help
Onderzoek laat zien hoe Rotterdamse industrie kan verduurzamen \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2017
Het Wuppertal Institut heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, dat de ambitie heeft koploper in de energietransitie te zijn, onderzocht langs welke transitiepaden de Rotterdamse industrie haar CO2-uitstoot drastisch kan reduceren en tegelij ...
help
Samen werken aan een cluster in transitie : actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam/Moerdijk [Boek]
2016
Het energie-intensieve chemie- en raffinaderijcluster in Rotterdam en Moerdijk staat onder druk. Zonder verdere acties zal het cluster worden geconfronteerd met stagnatie en krimp. Tegelijk stellen de auteurs dat het industriecluster Rijnmond en Moer ...
help
Cultuurhistorie Vaassense bekenroute \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2015
Op geen enkele wandeling langs de Veluwse sprengen vind je zoveel (restanten van) cultuurhistoire aan als in Vaassen. De auteur bespreekt 17 locaties langs deze route, waarvan lang niet alles behouden blijkt te zijn. Drie papiermolens bij elkaar, afh ...
help
Stadslandbouw in kantoorpanden: optie of utopie? [Boek]
Spruijt, J. \ Jansma, J.-E. \ Vermeulen, T. \ Haan, J. de \ Sukkel, W. \ 2015
In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en be ...
help
De tijd is er rijp voor : groene, duurzame bedrijventerreinen \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
Florerende bedrijventerreinen. Dat was het thema van de tweede groenblauwe regiobijeenkomst die op 1 juli plaatsvond bij Unipro in Haaksbergen. Vertegenwoordigers van waterschappen, onderwijs-, natuur- en milieuorganisaties, groenspecialisten, bestuu ...
help
Voorstel om economische structuur te versterken : actieplan chemiecluster Eemsdelta positief ontvangen \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Gruiter, J. de \ 2014
De chemische industrie in Oost-Groningen krijgt steun van Rijk en provincie. Er is 60 miljoen euro beschikbaar om een actieplan te realiseren dat is opgesteld door een werkgroep onder leiding van oud-Shell-topman Rein Willems. De focus zou moetenligg ...
help
'Chemiecluster op stoom' : actieplan chemiecluster Eemsdelta [Boek]
2014
Het energie-intensieve chemiecluster Eemsdelta staat onder druk. Zonder verdere acties zal het cluster worden geconfronteerd met stagnatie en krimp. De bedrijven dienen, samen met overheden en kennisinstellingen, een koers uit te zetten die de Eemsde ...
help
De historische ontwikkeling en de betekenis van het Vaassense bekenstelsel \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2014
Vandaag de dag 'maken we natuur' en het landelijk en stedelijk gebied staat voortdurend bloot aan herinrichting. Maar ook vroeger gebeurde dat. Zo is in Vaassen een complex bekensysteem gegraven ten behoeve van de bouw van watermolens. Dit door mense ...
help
Kansen Eemsdelta in de groene chemie : 60 miljoen om actieplan te realiseren \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Gruiter, J. de \ Joppen, L. \ 2014
De chemische industrie in Oost-Groningen krijgt steun van het Rijk en provincie. Er is 60 miljoen euro beschikbaar om een actieplan te realiseren dat is opgesteld door een werkgroep onder leiding van voormalig Shell-topman Rein Willems. Naast kostenb ...
help
Aanvullende sanering dichtbij voor EMK-terrein : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meijer, D.J. \ 2014
DCMR Milieudienst Rijnmond heeft varianten voor een aanvullende sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel uitgewerkt. Na een marktconsultatie bleek er behoefte te zijn om nog enkele zaken nader te onderzoeken. Uiteindelijk is gekozen voo ...
help
Bedrijven en biodiversiteit : inzichten uit de Community of Practice [Boek]
Leenders, C. van \ Bor, A.-M. \ 2014
Pro-biodiversiteit bedrijven versterken met hun core-business ecosystemen, ze voegen biodiversiteit toe. De betrokkenheid en inbreng van de deelnemers in de Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit was groot. . Tijdens de laatste bijeenkomst ...
help
Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta [Boek]
Meyer, H. \ Bregt, A. \ Dammers, E. \ Edelenbos, J. \ [2014]
Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2011-2013 door een consortium van drie universiteiten (Technische Universiteit Delft, Wageni ...
help
Biodiversiteit op de brouwerij : inrichting en beheer van de Heineken locatie Zoeterwoude voor biodiversiteitbehoud en -beleving [Boek]
Snep, R. \ 2014
Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren ro ...
help
Op pad met... Ger Vos in de Amsterdamse haven : ik heb geen behoefte aan onderzoek, maar aan kennis \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Hazeleger, B. \ 2014
Op stap met de directeur InnovatieNetwerk. In het Amsterdamse havengebied wordt tijdelijke natuur mogelijk gemaakt. Het betreft braakliggende gronden, waarbij de definitieve bestemmingen nog op zich laat wachten. Aansluitend komt Nico Beun (Innovatie ...
help
Warmtenetwerk Zuid-Holland kansrijker dan ooit \ KAS magazine [Artikel]
Reinders, U. \ 2014
Verschillende partijen hebben zich verenigd om een uitgebreid warmtenetwerk in Zuid-Holland aan te leggen. Bedrijven in het Rotterdamse havengebied moeten de voornaamste warmteleveranciers van het netwerk worden en Westlandse telers en stedelijke geb ...
help
Waterbodems in de Binnenbedijkte Maas : een beoordeling volgens de Waterwet [Boek]
Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2013
Aan de zuidoost zijde van de Binnenbedijkte Maas ligt het voormalige bedrijfsterrein van Ferro (Holland) BV te Maasdam. Vanuit de hier ontplooide bedrijfsactiviteiten is niet alleen de landbodem (gesaneerd in 1990) maar ook de nabijgelegen waterbodem ...
help
80 hectare plug & play voor biobased cluster \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2013
Het Havenbedrijf Rotterdam is met Eon, Evides Industriewater, Stedin en Vopak een uniek samenwerkingsverband aangegaan met als doel een ‘Plug & Playgebied’ te creëren van 80 hectare op Maasvlakte 2. Zij gaan bedrijven die zich in het hier geplande Bi ...
help
Plug & play op Maasvlakte twee \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
2013
Op 30 augustus 2013 tekende Havenbedrijf Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst met vier bedrijven. De vijf gaan intensief samenwerken om op Maasvlakte 2 plug&play-utilities en logistiek te kunnen leveren. Doel is om de bedrijven die zich op het ter ...
help
Van papier naar edelhert \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2013
In mei werd het natuurproject Renkums Beekdal feestelijk opgeleverd. Industrieterrein Beukenlaan had er plaatsgemaakt voor natuur. Niet eerder in Nederland vertoond. Ondertussen loopt er bij Wapenveld een soortgelijk project. Bescheidener qua omvang ...
help
Industriële vervuiling aanpakken met beplanting \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2013
Over het IJ in Amsterdam-Noord ligt industriegebied Buiksloterham, een deels verlaten industriegebied dat vervuild is met onder meer zink, koper en lood.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.