help
BBI JU : a high-impact initiative structuring the EU bio-based industries : Info Day 2019 [Presentatie]
Mengal, P. \ 2019
help
Are you being a sustainable tourist in a luxury resort? [Video]
Kok, K. \ 2017
Using water responsibly on holiday.
help
Pleasure as a substitute for health: the effects of multisensory imagery on the evaluation consumption of whole wheat bread [Studentenverslag]
Nijland, Heleen \ 2016
Consumers make about two-hundred food decisions a day. Because of this large number, it is important to examine how those decisions can be influenced in order to encourage people to choose the best options for their own health. The objective of this ...
help
Economic impact assessment on the European GM authorisation “opt-out” proposal [Boek]
[2015]
The purpose of this sectoral study on the economic impact of the European Commission’s so-called Genetically Modified (hereafter GM) “opt-out” proposal is to analyse the potential direct adverse effects, focussing on the feed and livestock sector, of ...
help
Effecten van een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde soja als veevoedergrondstof : quick scan van de gevolgen voor Nederland [Boek]
Wagenberg, C.P.A. van \ Hoste, R. \ 2015
Als Nederland - naast Duitsland, Frankrijk, Polen en Hongarije - kiest voor een verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-)soja in veevoeder, dan zal het verbruik van sojaproducten in veevoeder in deze vijf landen moeten dalen met 40 tot ...
help
Economic impact of the Commission's 'opt-out' proposal on the use of approved GM crops : quick assessment of the medium-term economic consequences [Boek]
Hoste, Robert \ Wagenberg, Coen van \ Wijnands, Jo \ 2015
The European Commission proposed the opportunity for individual EU Member States to restrict or prohibit the use of GMOs in food or feed on their territory (a national ‘opt-out’). The economic impact on individual sectors of the feed and food chain ( ...
help
Vruchtbaarheid bij melkvee [Boek]
Departement Landbouw en Visserij \ 2015
De productiviteit van de melkveestapel neemt toe. Het management rond vruchtbaarheid speelt een belangrijke rol om een optimale vruchtbaarheid te kunnen bereiken. Goede kennis is daarbij noodzakelijk.
help
Initiatiefnota ‘wei voor de koe’ [Boek]
Gerven, H. van \ Grashoff, R. \ Koser Kaya, F. \ 2015
Steeds meer koeien verdwijnen permanent op stal. In 2001 liep nog 90 procent van de koeien in de wei. In 2013 was dit nog slechts 70 procent; één procent minder dan in 2011. Daarbij staan de koeien die wel buiten komen, steeds korter in de wei. De hu ...
help
Langetermijneffecten van Q-koorts: proefschrift \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Loenhout, J.A.F. van \ 2015
De meeste patiënten die een Q-koortsinfectie hebben doorgemaakt herstellen. Toch lijdt na 2 jaar na het begin van de ziekte meer dan 1 op de 3 patiënten nog aan een ernstig aangedane gezondheidsstatus. Dat blijkt uit het proefschrift The long-term he ...
help
Klimaatverandering : wat zijn de gevolgen? [Boek]
Berendse, F. \ 2015
De discussie over de vraag of het klimaat wel of niet verandert is niet meer aan de orde. Het klimaat ís veranderd en de gevolgen daarvan zijn voor iedereen te zien. In dit cahier brengen we in kaart wat de consequenties zijn van de klimaatveranderin ...
help
Kostprijsanalyse vervangingsvee van melkvee en de economische impact van het vervangingspercentage : analyses op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk: boekjaren 2009-2012 [Boek]
Van der Straeten, B. \ 2015
Deze studie bestaat uit twee grote delen. De originele onderzoeksvraag betrof de (economische) impact van het vervangingspercentage op melkveebedrijven. Deze onderzoeksvraag ligt in de lijn van de AMSstudie waarbij de inkomensverschillen in de bedrij ...
help
Climate change and the EU [Factsheet]
2015
Greenhouse gases (GHG) emitted by human activities are warming the Earth and causing changes in the global climate. These changes are having increasingly severe human, economic and environmental impacts and will continue to do so over the coming deca ...
help
Neonicotinoïden en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2015
De neonicotinoïden (ook wel neonicotines genoemd) vormen een groep van insecticiden die wereldwijd op zeer grote schaal worden gebruikt. Ze zijn effectief tegen zuigende insecten zoals luizen, maar ook kauwende insecten zoals kevers en sommige vlinde ...
help
Bvd-aanpak in EU verschilt : dierenartsen verantwoordelijk voor verspreiding bvd type 2 in Duitsland \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2015
Niet alleen veeaankoop is een belangrijke veroorzaker van het verspreiden van bvd, ook erfbetreders als dierenartsen en veehandelaren vormen een risico. Dat werd duidelijk tijdens het bvd-symposium in Maarssen.
help
Aanpalende economische effecten biobased economy [Boek]
Blom, M.J. \ Lieshout, M. van \ Smit, M.E. \ 2015
CE Delft heeft in 2013 in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een nulmeting van de omvang van de biobased economy gemaakt, waarbij naast energie ook de materialen-sectoren en chemie zijn meegenomen. De resultaten zijn verwerkt in het ...
help
Socio-economic impact of landing obligation for the Dutch demersal fisheries [Presentatie]
Turenhout, M. \ Batsleer, J. \ 2015
Dit is een PowerPoint presentatie over de (socio)-economische gevolgen van de landing verplichtingen voor de demersale visserij in Nederland.
help
Sportvissen in een tijdperk van verandering : EIFAAC-symposium over integratie ecologie en economie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aalderen, R. van \ Aarts, T. \ 2015
Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 200 miljoen sportvissers. Het is een belangrijke vrijetijdsbesteding waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Dit voorjaar hield het European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), onde ...
help
Impact van extreme neerslag : hoe groot is de rol van de riolering eigenlijk? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Löschner-Wolleswinkel, R. \ Dool, C.A. van den \ Boulakhrif, S. \ 2015
Dankzij gedetailleerde data van het maaiveld kunnen we de wateroverlast en waterstroming ‘op de stoeptegel’ nauwkeurig berekenen. Maar bijna altijd wordt het effect van de riolering in deze berekeningen niet, of sterk vereenvoudigd, meegenomen. De ge ...
help
Aantal nieuwe soorten in de Oosterschelde, 1978-2012 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2015
Het aantal meercellige mariene nieuwe soorten in de Oosterschelde is sinds 1978 sterk toegenomen. Die toename kon worden vastgesteld na een grondige inventarisatie van alle soorten in de Oosterschelde (Elgershuizen et al., 1979). De toename is hieron ...
help
Impact of open Landsat data on science [Studentenverslag]
Mishra, P. \ 2015
In 2008 the U. S. Geological Survey made the Landsat data archive publicly and freely available. It is very likely that this initiative has a significant impact on society, especially on science. However, there is no comprehensive study that can demo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.