help
Fit in je hoofd : wie is nog nooit vastgelopen? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Storme, G. \ 2016
Wie is nog nooit vastgelopen in het verwerken van al de informatie die op hem (m/v) af komt? Een krant, een tijdschrift, een brief, dat gaat nog. Maar wie leest alles wat via internet de huiskamer binnenkomt? In onze sector komt veel informatie binne ...
help
Dossier: Bijenkennis [Website]
Bijenkennisnet \ [2015]-
Het dossier Bijenkennis is opgedeeld in zeven onderwerpen, met onderliggende paragrafen en verwijzingen naar factsheets voor meer informatie. De onderwerpen zijn: 1. Samen verdienen met bijen, 2. Ziekten en plagen onder bijen, 3. Op en rond het erf, ...
help
Resistentievorming tegen antibiotica aanpakken \ Management&techniek [Artikel]
Wytynck, W. \ 2015
De laatste jaren is al heel wat werk verricht rond sensibilisering van de pluimveesector over het verantwoord gebruik van antibiotica. Naast de pluimveehouder speelt ook de dierenarts een belangrijke rol in het verhaal. Bovendien komt het luik dierge ...
help
Genomic bulls prove their worth : analysis shows that sires retain genomic proof when daughter breeding values become available : series Efficient dairying. Part 7: Benefits of reliable breeding values \ CowManagement [Artikel]
Drie, I. van \ 2014
The use of genomic sires in the UK has greatly increased during the past year and producers continue to be impressed with their performance. There are exceptions, of course, but on average genomic bulls retain their breeding values well.
help
Big Brother zit gewoon in je trimmer, rider of kettingzaag : Husqvarna introduceert fleet services-systeem voor zijn professionele machinelijn \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2014
In 1948 schreef George Orwell het boek 1984. Het idee van het boek: een dictator met de naam Big Brother, die ons compleet controleert en alles wat wij doen of laten weet. 1984 is inmiddels alweer 30 jaar geleden en alles in ogenschouw nemend is het ...
help
Themadag Drones en Inspectie 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 11 juni 2014 organiseerden STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van onbemande vliegende platformen - kortweg UAV's of drones - bij de visuele inspectie van waterkeringen. Wat is er mogelijk? Wat kan er? Wat mag er? Welke wensen e ...
help
Datastroom vraagt vertaalslag naar veehouder : nog een wereld te winnen met software die data van sensoren omzet in gerichte adviezen : special melkveehouderij 3.1 \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Koopman, W. \ 2014
Ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie gaan razendsnel, ook in de melkveehouderij . Met sensoren kunnen veehouders ‘realtime en offline’ een schat aan data over hun koeien verzamelen. Maar data zijn nog geen bruikbare informatie. ...
help
Van gadget naar fundament : beheersystemen leveren en gebruiken steeds meer basisinformatie \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Schuurmans, A. \ 2014
Beheersystemen krijgen een steeds bredere rol: het aansluiten op de basisregistraties is niet meer vrijblijvend, maar steeds meer wenselijk en voor diverse onderdelen zelfs verplicht.
help
Telers delen ervaringen met aardwarmte \ Kas techniek [Artikel]
2014
Evaluatie van praktijkervaring van acht glastuinbouwbedrijven met aardwarmte. De inzichten zijn gebundeld in een nieuw stappenplan voor aardwarmte.
help
Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
help
Verborgen kennis over be- en ontluchters \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kooij, K. \ 2014
Veel kennis over be- en ontluchters zit in de markt en in ervaringen van gebruikers. Om die vaak verborgen informatie ten volle te kunnen benutten moet er meer samengewerkt worden. Kennisuitwisseling is essentieel. Daarnaast is er behoefte aan een ge ...
help
Durf data te delen : veehouder bepaalt zelf wat de waarde is van de beschikbare data \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Knaap, J. van der \ 2014
Het is niet eenvoudig om verzamelde data op het melkveebedrijf in geld uit te drukken, zo bleek tijdens een thema-avond van de FVZH in Waarder. Het durven delen van data lijkt pas echt voor meerwaarde te zorgen.
help
Registratie vereist discipline \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, H. van den \ 2013
Hoe registreert u belangrijke zaken over uw bedrijf? Dit begint met het verzamelen van informatie. Uitleg over hoe te starten met het registreren van bedrijfsinformatie en dit in te voeren in de computer.
help
Aardwarmte, basis voor duurzame productie van warmte in de glastuinbouw : inzicht in duurzaamheid van aardwarmte in het glastuinbouwcluster Koekoekspolder en perceptie daarvan in de markt [Boek]
Vlaar, L.N.C. \ 2013
In 2011 is de eerste aardwarmtebron in het tuinbouwgebied Koekoekspolder aangelegd. In de loop van 2012 is deze aardwarmtebron in gebruik genomen en is er begonnen met het leveren van duurzame warmte aan de aangesloten tuinbouw-bedrijven. Door CLM zi ...
help
Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
help
Perfectionering tracking & tracing in potplanten \ Kas techniek [Artikel]
Reinders, U. \ 2013
Hoewel er in de afgelopen jaren geen nieuwe tracking & tracing-systemen voor potplanten zijn bijgekomen, staan de ontwikkelingen ook weer niet helemaal stil. De bestaande systemen worden namelijk geperfectioneerd en telers gaan de informatie die ze u ...
help
Registreer en leer : integrated pest management \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Mechant, E. \ 2013
Niet alleen 2013, maar ook deze IPM-reeks loopt op zijn eind: vandaag bespreken we het achtste en laatste IPM-principe ‘Registreer en leer’. Welke registratie is wettelijk verplicht? Welke info kan je bijkomend registreren? Wat is het nut van registr ...
help
Robot is altijd eerlijk : juiste interpretatie van info zorgt voor een betere uiergezondheid bij Thomas Deinum : special uiergezondheid \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2013
Melkveehouder Thomas Deinum uit Wjelsrijp heeft moeten leren om alle informatie, die robotmelken oplevert, te interpreteren en om te zetten naar actie. ‘De robot “ziet” meer dan bij gangbaar melken, de vraag is: wat doe je ermee?’
help
Gender verschillen in marketing teksten? : hoe beïnvloeden vrouwelijke kenmerken van de vrouwelijke gatekeeper de waardering voor tekstuele omschrijvingen van congreslocaties? [Studentenverslag]
Gras, A. \ 2013
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe beïnvloeden vrouwelijke consumentenkenmerken de vrouwelijke gatekeeper in haar waardering voor een congreslocatie? De congresmarkt ondergaat een grote concurrentiedruk. Het merendeel van de congreslocaties word ...
help
'Opsporen en beheersen van nieuwe risico's' : "de gebruiker achter de knoppen" : eindrapport [Boek]
Viool, V.R. \ Janssen, H. \ Verhelst, E.C.H. \ Lokhorst, C. \ Fels, J.B. van der \ 2012
Dit betreft een onderzoeksopdracht op het gebied van systematiekontwikkeling voor de opsporing van nieuwe nu nog onbekende problemen betreffende voedselveiligheid- en plantgezondheid-, en diergezondheidgevaren en -risico’s. Deze opdracht richt zich o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.