help
Special issue: advances & trends in biogas and biorefineries \ Communications in agricultural and applied biological sciences [Artikel]
2017
This book provides an overview of cutting-edge European research, both from academia and industry, on biogas as well as recovery of resources from biobased materials (wastes, residues,...)
help
Proceswater zit boordevol kostbare stoffen : industrie ontdekt afvalwater als rijke bron voor terugwinning grondstoffen \ WaterForum [Artikel]
Brand, P. van den \ 2015
De waterschappen hadden hun ‘wereldprimeur’ met het terugwinnen van een kilo bioplastic. Wie weet volgen er nog meer doorbraken, maar dan vanuit de industrie. Met haar restwater is de industrie bron én afnemer van teruggewonnen grondstoffen. Niet all ...
help
Westford kiest voor Nereda technologie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Otten, A. \ 2015
De NEREDA technologie van Royal HaskoningDHV is door Westfort Vleesproducten geselecteerd om het afvalwater te zuiveren van een supermoderne slachterij in IJsselstein. Bij de totstandkoming van de zuivering waren dierenwelzijn, automatisering en duur ...
help
De markt van resthout en gebruikt hout in 2012 [Boek]
Boosten, M. \ Groot, C. de \ Winterink, A. \ Oldenburger, J. \ 2014
Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij. Daarnaast is er een grote stroom aan gebruikt hout dat vrijkomt aan ...
help
Warmtenetwerk Zuid-Holland kansrijker dan ooit \ KAS magazine [Artikel]
Reinders, U. \ 2014
Verschillende partijen hebben zich verenigd om een uitgebreid warmtenetwerk in Zuid-Holland aan te leggen. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied moeten de voornaamste warmteleveranciers van het netwerk worden en Westlandse telers en stedelijke geb ...
help
Biothane waterlessen uit de suikerindustrie [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen qua visie, bedrijfsactiviteiten en -cultuur. Maandblad H2O portretterrt verschillende bedrijven met verschillende gezichten. De zevende aflevering: Biothane, ontsta ...
help
Toekomst biogas: van laagwaardige input naar hoogwaardige output [Boek]
2013
Biogas is een groeiende business op wereldschaal. De Global Outlook voor biogas van Rabobank International “Waste not, want not” is vertaald in het Nederlands en beschrijft de potentie en benodigde randvoorwaarden voor een wereldwijde duurzame biogas ...
help
Visiebrochure afvalwaterketen tot 2030 [Boek]
Römgens, B. \ Kruizinga, E. \ Klip, H. \ [2012]
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben samen de schouders onder het visietraject gezet. Wij vinden deze routekaart heel belangrijk om u te laten zien wat we willen bereiken. Naar onze overtuiging verandert de afva ...
help
Verontreinigde beken: Twente in de jaren 1860-1920 (1) \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2012
In Twente komen veel beken voor. Die zijn in het verleden sterk verontreinigd geweest. Tot 1970 was er de noodzaak om de beken te mijden in verband met de stank die ze verspreidden. De opmaat ervan was de Twentse textielindustrie
help
Industriepark legt zuivering voor zout afvalwater aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brandt, E. \ Wit, M. de \ Hammenga, A. \ 2010
Om zout afvalwater niet meer direct te lozen hebben bedrijven op industriepark Oosterhorn bij Delfzijl een speciale zuiveringsinstallatie gebouwd. De eerste ervaringen leren dat het lastig was om het zuiveringsproces in het begin stabiel te laten ver ...
help
Dertig jaar bodemsanering: de schok van Lekkerkerk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Edelman, T. \ 2010
In 1980 werd Nederland opgeschrikt door het gifschandaal in Lekkerkerk. Het betekende het begin van de bodemsanering in ons land. In een serie van 3 artikelen, waarvan hier het 1e, blikt deskundige Theo Edelman terug op 30 jaar bodemsanering. In 1970 ...
help
Milieu Dossier : concept maakt de wereld te simpel : Cradle 2 Cradle - 3 stappen terug, 1 vooruit \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Rabbinge, R. \ Bos, H. \ 2010
Het boek en de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle van de Amerikaan William McDonough en de Duitser Michael Braungart mogen zich verheugen in een zeer brede belangstelling. Steden proberen nieuwe wijken volgens het C2C-concept te bouwen, de rijksoverhe ...
help
Dertig jaar verstandshuwelijk tussen beleid en praktijk [bodemsanering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Edelman, T. \ 2010
Na de schok van Lekkerkerk werd bodemsanering in 1995 opgenomen in de Wet bodembescherming. In 2003 deed staatssecretaris Van Geel in zijn Beleidsbrief Bodem een oproep om het begrip bodemkwaliteit in breder perspectief te bezien. Dit is het 2e artik ...
help
Zinkfabriek in Budel evalueert zestien jaar beheersen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, D. van der \ Elsen, H. van den \ Kruijf, H. de \ Boode, J. \ Steketee, J. \ 2009
Begin jaren '80 van de vorige eeuw werd men zich in Nederland meer en meer bewust dat door menselijke en bedrijfsactiviteiten de bodem op veel plaatsen ernstig was verontreinigd. Omstreeks 1985 werd het toenmalige Budelco door de provincie Noord-Brab ...
help
Zuivering van zout afvalwater van bedrijven bij Delfzijl [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boks, P.A. de \ Wit, M. de \ Menkveld, W. \ 2009
North Water realiseerde in 2008 een zuiveringsinstallatie voor zout afvalwater voor de bedrijven op het chemiepark Oosterhorn bij Delfzijl. Door vermenging van verschillend opgebouwde zoutwaterstromen kan deze zogeheten ZAWZI op biologische wijze afv ...
help
Zeewater ontzouten: smaken verschillen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
“Zeeuws-Vlaanderen is droger dan de Sahara. Zoet water is schaars, maar de vraag is groot.” Dat betekent volgens Lambèr Paping, waterspecialist bij Dow Terneuzen en gastonderzoeker aan de TU Delft, “dat je bij de vestiging van grote industrieën over ...
help
Wat mag stikstofverwijdering uit industrieel afvalwater kosten? [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vroon, D. \ Kuiper, P. \ Velzen, H. van \ Schoon, R. \ 2009
Door de strengere regelgeving voor het lozen van stikstof op oppervlakte water neemt de aandacht voor stikstofverwijdering uit afvalwater toe. Rijkswater staat gaf KWA Bedrijfsadviseurs de opdracht te onderzoeken wat de ervaringen zijn met de diverse ...
help
Anaerobe zuivering van afvalwater bij hoge zoutconcentraties \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Ismail, S. \ Temmink, H. \ Lier, J. van \ 2009
Er is slechts weinig bekend over anaerobe zuivering van industrieel afvalwater dat hoge concentraties (monovalent) zout bevat. Gelet op de steeds verder sluitende waterkringlopen in de industrie is het van groot belang hier meer kennis over te krijge ...
help
Marco Diekstra (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken) en Walter Hulshof (Industriewater Eerbeek) : "Grens in besparing op water bereikt" [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Papierfabrieken zijn bedrijven die veel water gebruiken. Water vervult vele functies bij het maken van papier. Papier zelf is een droog product, dus het water moet weer afgescheiden worden. Vroeger verdwenen grote stromen sterk vervuild afvalwater in ...
help
"Afvalwater wordt belangrijke energie- en grondstoffenbron" [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Afvalwaterzuiveringen zullen volgens prof. dr. ir. Jules van Lier (TU Delft) op termijn veranderen in opwerkinstallaties die waterstromen produceren voor hergebruik. Het resultaat is het sluiten van proceswaterkringlopen in de industrie, het terugwin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.