help
Mycosphaerella in de komkommerteelt [Brochure]
2016
Beschrijving van de aantasting door echte meeldauw van komkommergewas. Duidelijke foto's en van alle fases van aantasting op zowel blad en stengel als vruchten.
help
Airborne transmission of Coxiella burnetii : spatial dispersion modelling and the effects of meteorological and environmental conditions on Q fever incidence [Proefschrift]
Leuken, J. van \ 2015
Van 2007 tot en met 2010 ondervond Nederland de grootste Q-koortsepidemie ooit bij mensen, geiten en schapen beschreven. In totaal zijn meer dan 4000 patiënten geregistreerd. Waarschijnlijk zijn zelfs meer dan twaalf keer zoveel mensen besmet met de ...
help
Para-tbc in nieuw licht : een besmette omgeving lijkt een belangrijkere infectiebron dan colostrum \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Debergh, A. \ 2015
Een twee jaar durend onderzoek aan de Universiteit Utrecht werpt een ander licht op paratuberculose. Het risico op besmetting is er, zo blijkt, niet alleen tijdens en kort na de geboorte van het kalf. Vooral de continue blootstelling aan de bacterie sp ...
help
Meteorologie voorspelt verspreiding Q-koorts \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2015
Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde Jeroen van Leuken een model waarmee berekend kan worden waar Coxiella burnetii zal worden verspreid na een uitbraak van Q-koorts. Híj kreeg zijn titel, ‘wij’ kregen een i ...
help
Longontsteking door App is een taai probleem \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
2015
Longontsteking monitoring veroorzaakt door App
help
Samenloop van omstandigheden of echte trend? \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
2015
GD dierenarts Tom Duinhof geeft uitleg over een vraag die gesteld werd over gezondheidsproblemen op een aantal bedrijven waar de bacterie Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis ook gevonden werd.
help
IBR & BVD [Presentatie]
Waldeck, F. \ 2015
Presentatie UDV Onderwijsdag 5 november 2015 over IBR herpesvirus en BVD pestvirus.
help
Praktijk past onderzoeksresultaten Green Challenge Meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2015
Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestri ...
help
Bloedingsziekte in paardenkastanje [Presentatie]
Os, G. van \ [ca. 2014]
Powerpoint presentatie over de bloedingsziekte in paardenkastanje. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Kastanjeziekte in Nederland, de oorzaak, epidemiologie, infectie, vatbaarheid, veiligheid van bomen en beheersadvies.
help
Infectieuze oorzaken van verwerpen \ GD varken / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Geudeke, T. \ 2014
Als zeugen verwerpen komt dat meestal niet door een infectieziekte. Verwerpen kan namelijk ook het gevolg zijn van allerlei stressfactoren, zoals vechten, stalklimaat of pijn of van vergiftigingen door bijvoorbeeld mestgassen, veronteinigd water of v ...
help
Paardekastanjebloedingsziekte succesvol aangepakt \ Tuinaannemer [Artikel]
Geest, W. de \ 2014
Tijdens de dag van openbaar groen op de Nederlandse boomkwekerij Udenhout gaf Fons van Kuik van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (*) een interessante uiteenzetting over de aanpak van de paardenkastanjebloedingsziekte door middel van warmtebe ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2012 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Peters, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2014
In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd, waaronder 6 zwangere vrouwen (8%). Acht volwassenen overleden (14%). De incidentie in 2012 was 4,5 ziektegevallen per miljoen inwoners (2006-2011: 3,2 – 5,2 per miljoen). De meest voorkomende ziektebeelden i ...
help
Fusarium binnenrot in paprika \ Onder glas [Artikel]
2014
Binnenrot kan soms voorkomen bij paprika, inwendig kan de schimmel al aanwezig zijn en groeit pas vaak in de verpakking uit tot een rotte vrucht. Onderzoek wees uit dat diverse factoren van invloed kunnen zijn op het ontstaan van dit probleem.
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2011 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Biesta-Pepers, E.G. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2013
In 2011 werden 88 patiënten gerapporteerd met listeriose. Negen patiënten waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie, één kindje is overleden en er traden twee miskramen op. Daarnaast zijn 4 volwassenen overleden. De incidentie in 2011 was 5,2 ...
help
Onderzoek naar de periode waarin de vruchten van de perenvariëteit Conference gevoelig zijn voor infecties door perenschurft (Venturia pyrina) 2012 [Boek]
Trapman, M. \ Timmermans, B. \ Koeckhoven, J. \ Philion, V. \ 2013
Het onderzoek had ten doel vast te stellen tot hoe lang na de bloei vruchten van Conference geïnfecteerd kunnen worden, en daarmee tot hoe lang na de bloei behandelingen met fungiciden nodig zijn om aantasting van de vruchten te voorkomen. Hiervoor w ...
help
Beheersing Botrytis in Cyclaam [Presentatie]
Vries, R. de \ Hofland-Zijlstra, J. \ Wensveen, W. van \ 2012
Powerpointpresentatie over de beheersing van botrytis in cyclaam. De doelstellingen van het onderzoek zijn het voorkomen van uitval door Botrytis in cyclaam in de teeltfase met niet - chemische producten en (plantversterkende) meststoffen en het effe ...
help
Aaltjes versterken verticillium : geel blad kost bietentelers suikerproductie \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dodde, H. \ 2012
In elk geval vier soorten plantparasitaire aaltjes zorgen voor invalspoorten die het verticillium gemakkelijker maken om suikerbieten te infecteren. Onderzoek van het IRS en PPO toont aan dat aaltjesbesmettingen het aantastingsniveau van de schimmel ...
help
Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2010 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Notermans, D.W. \ Heerwaarden, C.A.M. van \ Heuvelink, A.E. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Pelt, W. van \ 2012
Sinds 2005 bestaat een geïntensiveerde surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland. Vanaf 2006 worden daarbij ook de resultaten van de voedselmonitoring door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) betrokken. Sinds december 2008 is ...
help
Onderzoeksverslag 'Distributie van Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomatenplanten' [Boek]
Wolf, J.M. van der \ Zouwen, P.S. van der \ Ludeking, D. \ Hamelink, M.R. \ Schenk, M. \ 2012
Van 2009 tot 2011 werden kasproeven uitgevoerd om de kolonisatie van tomatenplanten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) vanuit besmet zaad en de secundaire verspreiding van Cmm in een gewas te bestuderen.
help
Detectie en beheersing van bacterierot vooroorzaakt door Pseudomonas cattleyae in Phalaenopsis [Boek]
Ludeking, D. \ Hamelink, R. \ Kromwijk, A. \ Vermunt, A. \ Woets, F. \ Schenk, M. \ cop. 2011
Telers van Phalaenopsis hebben vooral in de opkweekfase last van infecties met de bacterie Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In de praktijk spreekt men nog vaak over Pseudomonas. De bacterie veroorzaakt bladvlekken die bestaan uit zwarte ingezonken ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.