Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 155

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Monitoring van vennen 1978-2006: effecten van klimaatsverandering en vermindering van verzuring [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2008
Van 1978 tot en met 2006 zijn in drie vennen jaarlijks en in acht vennen elke vier jaar waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde ...
help
Gouda, stad van het water \ Heemschut [Artikel]
2008
De stad Gouda moet de vaaroute door de stad terugkrijgen. Gedempte grachten en zijlen in het centrum moeten worden ontgraven, de relatie tussen stad en de Hollandse IJssel moet worden hersteld. Dat staat in het werkplan 2006 tot 2015 van het Gouds Wa ...
help
Visit to the Nemunas River area (Lihuania) - autumn 2007 [Boek]
Mulder, J.R. \ Weijschedé, T.J. \ 2008
In het voorjaar van 2007 is besloten om het gebied van de Nemunas rivier op de grens van Litouwen en Kalinigrad te bezoeken om boeren te interviewen over het omgaan met hoog water in een vrijwel onbedijkt gebied. Daarnaast is een beeld gevormd van de ...
help
Amstelboezem een echt afvoersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sikma, H. \ Lodewijk, M. \ 2008
Het boezemstelsel van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bestaat al eeuwen. Het functioneren ervan is bekend. Met modellen worden hoge waterstanden berekend. Vanuit de praktijk werden echter vraagtekens gezet bij de frequentie waarmee deze water ...
help
GIDEON : basisvoorziening geo-informatie Nederland : visie en implementatiestrategie (2008-2011) [Boek]
2008
Het belang van geografische informatie voor onze maatschappij neemt de laatste jaren toe. Dat geldt voor het bedrijfsleven, zie het succes van Google Earth en TomTom. Dat geldt ook voor de overheid. Geo-informatie is onmisbaar voor elektronische toep ...
help
Watersysteemverkenning Noordelijke Friese Wouden [Boek]
Roelsma, J. \ Kselik, R.A.L. \ Vos, J.A. de \ 2008
Deze studie maakt deel uit van het project "Meervoudige milieumonitoring voor gebiedssturing". Het gebied omvat de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland en Tytsjersteradiel en is circa 60.000 ha groot. Het kan onderverdee ...
help
Actual evatranspiration of a pasture according to Penman-Monteith, Makkink and eddy covariance measurements [Studentenverslag]
Duineveld, M. \ 2008
This report focuses on the functioning of the calculation methods for the estimation of actual measurements of evaporation. Different techniques were used as measurement of actual evapotranspiration. The agrohydrological model SWAP was used to simula ...
help
Neerslaginformatie uit radar nu ook geschikt voor stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Crook, R. de \ Knippers, T. \ Reichard, L. \ 2008
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van hydrologische modellen die gevoed dienen te worden met accurate neerslaggegevens. Hiervoor gebruikt het waterschap op dit moment de puntmetingen van het KNMI, aangevuld met zelf ingewonne ...
help
Kwaliteitsimpuls voor het Oostvoornse Meer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kleinveld, E. \ Kate, M. ten \ 2008
Het Oostvoornse Meer staat aan de vooravond van een grote verandering die zowel de natuur als de menselijke recreant ten goede zal komen. Door gecontroleerde verzilting van het water, herstructurering van de oevers en verhoging van de waterspiegel za ...
help
Voorspelling overstroming 's-Hertogenbosch komt precies uit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouw, M. van de \ Bijl, J. de \ Heeringen, K. van \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn nu in staat om voorspellingen omtrent overstromingsgevaar te maken. Gezamelijk hebben ze een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) opgesteld; een computersysteem dat informatie verzamelt en ondersteunin ...
help
Quick scan stedelijke wateropgave grondwater voor invulling NBW [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Segers, M. \ Jonge, H. de \ Moorman, J. \ Verhagen, T. \ 2008
Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de gemeenten extra taken gekregen. Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Niet alleen voor de periode tot 2015 ...
help
GIDEON voorziet Nederlandse geo-informatie infrastructuur van visie \ VI matrix [Artikel]
Overduin, T. \ Bregt, A. \ Barneveld, D. van \ Castelein, W. \ 2008
De naam alleen al belooft veel goeds: spannende krachtmetingen, kleine groepen experts, die slagvaardig optreden en een resultaat, waarvan de massa de vruchten plukt. gideon geeft het geowerkveld een baken voor alle inspanningen om bij de tijd – of b ...
help
Ondertussen in Groot Mijdrecht Noord : "veehouderij blijft hier in de polder" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wenneke, M. \ 2008
In de serie over de polder die onder water moet komen te staan, of zou moeten komen staan, komt dit keer melkveehouder Ben Versteegh aan het woord. Ondanks de plane heeft hij vertrouwen in een goede afloop. Hij zette vorig jaar nog een nieuwe stal ne ...
help
Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
help
Sleutelen aan Groningse kwelders \ Waddenmagazine / Waddenvereniging [Artikel]
Werner, M. \ 2008
De kwelders van Groningen zijn verruigd en de biodiversiteit is er laag. Een herstelprogramma en 9 miljoen Euro uit het Waddenfonds moeten zorgen voor een, op wereldschaal, uniek kweldergebied
help
Plan-m.e.r. voor waterplannen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ 2008
De provinciale waterhuishoudingsplannen en de waterbeheerplannen van de waterschappen zijn plannen waarvoor een m.e.r. is voorgeschreven. Dit jaar gaan provincies en waterschappen hiermee aan de slag. Er liggen kansen voor dit instrument
help
Nitraatproblemen op zandgronden verder gekwantificeerd [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonge, M. de \ Vink, K. \ 2008
Met het hydrochemische modelinstrument RESPOND hebben Kiwa Water Research en Vitens een pilotstudie in Overijssel verricht naar de te verwachten gevolgen van de nitraatbelasting voor de drinkwaterkwaliteit. De uitkomsten wijzen erop dat het mestbelei ...
help
Grondwaterstanden meten in uiterwaarden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bruggeman, S. \ Tromp, G. \ 2008
Het waterschap Groot Salland krijgt steeds meer te maken met studies naar de gevolgen van rivierverruimende maatregelen op de grondwaterstanden langs de rivier, zowel binnen- als buitendijks. Het waterschap heeft een proef uitgevoerd om te onderzoeke ...
help
Ondertussen in Groot Mijdrecht Noord : 'overheid moet geen paniekvoetbal spelen' \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Frans, P. \ 2008
"Ik kan alleen maar hopen, dat Statenleden hun huiswerk goed maken" Dat is het besef van fractievoorzitter CDA in de gemeente De Ronde Venen, want de provincie is nu aan zet. Wel is hij fel gekant tegen de de hele besluitvorming rond de polder. Daar ...
help
Hydrogeology - [3]: Exercises hydrogeology [Collegedictaat]
Lanen, H.A.J. van \ Dijksma, R. \ 2008
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.