help
Vogelgriep : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Laatste ontwikkelingen vogelgriep.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Kamerbrief Ophokplicht [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Intrekken ophokplicht : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
help
Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020 : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2020
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 april 2020, nr. WJZ/ 200684926810 , tot intrekking van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2020.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (10/2/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Beerens, N. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ 2020
help
Roadmap vogelgriep en zienswijze RDA : kamerbrief [Brief]
Schouten, C. \ 2019
Minister Schouten stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de roadmap strategische aanpak vogelgriep en het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het bestrijdings- en vaccinatiebeleid.
help
Roadmap strategische aanpak vogelgriep : aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgriep te verkleinen [Boek]
2018
help
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1136 van de commissie van 10 augustus 2018 betreffende risicobeperking en versterkte bioveiligheidsmaatregelen en systemen voor vroege opspor ing in verband met de risico's die wilde vogels inhouden wat de overdracht van hoogpathogene aviaire-inf luenzavir ussen op pluimvee betreft \ Publicatieblad van de Europese Unie. Wetgeving L & C, mededelingen en bekendmakingen ... / Eur-Lex [Artikel]
Andriukaitis, V. \ 2018
Uitvoeringsbesluit over aviaire influenza en wijzigingen.
help
Avian influenza \ The EFSA journal [Artikel]
More, S. \ 2017
Previous introductions of highly pathogenic avian in fl uenza virus (HPAIV) to the EU were most likely via migratory wild birds. A mathematical model has been developed which indicated that virus ampli fi cation and spread may take place when wild bi ...
help
Eindrapport welzijnscommissie Vogelgriep [Boek]
2017
In het najaar van 2016 wordt HPAI (hoog pathogene aviaire influenza, vogelgriep) geconstateerd in Europa. Op 26 november wordt in Biddinghuizen het eerste Nederlandse pluimveebedrijf getroffen. Hierop zijn direct maatregelen ingesteld om de verspreid ...
help
Kamerbrief over stand van zaken en maatregelen vogelgriep [Brief]
Dam, M. van \ 2017
Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en de maatregelen rond vogelgriep.
help
Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 [Boek]
Dam, M. van \ 2016
help
Actuele situatie vogelgriep [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Brief van Staatssecretaris Van Dam (EZ) van 26 november 2016 aan de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa.
help
Informeren over H5N8 vogelgriep bij wilde watervogels in Nederland en instellen landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven [Brief]
Dam, M. van \ 2016
help
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 november 2016, nr. WJZ/16183753, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 [Brief]
2016
help
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 november 2016, nr. WJZ/16183752, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016) [Brief]
2016
Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 met een kaart van het vervoersbeperkingsgebied Biddinghuizen 10 km.
help
Wilde vogels in de kippenuitloop \ De pluimveehouderij [Artikel]
Bestman, M.W.P. \ Wagenaar, J.-P. \ 2016
De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van AIvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in k ...
help
Vogelgriep in dierenpark in Rotterdam en het aanscherpen van landelijke maatregelen [Brief]
Dam, M. van \ 2016
Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland en de aanscherping van de landelijke maatregelen.
help
Vogelgriepvirus, een blijvend gevaar \ Management&techniek [Artikel]
Bavel, J. van \ 2016
Vogelgriep of aviaire influenza (AI) vormt een voortdurende bedreiging voor onze pluimveestapel. Vorig jaar werden in onze buurlanden diverse uitbraken met een hoogpathogeen vogelgriepvirus vastgesteld. Waakzaamheid en bioveiligheidsmaatregelen strik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.