Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 147

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="hydrologische gegevens"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect: internationaal onderkend : abrupte en disproportionele stijging en daling van het grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Wesseling, J.G. \ 2016
Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vla ...
help
Mag de burger alles weten? : waterschappen en drinkwaterbedrijven krijgen steeds meer data \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2016
Open Data: al enige tijd een hot item in de waterwereld. Dát waterschappen en drinkwaterbedrijven informatie gaan delen, daarover geen twijfel. Maar welke data wèl en welke niet? In welke vorm? En hoe zit het met de veiligheid?
help
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium : stand van zaken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Beijk, V. \ 2015
Onder de noemer van Nederlands Hydrologische Instrumentarium (NHI) wordt sinds 2010 gewerkt aan de ambitie om een gezamenlijk hydrologisch instrumentarium te ontwikkelen. Sinds 2013 wordt er door waterbeheerders, waterbedrijven, kennisinstituten en m ...
help
Hydrologisch onderzoeksrapport Braakman e.o. [Boek]
Waterschap Scheldestromen \ 2015
In 1998 heeft extreme neerslag zowel in het buitengebied als in enkele kernen voor veel wateroverlast gezorgd. Er liep op diverse plaatsen land onder water met onder meer landbouwschade als gevolg. Dit heeft ervoor gezorgd dat er normen zijn opgestel ...
help
Kennis films Deltaproof [Video]
2015
Een serie van 13 films voor het kennisprogramma Deltaproof met informatie over kennisontwikkelingsinitiatieven en -programma’s: 1. STOWA in het kort; 2. Wat is Deltaproof?; 3. Effectiviteit van doorspoelen; 4. Rainproof City; 5. Klimaatactieve stad; ...
help
Kalibratie en aanpassingen HBV model voor de Rijn voor laagwater [Boek]
Davids, Femke \ Velden, Corine ten \ Eilander, Dirk \ Verseveld, Willem van \ 2015
Het doel van deze exercitie is om een verbeterd modelinstrumentarium op te leveren om betere afvoerverwachtingen te genereren voor de zoetwatervoorziening in Nederland tijdens het droogteseizoen. Dit rapport bevat de resultaten van de kalibratie op h ...
help
Verslag: NHV Najaarsbijeenkomst 'Grootschalig Modelleren en Waterbeheer' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ 2015
Computers worden steeds sneller en hydrologische modellen navenant groter en complexer. Waar in de jaren 80 een MODFLOW model 100 grid-cellen had, tel je tegenwoordig niet meer mee als je model minder dan een miljoen gridcellen heeft. Dit hydrologisc ...
help
In de startblokken voor het tweede stroomgebiedsbeheerplan KRW \ H2O online [Artikel]
Gylstra, R. \ Geest, G. van \ Schep, S. \ Nijhuis, J. \ Putten, T. van der \ 2014
Voor waterschap Rivierenland stond het jaar 2013 in het teken van de aanloop naar het tweede Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP). De belangrijkste mijlpalen: alle benodigde informatie uit verschillende geledingen van de organisatie is verzameld en met een ...
help
Betrouwbare meetgegeven basis optimaal waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heuseveldt, P. \ Luijendijk, J. \ Lont, C. \ 2014
Bij waterschappen is een toenemende behoefte aan gegevens over wateruitwisseling tussen lokale watersystemen. In het bijzonder kunnen debietgegevens goede diensten bewijzen voor het opzetten van een waterbalans teneinde actuele vraagstukken in het wa ...
help
Hydromorfologische toetsing bij Aa en Maas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brugmans, B. \ Santen, P. van \ Herpen, F. van \ 2014
Waterschap Aa en Maas heeft in de zomer van 2013 een gebiedsdekkende beoordeling van de hydromorfologische parameters voor alle KRW-waterlichamen uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van veldonderzoek, geodata en hydrologische data. De biologische t ...
help
Waternet : burgers en agrariërs willen open waterbeheerinformatie \ H2O online [Artikel]
Schaap, P. \ Poortinga, I. \ 2014
Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpret ...
help
Focus op waterkwaliteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kops, P. \ 2014
Het Duitse IT-bedrijf Kisters AG is gespecialiseerd in waterbeheer en heeft het softwarepakket verbeterd. Wiski - zoals het meetgegevensmanagementsysteem heet - verwerkt ook metadata. Daarnaast wordt ook informatie rond de fysisch-chemische waterkwal ...
help
Wat te doen in het post-IRIS-OWA-tijdperk? \ H2O online [Artikel]
Joolink, R. \ Graaf, J. de \ Teurlincx, R. \ Matamala, A. \ 2014
In 2014 komt er een einde aan het IRIS-tijdperk; het onderhoud aan de applicatie stopt. Eén van de mogelijkheden ter vervanging van de OWA-module is de software WISKI KiWQM (Waterinformatiesysteem Kisters, Water Quality Module). In 2013 heeft watersc ...
help
Hervalidatie waterkwantiteitsgegevens Vitens [Boek]
Vliet, Frank van \ 2014
Het doel van dit project is om de bestaande opgebouwde dataset van hydrologische meetreeksen te controleren op fouten en tekortkomingen. Geconstateerde fouten zijn aan de hand van nieuwe geautomatiseerde validatietechnieken en databronnen (zoals KNMI ...
help
'Grondwaterstanden : vragen en antwoorden’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2013
Onder deze titel vond op 4 december 2012 een workshop plaats. Op uitnodiging van Alterra wisselden 34 deskundigen met elkaar van gedachten over het meten en interpreteren van grondwaterstanden
help
Effectief gebruik van grondwatermeetnetten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bus, S.A.R. \ Grobbe, H.W. \ Alphenaar, P.A. \ 2013
De grondwatermeetnetten van RIVM, provincies, waterschappen, waterbedrijven, industrie en gemeenten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe bestaande meetnetten m.b.v. tijdreeksanalyses en geostatistie ...
help
Niet afwentelen : een verkennend onderzoek naar de toename van piekafvoeren na klimaatverandering op hoogwater op de Gelderse IJssel [Boek]
Hakvoort, Hans \ Zwet, Joost van der \ 2013
Dit onderzoek heeft als doel het in beeld brengen van de afvoertoename door klimaatverandering en het effect daarvan op de MHW (maximale hoogwaterstand) in de Gelderse IJssel. Ook wordt het effect van maatregeltypen onderzocht om daarmee de afvoertoe ...
help
Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
help
Meteobase.nl [Database]
cop. 2013
Meteobase bevat een online archief met alle historische neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens van Nederland. Het is bestemd voor waterbeheerders.
help
NHI-instrumentarium in deltamodel: reserveer tijd voor interpretatieslag door deskundigen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2013
Diverse malen werd tijdens de dag de vraag herhaald. Wat is nu het doel van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)? Die vraag kan echter niet eenduidig worden beantwoord. Het is immers een instrumentarium. Een gebruiker pakt uit de hoeveelh ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.