help
De kunst van verbinden : pluriforme praktijkvoorbeelden binnen en buiten de agrifoodsector [Boek]
Dagevos, H. \ Bakker, E. de \ Vogelzang, T. \ Meeusen, M. \ Bongers, R. \ Brink, E. van den \ Baidenmann, J. \ Sasburg, H. \ 2015
Dit rapport brengt de huidige praktijk van 15 casussen binnen en buiten de agrifoodsector in beeld. De casussen gaan over verbindingen maken met de maatschappij en willen concrete leerpunten aandragen voor de agrifoodsector.
help
Biomimicry : de natuur als inspiratiebron voor innovaties [Boek]
Segeren, E. \ Vogelzang, T. \ 2015
LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie ac ...
help
Bedrijven en kennisinstellingen actief met Biomimicry : notitie voor het BO-project Biomimicry [Boek]
Overbeek, G. \ Vogelzang, T. \ 2014
Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur en gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je eruit kunt gebruiken. De lessen kunnen leiden tot duurzame ontwerpprincipes voor tal van productieprocessen. Daarmee biedt biomimicry een o ...
help
Boer als bondgenoot : [handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing] [Boek]
Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Lauwere, C. de \ Janssen, A. \ Os, J. van \ 2013
Ondernemers in de intensieve veehouderij moeten in toenemende mate hun license to produce verdienen in de omgeving. Dit rapport biedt hulpmiddelen uit 8 casussen, om de ondernemer te ondersteunen bij bedrijfsontwikkeling in lijn met de behoeften van ...
help
Landbouw in een veranderende delta : toekomstscenario's voor zoetwatergebruik [Boek]
Polman, N. \ Linderhof, V. \ Michels, R. \ Sandt, K. van der \ Vogelzang, T. \ 2012
Dit onderzoek toont hoe de landbouw zich kan ontwikkelen bij een veranderende beschikbaarheid aan zoet water. Het onderzoek is opgebouwd langs de volgende lijnen: - een beschrijving van de huidige situatie in de landbouw en de samenhangende zoetwater ...
help
BO-09 programma kennis : notitie KIGO 2008 [Boek]
Kupper, H. \ Vogelzang, T. \ 2008
Van de programma- en projectaanvragen voor KIGO-2008 is slechts een deel toegewezen. De oorzaken van de afwijzingen lopen uiteen. In deze notitie wordt het verloop van KIGO-2008 kort geschetst en worden de argumenten voor afwijzing gegroepeerd. Tensl ...
help
"In het vragen blijven stellen ligt de kiem voor innovatie" [Boek]
Vogelzang, T. \ 2008
Welke vragen stel je jezelf als projectleider wanneer je kennisvraagstukken wilt beantwoorden?
help
Akkerbouw anders : naar een duurzame akkerbouw : visie van Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties op de toekomst van de akkerbouw in Nederland [Boek]
Vogelzang, T. \ Stichting Natuur en Milieu \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.