Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="innovaties"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Innovatief waterbergingsperspectief Noordpolder : verkenning van de mogelijkheden [Boek]
Dorrestein, M. \ 2008
In het Programma Waterkader Haaglanden wordt de Noordpolder, samen met vijf andere Haaglandenpolders, aangewezen als proeftuin voor innovatieve waterbergingsoplossingen. In deze stedelijke proeftuin wordt kennis verzameld ten aanzien van innovatieve ...
help
Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker : inventarisatie van praktijkvoorbeelden, deelrapportage voor het BTO project 'Gedragspraktijk watergebruik' [Boek]
Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ Frijns, J. \ 2008
KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is ...
help
Verslag van de workshop "innovaties ecologie uitvoering Kaderrichtlijn Water" 22 mei 2008, Driebergen [Boek]
2008
De Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft op 22 mei 2008 een workshop georganiseerd in het kader van de tender “Uitvoering innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water”. Het doel van deze tender is het geven van een financiële impuls aan innovaties voor de ...
help
Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater II [Boek] - [2e herz. uitg.]
Swart, B. \ 2008
Het rapport is vooral bedoeld om richting te geven aan alle initiatieven die (gaan) plaatsvinden op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen. Het moet voorkomen dat dubbelingen plaatsvinden en tegelijkertijd stimuleren dat leemten ...
help
Mobiliteit en water : nu denken over morgen : strategische Kennis- en Innovatieagenda [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Met iconen als de Deltawerken en de Afsluitdijk heeft Nederland bewezen toonaangevend te kunnen zijn in innovatie. Sindsdien zijn de uitdagingen voor het omgaan met water, maar ook op het gebied van mobiliteit, er bepaald niet minder op geworden. Het ...
help
Commerciële analyse van het concept 'Zilte ProefTuin' : verzilting benutten in plaats van bestrijden in een balans tussen water, landschap en economie [Boek]
Verhoeven, L.M. \ 2008
In het kader van de verzilting zijn zes regio’s in Nederland gedefinieerd, gespecificeerd naar type verzilting, landschapbeleving, waterbeheer, aanwezige agrarische productie, regionale identiteit en bereikbaarheid. Bij het concept ‘Zilte ProefTuin’ ...
help
Zilte ProefTuin [Boek]
Lofvers, W. \ 2008
De positie van de zoet-zoutgrenzen in de Nederlandse wateren is aan verandering onderhevig: het water wordt zouter. In hoeverre vormt de verzilting een bedreiging? Voor de hand liggende redenen om water zoet te houden, zijn nu de drinkwatervoorzienin ...
help
Nederland veilig, nu en later : aan de slag! : ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen [Boek]
Kolen, B. \ Jonge Deltacommissie \ 2008
Nederland staat voor uitdagingen op maatschappelijk, bestuurlijk en technisch vlak om de strijd met klimaatverandering aan te gaan. Jonge waterprofessionals hebben als Jonge Deltacommissie ideeën aangedragen en beslissingen genomen over hoe Nederland ...
help
Nieuwe nuts: duurzaam ontlasten : naar lokaal gebruik van afvalwater [Boek]
Mels, A. \ 2008
De rioleringsstelsels voeren niet alleen huishoudelijk afvalwater, maar ook hemelwater en grondwater af naar grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hoewel de aanpak werkt, zijn er nieuwe ontwikkelingen. In Nederland en andere Europese landen ...
help
Stadsblokken-Meinerswijk: natuur in het hart [Boek]
InnovatieNetwerk, Grensverleggend in Agro en Groen \ 2008
De gemeenteraad van Arnhem is een publieksparticipatieproces gestart over de toekomst van Stadsblokken en Meinerswijk. Dit moet eind 2008 leiden tot een definitief besluit over een integrale ontwikkelingsvisie. InnovatieNetwerk en bureau Stroming dra ...
help
Flood control 2015 : Nederland als het innovatief voorbeeld van risicobeheersing van hoogwater [Boek]
Arcadis \ 2008
Zoals de Kabinetsvisie op het waterbeleid 'Water Visie: Nederland veroveren op de Toekomst' aangeeft: Het is van levensbelang om een calamiteit vroegtijdig te zien aankomen en potentiële overstromingsrisico's goed te kennen. De innovaties van het pro ...
help
Flood control Rijkswaterstaat : eindrapport [Boek]
IBM \ Deltares \ 2008
In 2008 is het Flood Control 2015 programma gestart. In dit programma werken negen particuliere organisaties samen om er voor te zorgen dat er innovatiesprongen gaan plaatsvinden rond de omgang met hoogwatersituaties. Gelijktijdig is Rijkswaterstaat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.