Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 135

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwsbrief / Klimaat voor Ruimte [Nieuwsbrief]
2005-
Grote toename in de overstromingsfrequentie van de Maas door grootschalige ontbossingen. Aldus P.J. Ward. In het stroomgebied van de Maas hebben over de afgelopen twee decennia relatief veel hoge afvoeren plaatsgevonden. Tegelijkertijd is sinds 1980 ...
help
Doorstroommogelijkheden : een studie naar de relatie tussen morfologie en ontwerp van kreken in een getij beïnvloed doorstroomgebied [Studentenverslag]
Huisman, B.J.A. \ 2005
In het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ zal de hydraulische situatie binnen het doorstroomgebied de Noordwaard sterk veranderen. Dit heeft onder andere consequenties voor de inrichting, het gebruik, en de morfologie van het gebied. Waar kan men bijv ...
help
Karakterisering werkgebied Rijndelta : rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) [Boek]
Smit, D. de \ Kappler, W. \ 2005
help
Challenges ahead in international hydrological research \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
A Committee has identified major challenges in international hydrological research that are believed to be of great significance in hydrological science for the coming decade. Within this chapter two contributions: "Upscaling, why and what (Leijnse, ...
help
Priority themes for Dutch hydrological research \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
A Committee identified a number of priority research themes for Dutch hydrology: 1. hydrology and climate; 2. hydrology and geo-ecosystems; 3. hydrology and geo-environment. Within this chapter a contribution "Interactions of the atmospheric boundary ...
help
Hydrological science disciplines \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
As in other sciences, hydrological science has developed into a number of disciplines. A short description of these disciplines is given
help
Current research programmes of Dutch hydrology groups \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
Research themes within Dutch universities: Delft University of Technology; Universiteit van Amsterdam; University of Twente; Utrecht University; Vrije Universiteit Amsterdam; Wageningen University
help
Technology research institutes and other research centres \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
2005
Description of the institutes: Alterra, Delft Hydraulics (WL), UNESCO IHE, ITC, KIWA, Netherlands Centre for River Studies (NCR), Centre for Wetland Ecology (CWE), NITG-TNO and STOWA
help
Institutional and scientific developments in hydrological research in The Netherlands \ Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ Feddes, R.A. \ 2005
help
Nut en noodzaak van hydrologische databases [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Witteborg, A. \ 2005
De enorme informatiebehoefte die de laatste jaren is ontstaan vanuit wetgeving en afspraken tussen overheidsorganisaties, heeft waterbeheerders ertoe gebracht belangrijke stappen te nemen naar gestructureerde opslag van meetgegevens. Een essentieel e ...
help
Een club die verstand heeft van water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oremus, F. \ 2005
De ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen in laaggelegen gebied legt grote druk op bestuurlijke samenwerking tussen overheden. Bij een duidelijke rolverdeling leidt dit tot innovatie – niet tot irritatie. Ergens in 2008 wordt de eerste paal gesla ...
help
De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen een aannemelijk vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ 2005
In dit artikel staan de belangrijkste resultaten van onderzoek beschreven en de resulterende aanbevelingen voor herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject OBN. Het OBN hoogveen project o ...
help
Leven met een opwarmende aarde : steeds meer klimaatonderzoek in Wageningen \ Boomblad [Artikel]
Kabat, P. \ 2005
Tijdens zijn rede hield de nieuwe hoogleraar klimaathydrologie Kabat een compleet overzicht van de stand van zaken op het gebied van klimaatonderzoek. "Het landgebruik is van invloed op het klimaatsysteem, en daarmee mede oorzaak van klimaatveranderi ...
help
Kwel en waternood : ontwikkeling van een methode voor kartering van kwel en de evaluatie van de gevolgen van peilbeheer voor kwelpatronen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ Gaast, J.W.J. van der \ 2005
In aanvulling op de waternoodmethodiek is onderzocht of een veldinventarisatiemethode voor de waterkwaliteit ontwikkeld kon worden waarmee ruimtelijke kaartbeelden van ecologisch relevante kwel tot in het maaiveld kunnen worden gegenereerd. Als hulpi ...
help
Turning the water wheel inside out : foresight study on hydrological science in The Netherlands [Boek]
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences \ 2005
The present foresight study makes recommendations for universities, non-university research groups, research financing bodies and policy makers. The KNAW hopes in this way to draw attention to this international field of research and to contribute to ...
help
Hydrogeologie : Einführung in die allgemeine und angewandte Hydrogeologie [Boek] - 6. überarb. und erw. Aufl
Hölting, B. \ 2005
help
Grote nieuwbouwwijken in laaggelegen polders? \ Geografie [Artikel]
Boemond, A. \ Rooy, P. van \ 2005
Na de toestemming van VROM voor de woningbouw in de Zuidplaspolder bij Gouda, geven twee deskundigen (uit Hoogheemraadschap Schieland en Accanto) hun visie op het bouwen op een locatie, die ver beneden NAP ligt
help
Belangrijke praktijkkennis over nevengeulen beschikbaar : resultaten van eerste evaluatie door het RIZA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2005
Nevengeulen worden vaak gezien als manier om rivierafvoeren te vergroten en de veiligheid te vergroten. Ook kunnen ze een positieve invloed uitoefenen op de natuur. Maar met de aanleg van deze geulen is zowel binnen als buiten Nederland nog weinig pr ...
help
Ruimte voor waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, M. van \ Ruigrok, T. \ Kraal, H. \ 2005
De ruimteclaim voor water wordt hoofdzakelijk ingegeven door de noodzaak om kwantiteitsvraagstukken op te lossen. Dit geldt zowel voor regionale waterberging als voor het creëren van meer ruimte voor de rivier. Om de noodzakelijke verbeteringen van d ...
help
Onderbouwing wateropgave Haarlemmermeerpolder : modelbouw, kalibratie en scenarioanalyse [Boek]
Dik, P.E. \ Kroes, J.G. \ Smit, A.A.F.R. \ Veldhuizen, A.A. \ 2005
Ten behoeve van de Onderbouwing Wateropgave Noord-Holland is door Alterra in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) een studie uitgevoerd naar de watervraag in de Haarlemmermeer. Hiertoe is een model opgezet voor water- en chloride-tra ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.