Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydromorfologische toetsing bij Aa en Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brugmans, B. \ Santen, P. van \ Herpen, F. van \ 2014
Waterschap Aa en Maas heeft in de zomer van 2013 een gebiedsdekkende beoordeling van de hydromorfologische parameters voor alle KRW-waterlichamen uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van veldonderzoek, geodata en hydrologische data. De biologische t ...
help
Studie naar effect van klimaatmaatregelen [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boogaard, F. \ Palsma, B. \ Broks, K. \ 2014
Er is al een aardig gevulde gereedschapskist om de klimaatverandering te lijf te gaan. Maar voldoen de gereedschappen wel aan de verwachtingen? En is er misschien te veel variatie of te weinig? Dit soort vragen stonden centraal tijdens de Toolbox Day ...
help
Rivierregulerende constructies hebben effect op ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veenhof, R. \ Lenders, H.J.R. \ Termes, A.P.P. \ 2013
Om gebruik te maken van het zelfregulerende karakter van een rivier, worden constructies aangelegd die de hydromorfologie beïnvloeden. Recent afstudeeronderzoek laat zien dat deze constructie ook effect hebben op de ecologie, hoewel vaak zeer lokaal
help
Studenten analyseren wateroverlast Groningse wijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tummers, O.M. \ Bloemendaal, J. \ 2012
Een stroomgebiedbenadering bood uitkomst bij afstudeeronderzoek naar wateroverlast bij hevige buien in de Groningse Oosterpoortwijk. De trits ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ kreeg hiermee een flexibele invulling in deze laaggelegen stadswijk.
help
Oriënterend onderzoek brengt knelpunten in beeld : uitbreidingsplannen van gemeente Korendijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Gielen, H.W.P.M. \ Steenoven, P.H.A. van \ 2012
Om de risico's bij de toekomstige inrichting van nieuwe locaties te beperken, heeft de gemeente Korendijk geotechnisch en hydrologisch vooronderzoek laten uitvoeren. Zo ontstaat inzicht in maaiveldniveau, drooglegging en ontwateringsniveau, zodat men ...
help
Betere hoogwatervoorspelling voor Vechtstroomgebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molen, J. van der \ Kornelis, W. \ Kloosterboer, H. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ Wiele, P. van der \ 2012
Vijf Nederlandse partijen werken aan een grensoverschrijdend informatieplatform en een hoogwatervoorspelmodel voor de Overijsselse Vecht. Gegevensverzameling en kennisopbouw zijn hierbij essentieel, evenals operationele samenwerking tussen Nederlands ...
help
Agrarische bedrijven spelen in op klimaatverandering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2011
Perioden van langdurige droogte, afgewisseld door hevige neerslag, maken boeren in oostelijk Nederland duidelijk dat andere vormen van grondbeheer en drainage nodig zijn. Waterbeheerders en de agrarische sector werken samen binnen het proefproject La ...
help
Studie brengt trends in afvoerregime Rijn in kaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Het complete rapport "Das Abflussregime des Rheins und seiner Nebenflüsse im 20. Jahrhundert"
Buiteveld, H. \ Lammersen, R. \ Belz, J.U. \ 2009
Na 3 jaar studie heeft de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar het afvoerregime van de Rijn en zijn zijrivieren. De studie betrof onder andere de gemiddelde afvoeren, lage ...
help
Forse maatregelenpakket voor rijkswateren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zwemer, I.J. \ 2008
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten tot het opstellen van beheerplannen per stroomgebied. Een uitleg volgt van de planvorming en fasering van het maatregelenpakket voor het verbeteren van de kwaliteit van de rijkswateren door R ...
help
Hoogheemraadschap moderniseert waterpeilbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keulen, P. van \ 2008
Het Hoogheemraadschap van Delfland wil het waterpeilbeheer verregaand automatiseren. In een Europese aanbesteding zijn aannemers geselecteerd. Een projectorganisatie is opgetuigd om over een jaar de uitrol over het beheergebied te kunnen beginnen
help
Drainage met gestuurde boring houdt woningen droog : oplossing voor wateroverlast Leidschenveen : dossier: No dig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Baars, P. \ 2007
Na een inventarisatie van oorzaken van de wateroverlast in kruipruimten van woningen in de Haagse woonwijk Leidschenveen is er als oplossing van het probleem een mantelbuis met drainageslang dwars onder de woningen doorgetrokken. De gebruikte technie ...
help
Groeizaam gras en stevige paden voor Vondelpark \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, A.W. \ Maanen, A. van \ 2007
Vijf proefvakken met verschillende toplagen moesten uitwijzen wat de beste halfverharding is voor de wandelpaden in het Amsterdamse Vondelpark. Ook de grasvelden waren onderwerp van uitvoerig onderzoek. Dit is het derde artikel uit een serie van vijf ...
help
Vondelpark ondergaat renovatie waterhuishouding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, J.H. \ 2007
Wateroverlast teistert het ongeveer 130 jaar oude Vondelpark, dat sinds 1996 een rijksmonument is. Voor de komende 3 jaar staan werkzaamheden gepland om maaivelddaling en wateroverlast te stoppen. Het stadsdeel Oud-Zuid kiest voor duurzame, kleine in ...
help
Rotterdam combineert waterberging met parkeergarage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Goedbloed, D. \ Willemsen, N.B. \ 2006
Het centrum van Rotterdam kent twee urgente vraagstukken: ruimte voor parkeren en ruimte voor water. Er is veel wateroverlast in Rotterdam vooral door een geringe berging en afvoer oppervlaktewater. Naast maatregelen is circa 35.000 vierkante meter w ...
help
Delft pakt wateroverlast aan met afsluiten grachten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burger, J. \ Liere, W.J. van \ Rietdijk, J. \ Soest, E. van \ 2006
De open verbinding met de boezem van Delfland maakt de binnenstad van Delft kwetsbaar bij hoogwater. De gemeente en het hoogheemraadschap creëren daarom de mogelijkheid de grachten in het oostelijk deel af te sluiten als onderdeel van het Waterplan D ...
help
Stroombeeld richtinggevend voor ontwerp Maasvlakte 2 : havenbedrijf Rotterdam bereidt realisatie voor [dossier: waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kant, G. \ 2005
De aanleg van Maasvlakte 2 mag niet leiden tot een verslechtering van het stroombeeld voor de scheepvaart. Een variantenstudie gaf uitsluitsel over de effecten van verschillende lay-outs voor de nieuwe landaanwinning
help
Simpele ingreep stopt trillingen Stuw Hagestein (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Daniel, R.A. \ 2005
Stuw Hagestein is de meest westelijke van drie vrijwel identieke stuwen in de Neder-Rijn en Lek: Hagestein, Driel en Amerongen, die permanent het water stuwen. De stuw maakt deel uit van een sluis-stuwcomplex en bestaat hoofdzakelijk uit twee zogenaa ...
help
Aqua-top-tien : Aquatech 2004: EU wil schoner water : dossier: Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2004
Op de 20e editie van Aquatech zijn de 10 beste ingezonden producten op het gebied van watertechnologie geselecteerd en hier gepresenteerd. Daarnaast worden nog 20 andere beursproducten genoemd
help
Het waterbeheer in Nederland tot 1970 : minder bergen, meer bemalen [thema watermanagement] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schultz, E. \ 2000
help
Het waterbeheer in Nederland na 1970 : nieuwe feiten, nieuwe normen [thema watermanagement] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kluit, R.J. van der \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.