Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 124

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Virtuele hydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2009
De auteurs van dit artikel vinden dat een platform als de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek (CHO) nuttig kan zijn om kennis uit te wisselen. Daarbij moet worden nagedacht hoe deze kennis voor langere tijd kan worden vastgehouden. Een belangrijk d ...
help
Vooral data Nationaal Hydrologisch Instrumentarium gewild \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Valk, M. van der \ 2009
Verslag van de op 22 januari 2009 gehouden bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI wordt vrij beschikbaar en zal als startpunt voor meer gedetailleerde modelstudies ...
help
Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
help
Eindelijk aanpassing van de grondwaterstand in het Bargerveen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ Lassche, A. \ Oosterveld, M. \ 2009
Afgelopen zomer bereikten Waterschap Velt en Vecht, de provincie Drenthe en het ministerie van LNV een bestuurlijk akkoord over het gewogen grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het Bargerveen. Na twee jaar praten en onderhandelen is er daarme ...
help
Richtlijnen, normen en wetten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wolfs, H. \ 2009
Door de hydrologische kennis in formules te 'vangen' is het mogelijk geworden de kennis op een eenvoudige wijze door te geven. Ingewikkelde problemen worden aangepakt. De formules worden creatief, maar regelmatig zonder inzicht, toegepast en als, eve ...
help
Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
help
Peelrandbreuk en Maashorst : aardkundig excursiepunt 28 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Balen, R.T. van \ 2009
De Peelrandbreukzone is in het landschap herkenbaar van Roermond tot aan Oss, en vormt de noordelijke begrenzing van de Roerdalslenk. De breukzone bestaat uit meerdere breuken die zich vertakken door het landschap. De breuken veroorzaken bijzondere h ...
help
Jeroen Langeveld : waterketeninvesteringen baseren op feiten, niet op aannames \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Het ontwerpen, besturen en optimaliseren van de afvalwaterketen is een theoretische exercitie, betoogt waterketenadviseur Jeroen Langeveld van Royal Haskoning. Gemeenten en waterschappen baseren zich daarbij te vaak op niet goed onderbouwde rekensomm ...
help
Monitoring maakt hoge vlucht in regionaal waterkeringbeheer \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Het voorkomen van wateroverlast en overstromingen wordt - ook in het regionale waterbeheer - steeds belangrijker. Het klimaat verandert. Dijken en kaden beschermen steeds grotere maatschappelijke en economische belangen. En burgers accepteren domweg ...
help
Kwantiteitsmonitoring: het alfa en omega voor klimaatbestendige waterbeheersing \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Waterbeheerders zijn druk bezig hun watersystemen op orde te brengen, vooral met het oog op klimaatverandering. Dat lukt alleen als je weet hoe die systemen hydrologisch in elkaar steken: wat is de bergings- en afvoercapaciteit? Hoe zit het met de wa ...
help
Boetelerveld : werking van het watersysteem en effecten van hydrologische maatregelen [Boek]
Waterschap Groot Salland \ 2009
Als gevolg van de plaats in het watersysteem, de bodemopbouw en de klimatologische omstandigheden, zakken de grondwaterstanden in en rondom het Boetelerveld net als op vele andere plaatsen in Salland, in het vroege voorjaar, gemiddeld in maart april ...
help
Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D. van der \ 2009
Een warmer en griliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen ...
help
Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden [Boek]
Mulder, H.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Siderius, C. \ Walvoort, D.J.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2009
Deze rapportage “Onzekerheden in debietmetingen” vormt een onderdeel van het project ‘Monitoring Stroomgebieden’. Voor het kwantificeren van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een monitoringsmethodiek is het n ...
help
Kwaliteitsimpuls voor het Oostvoornse Meer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiter, H. de \ Kuipers, F. \ Benoist, F. \ 2009
Het Oostvoornse Meer is een brak, stagnant meer in het westen van het eiland Voorne-Putten. Het is ontstaan door het afsluiten van een zeearm in de jaren ‘60. Het brakke water en het grote doorzicht, met de daarbij passende flora en fauna, maken het ...
help
Satellite data as complementary information for hydrological modelling [Proefschrift]
Winsemius, H.C. \ 2009
Hydrological models at river basin scale are needed to predict floods, droughts, available water, and effects of future changes, caused by climate and land cover change. However, in many river basins, there is not enough data available to construct t ...
help
Klimatologisch standaardjaar op dagbasis voor heden en toekomst [Boek]
Bakker, A. \ 2009
In 2006 heeft het KNMI de KNMI’06 klimaatscenario’s voor 2050 gepubliceerd. Deze klimaatscenario’s zijn vertaald in tijdreeksen voor neerslag en verdamping voor de toekomst, waarmee hydrologische modelsimulaties gedraaid kunnen worden. Er bestaat beh ...
help
Kwantitatieve modelanalyse van de stedelijke wateropgave voor Roosendaal [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Weeda, R. \ Douben, K. \ Jonge, H. de \ Mannetje, J. 't \ 2009
In 2008 is de gemeente Roosendaal gestart met het opstellen van het nieuwe verbrede gemeentelijk rioleringsplan. Hierin zijn ook de resultaten van de kwantitatieve stedelijke wateropgave verwerkt. In het recente verleden hebben zich tijdens extreem z ...
help
The Veenkoloniën on the wave of sustainability : a report that gives a realistic view on the future development of the Mussel Aa [Studentenverslag]
Behnke, K. \ 2009
The objective of this study is to carry out a feasibility study of the plan ‘the new Peatcolonies’ of Inge Kersten (Master student Landscape architecture) and to give additional suggestions for the improvement of the design. The design is made to upg ...
help
The impact of land use and climate change on late Holocene and future suspended sediment yield of the Meuse catchment \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Ward, P.J. \ Balen, R.T. van \ Verstraeten, G. \ Renssen, H. \ Vandeberghe, J. \ 2009
In this study we investigate the relative importance of changes in land use and climate on suspended sediment yield (SY) on millennial timescales in the Meuse basin. We use a spatially distributed soil erosion and sediment delivery model (WATEM/SEDEM ...
help
Discharge simulations performed with a hydrological model using bias corrected regional climate model input \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Kabat, P. \ Maat, H.W. ter \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Weerts, A.H. \ 2009
Studies have demonstrated that precipitation on Northern Hemisphere mid-latitudes has increased in the last decades and that it is likely that this trend will continue. This will have an influence on discharge of the river Meuse. The use of bias corr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.