help
TTIP: vrij baan EU en VS : jarenlange onderhandelingen nodig om handel te uniformeren \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Booij, A. \ 2016
Bij autofabrikant BMW en electronicaconcern Philips zijn ze er enthousiast over: TTIP, de onderhandelingen over een uniforme, vrije handel tussen Europa en de Verenigde Staten. TTIP gaat ook over landbouw, dus ook over vleesvee. De Europese landbouwkoep ...
help
2016 in de lijn van 2015 : 20 procent van de melkveebedrijven kampt met een structureel probleem \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Met ongewijzigde melkprijzen wordt 2016 een van de meest uitdagende melkjaren ooit. Twintig procent van de melkveebedrijven heeft een kostprijsprobleem, zo bleek op de erfbetredersstudiedag van Liba. Johan Achten: ‘Wat we nu meemaken, is een inkomens ...
help
Angst en schaamte over kopzorgen : Psycholoog Elke Van Bogaert: 'problemen schuilen ook op voorbeeldbedrijven achter de voordeur’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Cappellen, J. van \ 2016
De aanhoudend lage melkprijzen hakken erin op melkveebedrijven. Dit heeft niet alleen gevolgen op het financiële vlak. Agrarische hulporganisaties merken een toename van het aantal hulpvragen. Vaak sudderen de problemen al langer onder de oppervlakte ...
help
Welk pad volgt de markt? \ Management&techniek [Artikel]
Outryve, J. van \ 2016
Eenmaal per jaar blikt de Europese Commissie vooruit, en eens niet achteruit, op de landbouwmarkten en op het landbouwinkomen. Vooruitzichten op middellange termijn houden weliswaar gevaren in omdat zij geformuleerd worden onder welbepaalde omstandig ...
help
Hoe kijkt boer naar risico? : veehouders ervaren marktontwikkelingen als grootste risico op hun bedrijf \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Debergh, A. \ 2016
Veehouders kijken anders dan de politiek naar bedrijfsrisico. Toch is het beleid rechtstreeks verwant met het inkomen van de boer, bleek op de studiedag van ingenieursvereniging ie-net. Jeroen Buysse: ‘Het is niet zeker dat meer vraag in China door Eur ...
help
Prijzen vergelijken is niet zo eenvoudig! \ Management&techniek [Artikel]
Vets, H. \ 2016
Vraag een varkenshouder welke verkoopprijs hij krijgt voor zijn vleesvarkens en het antwoord is vaak ‘Westvlees + zoveel cent toeslag’. Handig om te vergelijken met collega’s? Zeker niet, want de handel hanteert zo veel variaties in uitbetaling dat e ...
help
Implications of a UK exit from the EU for British agriculture : study for the National Farmers' Union (NFU), Warwickshire, UK [Boek]
Berkum, S. van \ Jongeneel, R. A.. \ Vrolijk, H. C. J.. \ Leeuwen, M. G. A. van \ Jager, J. H.. \ 2016
Dit rapport biedt een schatting van de effecten van mogelijke handels- en landbouwsteunscenario’s voor de productie, handel, prijzen en inkomens in de Britse landbouwsector in geval van een Brexit. De resultaten laten zien dat voor de meeste agrarisc ...
help
Landbouw als gemeen probleem \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Poppe, K. \ 2015
In het vorige nummer riep de Vlaamse landbouw-ethicus Stef Aerts op tot openbare afspraken in de keten over prijzen en tot een meer interventionistisch Europees landbouwbeleid, omdat de inkomsten van boeren te veel onder druk staan. Daarmee onderscha ...
help
Appel- en perencrisis? Actie nu! \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Tijdens de voorlichtingsdag pitfruit, die half januari plaatsvond in Hasselt, maakte vakgroepvoorzitter Florent Geerdens een synthese van de problematiek waarmee fruittelers vandaag worden geconfronteerd. Hij schoof daarbij een aantal actiepunten naa ...
help
Transportkilometers varkensvoer tikken behoorlijk aan \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Rougoor, C. \ Balkema, A. \ 2015
Varkensvlees geproduceerd met lokaal geteeld veevoer, zoals lupine, en reststromen uit de regio scoort stukken beter op energiegebruik en emissie van broeikasgassen dan de gangbare varkensvleesproductie. Volgens Carin Rougoor en Annelies Balkema is d ...
help
Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB [Boek]
Melman, D. \ Doorn, A. van \ Buij, R. \ Gerritsen, A. \ Heide, M. van der \ Bos, E. \ Martens, S. \ Blanken, H. \ Holt, H. ten \ 2015
Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Sa ...
help
Kleinschalig boeren kan niet uit \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Moyer, J. \ 2015
Het lijkt zo mooi, kleinschalig en biologisch boeren, maar wat niemand me ooit verteld heeft is dat ik er niet van kan leven. Eerst denk je dat het aan jou ligt, schrijft Jaclyn Moyer, maar als je even rondvraagt en naar de statistieken kijkt, blijkt ...
help
Neoliberale logica heeft zijn langste tijd gehad \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Het blijft vreemd om te zien dat iedereen in de landbouwsector flink geld verdient, behalve de landbouwer zelf en zeer zeker de veehouders. Volgens de Belgische landbouwethicus Stef Aerts is dat vooral het gevolg van een wereldwijde neoliberale koers ...
help
Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2013 [Boek]
Maertens, Ellen \ Oeyen, Andy \ Tacquenier, Boris \ 2015
Het Departement Landbouw en Visserij rapporteert jaarlijks over de bedrijfsuitkomsten in de land- en tuinbouw en over de inkomensontwikkeling van de gehele land- en tuinbouw. Het gaat hier uitsluitend om bedrijven met een beroepsmatig karakter. De ho ...
help
Living wage \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
2015
Workers’ pay on Kenyan flower farms needs to double or even triple to attain the level of a living wage. But besides benefitting workers, is higher pay also better for the businesses? Partly yes, research suggests. But higher costs are unavoidable. S ...
help
Inkomen vleeskuikenhouders verdriedubbelde \ De pluimveehouderij [Artikel]
2015
Hoewel de opbrengsten uit vleeskuikenbedrijven licht daalden in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor, zagen vleeskuikenhouders het inkomen uit hun bedrijf haast verdriedubbelen in een jaar tijd.
help
Herstel van inkomens leghennenhouders in 2014 \ De pluimveehouderij [Artikel]
2015
Binnen de land- en tuinbouwsectoren waren het de leghennenhouders die de grootste inkomensstijging zagen in 2014, nadat zij het jaar daarvoor gemiddeld rode cijfers onder de streep zagen.
help
Richting geven aan een zoekproces Innovatieprojecten Agrivizier [Boek]
Dijkshoorn-Dekker, M. \ Os, G. van \ 2015
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht (BO 28) levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en v ...
help
Zonneweide kan meer opleveren dan aardappelveld \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2015
Een hectare zonnepanelen kan de akkerbouwer meer geld opleveren dan een hectare aardappelen, stelt Joanneke Spruijt van Wageningen UR.
help
Neoliberale logica heeft volgens Stef Aerts langste tijd gehad: ‘geen landbouw, geen maatschappij’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Burgers, R. \ 2015
Het blijft vreemd om te zien dat iedereen in de varkenshouderijsector geld verdient, behalve de varkenshouder zelf. Dat is volgens de Belgische landbouwethicus Stef Aerts vooral het gevolg van een wereldwijde neoliberale koers waar het recht van de s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.