [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2013
Zeggen (geslacht Carex) zijn overblijvende, grasachtige kruiden met een zodevormende of kruipende wortelstok. In het veld zijn ze als groep goed herkenbaar aan hun meestal driekantige halmen. In tegenstelling tot de andere cypergrassen hebben zeggen ...
help
De geologie van het Grenspark Maas-Swalm-Nette \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Munckhof, P. van den \ 2011
Het Grenspark Maas - Swalm -Nette is in geologisch opzicht een zeer ingewikkeld gebied. Een volledige beschrijving zou de omvang van een dik boek boek hebben. Daarom wordt hier volstaan met het benoemen van enkele geologische fenomenen, zoals de aanw ...
help
Grensoverschrijdend Ketelwald : de ontwikkeling van een bosgebied \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brinkhof, H.W.K. \ Bouwer, K. \ 2006
De stuwwallen van Nijmegen en Kleef en de bijbehorende glaciale spoelzandvlakten op de grens van de provincies Limburg en Gelderland en met Nordrhein-Westfalen bestaan voor een groot deel uit bos (ongeveer 9.000 ha). De milieuvariatie is er erg groot ...
help
Grondwaterafhankelijke flora in en rond het Ketelwald \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Thissen, J.B.M. \ 2006
De heuvels van het Ketelwald vormen het inzijgingsgebied van een regionaal grondwatersysteem. Een deel van het grondwater komt na een aantal jaren in de vorm van bronnen weer aan de oppervlakte in de dalen. Dit regionale kwelwater is dan inmiddels ve ...
help
Van verdrogingsbeleid naar ecologisch herstel : resultaten van 15 jaar verdrogingsbestrijding in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Hoogveld, J. \ Buskens, R. \ Buggenum, H.J.M. van \ 2005
Net als de rest van Nederland is Limburg de afgelopen eeuw een stuk droger geworden. Dit ondanks de soms overvloedige neerslag. Dit artikel geeft achtergrondenvan het provinciale verdrogingsbeleid en de gebiedsgerichte uitvoering. Daarbij wordt ingeg ...
help
Verdroging in Limburg : een evaluatie na 15 jaar beleid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Mars, H. de \ Dort, T. van \ Kloet, P. \ Tijen, C. van \ 2005
De verdrogingsbestrijding in Limburg richt zich sinds 1989 op het herstel van kwetsbare natte natuurdoeltypen. Toen werd voor het eerst de verdrogingstoestand vastgelegd, middels veldkarteringen in natuurgebieden; hetgeen herhaald werd in 1996 en 200 ...
help
Het Zwartwater : een voorbeeld van een verdrogingsbestrijdingsproject \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ Gerats, R. \ 2005
Het Zwartwater is een natuurgebied tuusen Venlo en Velden, ten zuiden van de Maasduinen. De kern wordt gevormd door een oude Maasmeander, met o.a. de Venkoelen. Dit artikel geeft na gebiedsbeschrijving (geomorfologie, hydrologie, grondgebruik en natu ...
help
Zuid-Limburgse bronnen : tussen grond- en oppervlaktewater \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 2005
Zuid-Limburg heeft een bijzondere hydrogeologische gesteldheid in vergelijking met de rest van Nederland: de grondwaterspiegel is op tientallen meters onder maaiveld; in hellingen en in beekdalen ligt het grondwater dicht aan de oppervlakte; daarnaas ...
help
De Tangkoel, restant van een oude Maasmeander. 2. Ecohydrologische herstelmogelijkheden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Wortel, L. \ Mars, H. de \ Glopper, A. de \ 2004
Niet ver van natuurgebieden als Dubbroek en Koelbroek ligt nog een ander ecologisch waardevol gebiedje in een oude Maasmeanden de Tangkoel, een verdroogd en geëutrofieerd stukje natuur met toch nog interessante botanische waarden nabij Hout-Blerick. ...
help
Hydrologie van de Beegderheide : ontstaan en functioneren van de vennen en de ontwikkelingen tussen 1997 en 2002 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peerboom, J.M.P.M. \ Aggenbach, C.J.S. \ Asmuth, J.R. von \ 2003
Dit artikel geeft een samenvatting van de ontstaanswijze, de geologie en de hydrologie van de vennen. Voornamelijk gebaseerd op een Kiwa onderzoek in dit gebied (Aggenbach, 1998). Daarnaast wordt ingegaan op de nieuw ontstane hydrologische situatie v ...
help
Themanummer Beegderheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Berg, J.G.S. van den \ Teeuwen, J.J.W.M. \ Hermans, J.T. \ Eenshuistra, P.J. \ Peeters, G.M.T. et al. \ 2003
Themanummer bevattende gegevens over flora, fauna, hydrologie, vennen, begrazing en herstel van de Beegderheide, een gebied van circa 300 ha op de westelijke oever van het Maasdal ter hoogte van Roermond
help
Veenmostapijten op de overgang van terrasrand naar Elzenbroek bij oude Maasmeanders : een bijzondere gradiënt \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Coolen, F. \ 2003
Maasmeanders die een beschermde status verdienen zoals het Lommerbroek bij Blerick. Het zijn waardevolle gradiënten die zich hebben ontwikkeld uit abiotische omstandigheden
help
Het Weerterbos : historische en abiotische achtergronden die richtinggevend zijn in het beleid, inrichting en beheer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gerats, R. \ 2002
help
Het Weerterbos : natuur uit het moeras, een waardig graf voor de Oude Graaf \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hoogveld, J. \ 2002
Waterschap Peel en Maasvallei en Zuiveringschap Limburg hebben een inrichtingsplan laten opstellen voor het gebied Oude Graaf en de Kievitsbeek. In dit artikel de onderbouwing van de keuzes binnen het plan
help
Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen : meer dan natuur alleen... \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 1999
help
Stromende berging in het stroomgebied van de Maas : het belang van natuurlijker beekdalen voor de veiligheid \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Overmars, W. \ Winden, A. van \ Helmer, W. \ 1999
help
Beken en beekherstel langs de Zandmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Herik, K. van den \ Hoogveld, J. \ 1999
Als haarvaten van het rivierstelsel vervullen beken een belangrijke functie bij de natuurlijke remming en daarmee tijdelijke berging van overvloedig regenwater. In dit tweede deel van het artikel is een visie weergegeven op het herstel van de beken e ...
help
De Niers : grensoverschrijdende beekdalontwikkeling van een laaglandrivier \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Brink, F. van den \ Lanphen, B. \ 1999
Een grensoverschrijdend beekdalontwikkelingsproject met het doel om een halfnatuurlijk beekdallandschap te herstellen. Een integrale visie op het hydrologisch en ecologisch herstel van de riviervallei de Niers
help
Bevers in Limburgse beekdalen? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.