help
Mapping plant indicator values using airborne LiDAR and hyperspectral imagery [Studentenverslag]
Amerongen, J.J. van \ 2013
help
Drijvend fonteinkruid is prima milieu-indicator : aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2010
Fonteinkruiden wortelen in de waterbodem en leven voor het grootste deel onder water. De fonteinkruidenfamilie telt wereldwijd ongeveer honderd soorten en daarvan komen er in ons kikkerlandje wel achttien voor. We kunnen de Nederlandse fonteinkruiden ...
help
Monitoren van plagen aan de hand van bloeitijdstippen : eindrapportage [Boek]
Elberse, I. \ Hop, M. \ 2009
Het goed monitoren van ziekten en plagen is belangrijk voor een zo efficiënt mogelijke beheersing ervan. Het is vrij lastig om goed te monitoren; vaak valt een plaag pas op als er schade is en het beste bestrijdingsmoment al voorbij is. Er is dus beh ...
help
De waterviolier is een alleskunner : aan de waterkant [: thema Innovatieve technieken] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2009
De eigenschappen van deze onderwaterplant, een familielid van de sleutelbloem
help
Bloeiende planten waarschuwen kwekers voor plaaginsecten \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Elberse, I. \ Reijers, N. \ Blok, J. de \ 2008
Het blijkt dat de bloei van sommige gewassen vaak samen valt met de eerste vlucht van bepaalde plaaginsecten. PPO zocht dit soort indicatorplanten om de kweker te kunnen helpen bij een gerichtere bestrijding, want een goede waarnemingsmethode is van ...
help
Dutch environmental indicator for plant protection products, version 2 : input, calculation and aggregation procedures [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Groenwold, J.G. \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ 2008
The Dutch Environmental Indicator for plant protection products (NMI) is a software package used for calculating the potential environmental impact of plant protection products, which are used in agriculture. This report gives an overview of input da ...
help
Indicatieve plantensoorten voor habitattypen : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Hunneman, H. \ Jalink, M.J. \ 2008
In het kader van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten verplicht om periodiek te rapporteren over de Staat van Instandhouding van Habitatgebieden. Een van de aspecten waarover gerapporteerd dient te worden is 'Structuur en Functie'. Dit aspe ...
help
Drijvend fonteinkruid is prima milieu-indicator : aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2007
Bij inventarisaties worden ondergedoken waterplanten vaak vluchtig bekeken of overgeslagen. Dat gebeurt vermoedelijk omdat men bang is voor een nat pak... Fonteinkruiden wortelen in de waterbodem en leven voor het grootste deel onder water. De fontei ...
help
Indicatorsoorten - Methode en toepassing : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in negen belangrijke indicatorsoortenlandschapstypen [Boek]
Schipper, P.C. \ Nooren, M.J. \ Holtland, W.J. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
help
Recreatief medegebruik van EVZ, HEN, en SED in Waterschap Rijn en IJssel : ecologische effecten en inpassingsbeoordeling [Boek]
Henkens, R.J.H.G. \ Molenaar, J.G. de \ Ottburg, F.G.A.W. \ 2007
Het Waterschap Rijn en IJssel besteedt veel energie en geld in het herstel, de ontwikkeling en het behoud van natuurwaarden in zogenaamde beektypes van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN), beektypes met een Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) e ...
help
Indicatorsoorten - 10: Uiterwaarden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2007
Zowel de soortsdiversiteit van planten als het areaal zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Een belangrijke factor bij grondwaterafhankelijke levensgemeenschappen zijn de veranderingen in de waterhuishouding (waterstanden en waterkwaliteit), zuur ...
help
De expert \ Boomblad [Artikel]
Moons, K. \ 2006
Korstmossen zijn uitstekende indicatoren voor luchtverontreiniging. Vanwege die eigenschap is Van Kerk, een van de weinige korstmoskenners in Nederland, vrijwel fulltime met het organisme bezig. De wetenschap en natuurbescherming hebben echter weinig ...
help
Indicatorsoorten - 9: Boezemlanden : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in boezemlanden [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2005
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Draadgentiaan en Dwergbloem na halve eeuw terug in Drenthe \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Hospers, M. \ 2004
Onlangs zijn draadgentiaan en dwergbloem, kensoorten van de Draadgentiaan-associatie van het Dwergbiezenverbond, aangetroffen in het Eexterveld (Dr). Door ontginning, ontwatering en eutrofiëring is dit vegetatietype van vochtige, voedselarme milieus ...
help
Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dijk, C. van \ 2003
Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste techn ...
help
Bioindicators & biomonitors : principles, concepts, and applications [Boek]
Markert, B.A. \ Breure, A.M. \ 2003
help
Signalen van sieralgen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ Meesters, K. J. \ 2002
In de Zanderij Crailo, een zandafgraving langs de spoorbaan Hilversum-Bussum, zijn door uitgraving plassen gevormd waarin zich aquatische gemeenschappen zouden kunnen ontwikkelen die kenmerkend zijn voor zwak zure, matig voedselarme vennen. Monitorin ...
help
INDICA: instrument voor analyse milieu met indicatorsoorten : van onderzoek naar een kennissysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Doomerik, E. \ Grijpstra, J. \ Jalink, M.H. \ 2002
Het door Kiwa ontwikkelde computerprogramma INDICA maakt het mogelijk om met behulp van plantensoorten die als indicatoren voor verdroging, verzuring en eutrofiëring fungeren de milieuomstandigheden van natuurterreinen te analyseren. Het vormt één va ...
help
Indicatorsoorten - 7: Duinvalleien (kalkrijke duinen) : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in duinvalleien van het Renodunaal district [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 2002
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Wandeling in de wei levert meestal geld op : grasland nu beoordelen geeft straks productieve mat \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 2001
een vitale grasmat heeft per vierkante decimeter minstens één gezonde spruit Engels raaigras. Samen met tinothee moet dit 70% van de grasmat uitmaken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.