help
Groen, groener, groenst : De oogst aan innoverende groenprojecten \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2020
help
Kan een goede boer natuurinclusief zijn? [Boek]
Westerink, Judith \ 2020
help
Toekomstige voedselproductie : een portret van pionierende boeren die bijdragen aan kringlooplandbouw in Nederland [Boek]
Hoes, Anne-Charlotte \ Slegers, Monique \ Savelkouls, Carlijn \ Beldman, Alfons \ Lakner, Dora \ Puister-Jansen, Linda \ 2020
help
Uitstootvrije kas [Boek]
Kempkes, F.L.K. \ 2020
De Nederlandse tuinbouwsector wil in 2040 klimaatneutraal werken. Daarom hebben Wageningse onderzoekers een emissiearme demonstratiekas voor groente, fruit en bloemen gebouwd. Ze zoeken manieren om de uitstoot van CO₂, gewasbeschermingsmiddelen en ku ...
help
De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw : rapport communicatieonderzoek (1-meting) [Boek]
Lelij, B. van der \ Oomen, K. \ 2020
help
Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? : het effect van financiële prikkels en gedragsfactoren op de investerings-bereidheid van agrariërs [Boek]
Bouma, Jetske \ Koetse, Mark \ Brandsma, Jeroen \ 2020
help
Ontwerp Boerderij van de Toekomst [Boek]
Visser, Chris de \ Sukkel, Wijnand \ Kempenaar, Corné \ Wal, Tamme van der \ Wolf, Pieter de \ Visser, Andries \ Smit, Bert \ Schoorlemmer, Herman \ Schoutsen, Maureen \ Klompe, Koen \ Veldhuisen, Bram \ Selin-Noren, Isabella \ Dijk, Chris van \ Hol, Stefan \ Voort, Marcel van der \ Janssens, Bas \ 2020
help
Sturen op innovatiekracht in de landbouw : Bericht aan het Parlement [Brochure]
2020
In de kringloopvisie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een duurzamere landbouw speelt innovatie een belangrijke rol. Het Rathenau Instituut wijst op drie aandachtspunten voor een maatschappelijk wenselijke inzet van in ...
help
Precisiesierteelt is terug naar de toekomst \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Clercq, I. de \ 2020
Hoe nieuw precisiesierteelt ook is, eigenlijk is het een terugkeer naar de tijd van toen waarin een teler zijn planten bijna individueel verzorgde. Technologie slaagt er steeds beter in om datastromen te combineren en de teler gebruiksvriendelijke in ...
help
Nationale Agenda Precisielandbouw : knelpuntenanalyse : een studie in het kader van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) [Boek]
Wal, Tamme van der \ Kempenaar, Corné \ Vullings, Wies \ 2020
help
Verrijken, benutten en sparen : bewegen richting natuurinclusieve landbouw [Brochure]
Smits, M.-J. \ Dawson, A. \ Dijkshoorn-Dekker, M. \ Ferwerda-van Zonneveld, R. \ Michels, R. \ Migchels, G. \ Polman, N. \ Schrijver, R. \ Sukkel, W. \ 2020
help
Pieter de Wolf, Boerderij van de Toekomst – ‘Kringlooplandbouw concreet maken’ \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Vlaanderen, C. \ 2020
In het project Boerderij van de Toekomst moet kringlooplandbouw vorm krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de praktische consequenties van strokenteelt, maar ook of de productie van waterstof op het boerenerf mogelijk is.
help
Gecombineerde opgave bij strokenteelt | Nationale Proeftuin Precisielandbouw [Video]
2020
help
Inspiratieboek circulaire activiteiten regionale overheden : 22 illustratieve voorbeelden [Boek]
Mul, P. \ Israëls, G. \ Herrewijnen, E. \ 2020
In opdracht van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft Royal HaskoningDHV de circulaire activiteiten die 75 koploper overheden ondernemen geïnventariseerd. Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten. Di ...
help
Het leerbedrijf Warmonderhof : Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw? [Boek]
Oomen, G. \ Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ 2020
help
Strijd om agrarische robots barst los : Verdrievoudiging Nederlandse agritech-markt in tien jaar mogelijk [Boek]
Koerhuis, R. \ Duijn, S. \ Kemps, D. \ Ruyter, J. de \ Goense, A. \ 2020
help
Nieuwe peilstok voor circulariteit in projecten : Gebiedsontwikkeling Grebbedijk als eerste beoordeeld met de circulaire peiler \ Water governance [Artikel]
Hoeksema, M. \ Prinsen, H. \ Karssemeijer, P. \ Weersink, A. \ 2020
De circulaire economie is een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Ook dient het om gebruik van primaire grondstoffen en waardevernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie ...
help
Inspiratieboekje circulaire economie waterschappen [Boek]
Schouten, M. \ Oosterhuis, M. \ Alphons-Bakx, M. \ Oene, P.J. van \ Meijer, K. \ Koedoot, L. \ Pieterse, J.J. \ 2020
In dit inspiratieboekje worden vijf voorbeelden uitgelicht om te illustreren en te inspireren. Naast een beschrijving van het project geven we aan welk beleidsinstrument het waterschap heeft ingezet bij de betreffende activiteit.
help
Van gouden driehoek naar gouden cirkel met de grondstof Kaumera \ Water governance [Artikel]
Roeleveld, P. \ 2020
Een consortium van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, STOWA, adviesbureau Royal HaskoningDHV, TU Delft en ChainCraft, ontwikkelaar van biobased materialen, werkt intensief samen om Kaumera naar de markt te brengen. Deze veelbelovend ...
help
Proeftuin Agroecologie & Technologie [Video]
2020
In de Proeftuin zoeken we naar voedselsystemen die biodiversiteit en natuur versterken. Waarbij het steeds minder nodig is om kunstmest te strooien of chemische gewasbescherming te gebruiken. We onderzoeken teeltsystemen die wat toevoegen aan de bode ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.