Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 230

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoringsproject Doorstroming heeft stroom tegen \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
Mol, J. \ 1999
I n 1992 kreeg de Dordtse Biesbosch een tweede aansluiting op de rivier. De dienstkring Merwede van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland verlaagde de Dam van Engeland, waardoor water uit de Nieuwe Merwede makkelijker het natuurgebied kon instromen ( ...
help
Verdrogingsbestrijdingsproject 't Klooster \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Weide, E. \ 1999
help
Een analyse van de neerslag in deze eeuw : wordt Nederland steeds natter? \ Meteorologica [Artikel]
Boxel, J. van \ Cammeraat, E. \ 1999
help
Dreaun troch it wetter : tweede waterhuishoudingsplan Fryslân 2000-2008 : ontwerp [Boek]
Provincie Fryslân \ 1999
help
Waterschap Het Scheldekwartier is een 'all-round' waterschap! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 1999
Portret van dit waterschap, verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer in het zuidwestelijke deel van West-Brabant. Door de relatief kleine schaal is er grote betrokkenheid van de ingelanden, wat draagvlak oplevert. Veel aandacht voor samenwerk ...
help
De waterschapsbelastingen in de 21e eeuw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Admiraal, R.J. \ Havekes, H.J.M. \ 1999
Aanbevelingen voor een nieuw financieringsstelsel van de waterschappen (eindrapport van de Commissie onderzoek financiering, beter bekend als de Commissie Togtema). Het betreft een ingrijpende vereenvoudiging, waarbij in de toekomst nog slechts sprak ...
help
Architectuur voor een 'Standaard Raamwerk Water' : toepasbaar bij modelstudies in het waterbeheer [thema: automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wal, T. van der \ 1999
Uitleg over de achtergronden en de architectuur van het in ontwikkeling zijnde 'Standaard Raamwerk Water'. Het wordt een gemeenschappelijk raamwerk voor alle modelapplicaties in het integraal waterbeheer
help
The FORGEX method of rainfall growth estimation. 1. Review of requirement \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Stewart, E.J. \ Reed, D.W. \ Faulkner, D.S. \ 1999
help
'Vernatting van percelen gaat geld kosten' : zorg over hoger grondwaterpeil \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Klein Swormink, B. \ 1999
Onderzoek naar de gevolgen van hogere grondwaterstand op laag gelegen gronden. Bedrijfsreportage van melkveehouder die er geen voordelen in ziet
help
'Water bepalende factor laten zijn bij de ruimtelijke inrichting van ons land' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. \ 1999
Verslag van de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (11-10-1999, Zaandam)
help
Nieuw recht nodig bij wateroverlast \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 1999
Pleidooi voor verandering in het recht naar "omgekeerde bewijslast" in geval een waterschap of gemeente onzorgvuldig is geweest in de uitvoering van het waterbeheer. Het pleidooi komt van prof. Van Dunne, van de Erasmus Universiteit
help
Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
help
De kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Torenbeek, R. \ Wanningen, H. \ 1999
Overzicht van en trends in de ontwikkeling van de waterkwaliteit van Drentse oppervlaktewateren, aan de hand van de thema's vermesting (nutrienten, chlorofyl en doorzicht), verontreiniging (zuurstofhuishouding), verspreiding van microverontreiniginge ...
help
Zeven waterbeheerders Zuid-Holland Zuid presenteren Handboek Stedelijke Waterplannen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wesdijk, J. \ 1999
Ervaringen met het opzetten en implementeren van stedelijke waterplannen in Zuid-Hollandse pilotgemeenten zijn gebundeld in dit handboek
help
Van oude gronden en de dingen die voorbij gaan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kors, A.G. \ Ek, R. van \ 1999
Ten behoeve van het nieuwe waterhuishoudingsplan voor de provincie Friesland heeft het RIZA onderzoek gedaan naar de effecten van een verminderde drooglegging (door bodemdaling en gelijktijdige handhaving van peilen) in de veenweidegebieden. De gevol ...
help
De polders en hun visstand : oorspronkelijke en huidige visstand en kansen voor herstel \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Beschrijving van het ontstaan van het polder-boezemsysteem in laag-Nederland, de oorspronkelijke watercondities en visstand, de polder nu, zoals die geworden is door de landbouwkundige ontwikkelingen (intensivering, vermesting, omgekeerd peilbeheer), ...
help
Waterschappen pakken zwakke plekken waterafvoer aan \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Westerhof, G. \ 1999
Extreme regenval heeft zwakke schakels in het waterafvoersysteem aangewezen. Overheid en waterschappen willen problemen aanpakken en afvoermogelijkheden vergroten
help
Het Amsterdam-Rijnkanaal en de verdroging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eggels, G.C.W. \ Pastoors, M.J.H. \ Haddink, E.A.F. \ 1999
Het voor natuur en landschap belangrijke Langbroekerweteringgebied in het Kromme-Rijn-gebied verdroogt. Uit een modelstudie naar het hydrologisch systeem blijkt dat wegzijging naar het Amsterdam-Rijnkanaal hierbij nauwelijks een rol speelt en dat opl ...
help
Eerste proef met 'Howabo - model' succesvol : hoogwater rond Den Bosch goed voorspeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Tijdens de hoogwaterperiode in oktober 1998 werd het hoogwatervoorspellingsmodel Howabo (hoogwater Bossche Broek) in de praktijk getoetst in de omgeving van Den Bosch. Afhankelijk van de juistheid van de voorspellingen voor regenval en Maaswaterstand ...
help
Duurzaam waterbeheer VINEX - Hengelo; wel wadi's, geen huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, R. van der \ Driessen, J. \ Kwakkel, J. \ 1999
Voor de VINEX-locatie Vossenbelt, deelplan Het Broek, in Hengelo, zijn doelstellingen geformuleerd en is onderzoek gedaan naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Wadi's voor de afvoer van hemelwater dragen bij aan duurzaam waterbeheer en passen bij het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.