help
Dick de Ridder over de bioloog die steeds meer een datawetenschapper wordt [Video]
2015
De biologie krijgt snel het karakter van een datawetenschap. Miljarden gegevens over genomen, genen, eiwitten en andere moleculen worden in grote bestanden bij elkaar gebracht en systematisch onderzocht. Dit moet leiden tot meer basiskennis en begrip ...
help
Biologie als data science : Zen en de kunst van de bioinformatica [Rede]
Ridder, D. de \ Wageningen Universiteit \ 2015
help
Cloning and functional characterization of temperature responsive genes of Ricinus communis? [Studentenverslag]
Goudsmit, E. \ 2015
help
Vergelijkende genoomanalyse geeft inzicht in de evolutie en biologie van pathogene oömyceten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Seidl, M.F. \ Govers, F. \ 2013
Hoewel oömyceten nog maar kortgeleden het genomica-tijdperk zijn binnengetreden hebben de nieuwe ‘-omics’-technieken al geleid tot een overvloed aan kwantitatieve data. Vergelijkende en geïntegreerde genomica is cruciaal om deze schatkist met data te ...
help
Innovatie en future internet : virtualisatie en internet of things zijn meer dan modewoorden [Rede]
Beulens, A.J.M. \ 2013
Rede bij het afscheid als hoogleraar in Toegepaste Informatiekunde aan Wageningen University op 28 februari 2013.
help
Bio-informatica: van genomics naar economics \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Wels, M. \ 2011
Vijftien jaar na de introductie is duidelijk dat genomics niet de belofte is die het destijds leek. Toch is het niet meer weg te denken uit het levensmiddelenonderzoek. Onderzoek met genomics is bijzonder succesvol bij het identificeren van nieuwe ei ...
help
Smartphone gaat strijd aan met vruchtboomkanker : waarschuwingsmodel bespaart op gewasbescherming en arbeid \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Jong, P.F. de \ Bruine, A. de \ Boshuizen, A. \ 2011
Smartphone verbindt fruitteler, onderzoeksinstelling en modelbouwer in strijd tegen vruchtboomkanker. PPO Boomkwekerij ontwikkelde in samenwerking met Bodata een waarschuwingsmodel tegen vruchtboomkanker zo optimaal mogelijk in te zetten. Het model h ...
help
'Plant en dier verschillen niet wezenlijk' : digitalisering van selectieproces versnelt zowel fokkerij als veredeling \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Sterren, M. van der \ 2011
De voedselproductie moet omhoog om de wereld te kunnen voeden. Dat is een mooie uitdaging voor wetenschappers die zich bezighouden met veredeling. En of het nou om dieren of planten gaat, op DNA-niveau maakt het weinig verschil, legt hoogleraar Plant ...
help
Slimme voedselproductie met ICT \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2011
Betere toepassingen van ICT geven Europa een economische voorsprong. Dat is de gedachte achter het EU-project Future Internet. Wageningen UR coördineert het onderdeel agrifood. ‘Er liggen grote vragen op het gebied van bijvoorbeeld online gegevensbes ...
help
Resultaten internetenquête 2009 \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Koenderink, N. \ Rip, F. \ 2010
VIAS is de Vereniging voor Informatici werkzaam in de landbouw, voeding en groene ruimte. In de herfst van 2009 heeft het VIAS-bestuur een enquête uitgeschreven ter inspiratie voor de activiteiten van 2010. Er was een respons van 48 leden en hierbij ...
help
Accessing natural history : discoveries in data cleaning, structuring, and retrieval [Proefschrift]
Erp, M.G.J. van \ cop. 2010
Een methode voor automatische ontologieconstructie wordt gepresenteerd, namelijk Twibio, die is ontwikkeld binnen het Mitch project. Wikipedia wordt gebruikt door Twibio om relaties te vinden tussen twee databasecellen, waarna deze relaties geaggrege ...
help
Politiek in convergerende technologieen: sociale denkplaatsen als beleidsperspectief [Boek]
Ruivenkamp, G. \ Jongerden, J. \ [2010]
In het rapport wordt de convergentie van een aantal technologieën, waaronder de biotechnologie, besproken. De kenmerken van convergerende technologieën worden in kaart gebracht waardoor het mogelijk wordt om convergentie in een vroeg stadium te herke ...
help
Functional Analysis of Cladosporium fulvum Effector Catalog \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Ökmen, B. \ De Hollander, M. \ Stergiopoulos, I. \ Burg, H.A. van den \ De Wit, P.J.G.M. \ 2010
Onlangs is de DNA-sequentie van het genoom van Cladosporium fulvum bepaald. Het voornaamste doel daarvan is de identificatie en karakterisering van nieuwe effectors.
help
Informatisering in perspectief : visies op planning, uitvoering en juridische begeleiding van ICT [Boek]
Poel, K.G. van der \ Ruiterman, F.J.M. \ Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen \ 2008
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de NVBI hefet het bestuur een aantal van haar leden bereid gevonden in dit boek beschouwingen te wijden aan de problemen die rijzen bij het opzetten en beheren van ICT-projecten en aan de mogelijkheden ...
help
PDA's in de praktijk \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Eeuwema, K. \ 2008
Het gebruik van PDA's neemt flink toe. Steeds meer toepassingen worden gecombineerd en de PDA is ook in de landbouw erg praktisch in het gebruik. Vijf modellen werden aan een uitvoerige test onderworpen
help
Alle uren vastgelegd \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Stok, T. van der \ 2007
Agro IT heeft kort geleden Agro IT Movile geïntroduceerd. Hiermee kunnen met behulp van een handcomputer de werkbonnen en urenverantwoording elektronisch worden verzonden
help
Besturingssysteem nog niet met pensioen : uitbreiding productie- en opslagcapaciteit bij Rijnvallei in Wageningen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Laarhoven, H. van \ 2007
Dat een 15 jaar oud besturingssysteem niet met pensoioen heft, bewees ICT Procos bij diervoederbedrijf Rijnvallei in Wageningen. Na een grondige upgrade voldoet de besturing weer helemaal aan de hedendaagse eisen
help
PC wordt het zenuwcentrum \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beekman, J. \ 2007
De computer doet in toenemende mate zijn intrede in de agrarische sector. Gecombineerde opgaven kunnen elektronisch worden verstuurd, maar ook voer bestellen kan op deze manier. Over het algemeen zijn jongere boeren wat vertrouwder met de computer da ...
help
Voederfacturen elektronisch inlezen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
2007
Het kan erg tijdrovend zijn om facturen handmatig in te voeren in een boekhoudsysteem. Daarbij komt nog dat typefouten tot foutieve uitslagen en berekeningen kunnen leiden. Elektronisch inlezen is wellicht een goed alternatief hiervoor. Een reportage ...
help
Machines en beeldkwaliteit onder controle met Vista \ Tuin en park techniek [Artikel]
Noe, P. \ Medema, P. \ 2007
Een reportage over zoutstrooiers, over waar ze rijden en hoeveel zout ze strooien. Deze gegevens zijn ook online op de computer te zien met Vista software van NMPO. Deze software is ook weer te gebruiken voor bijvoorbeeld straatvegen, afvalinzameling ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.