Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 61

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="innovaties"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Strategieën voor duurzaam bodemmanagement : ervaringen uit de biologische landbouw [Boek]
Zanen, M. \ cop. 2008
Vele wegen leiden naar een duurzamer beheer van de bodem. Voor elk bedrijf is dé duurzame strategie een andere, voortkomend uit een andere visie, leidend tot andere keuzes in de bedrijfsvoering. De vijf strategieën die in deze brochure centraal staan ...
help
Administering multifunctional agriculture : a comparison between France and the Netherlands [Proefschrift]
Daniel, F.-J. \ 2008
Sinds de hervormingen van MacSharry, in 1992, heeft de Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) nog diverse ingrijpende veranderingen (transformaties) ondergaan. Aan boeren wordt gevraagd een brede waaier van maatregelen toe te passen, inclusief die ...
help
Tijdelijke natuur, permanente winst [Boek]
Lingsma, T. \ 2008
In Nederland liggen hele stukken grond braak die tijdelijk veranderd kunnen worden in prachtige natuurgebiedjes. Vaak zijn het plekken dicht bij de steden, waar de vraag naar ruimte om te recreëren het grootst is. Het gaat om percelen die wachten op ...
help
Crying cockles and mussels ... : naar een schelpdiercultuur voor mens en natuur [Rede]
Smaal, A.C. \ 2008
Rede gehouden naar aanleiding van het buitengewoon hoogleraarschap duurzame schelpdiercultuur. Waarbij trends waar te nemen zijn: 1. van vissen naar kweken: de aquacultuur neemt de afgelopen jaar met 8 tot 10% per jaar toe, omdat de wilde visserij we ...
help
Innovatief waterbergingsperspectief Noordpolder : verkenning van de mogelijkheden [Boek]
Dorrestein, M. \ 2008
In het Programma Waterkader Haaglanden wordt de Noordpolder, samen met vijf andere Haaglandenpolders, aangewezen als proeftuin voor innovatieve waterbergingsoplossingen. In deze stedelijke proeftuin wordt kennis verzameld ten aanzien van innovatieve ...
help
Toekomstplannen voor de Afsluitdijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
De Afsluitdijk staat weer volop in de belangstelling. In 2007 werd het 75-jarige bestaan van de dijk uitgebreid gevierd, maar 2008 staat vooral in het teken van de renovatie van de 30 kilometer lange waterscheiding. Zoals het in een polderklimaat bet ...
help
3D-bestemmen, ver-van-mijn-bedshow? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Brand, P. van den \ 2008
Er is geen ontsnappen aan. Het digitale ruimtelijke plan is straks het leidende document. En op lange termijn gaan we beslist naar het driedimensionale bestemmingsplan toe. Met de digitaliseringsdeadline nog veilig ver weg dient het driedimensionale ...
help
Oprukkende wooneconomie vraagt om bijstelling ruimtelijk beleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Jong, M. de \ 2008
Wonen is een economische bestaansbron geworden. Golfwijken, ecowijken, zelf paardenwijken: bouwen voor specifieke doelgroepen rukt op. Wat betekent dit voor het ruimtelijk beleid. ‘Zet landelijke gebieden niet op slot voor woningbouw’, zeggen wetensc ...
help
Regime change and storylines : a sociological analysis of manure practices in contemporary Dutch dairy farming [Proefschrift]
Stuiver, M. \ 2008
De spuitende giertank is verdwenen uit het Nederlandse landschap. Door mest via injecteurs in de bodem te brengen wordt ammoniakuitstoot beperkt. Ervaringen met boeren aangesloten bij de agrarische natuurvereniging VEL en VANLA tonen aan, dat mest ee ...
help
Matching demand and supply in the Dutch agricultural knowledge infrastructure : the emergence and embedding of new intermediaries in an agricultural innovation system in transition [Proefschrift]
Klerkx, L. \ 2008
De overgang naar een markt voor agrarisch onderzoek en kennisintensieve dienstverlening brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor actoren in de agrarische kennisinfrastructuur, aan zowel de vraagkant (eindgebruikers van innovaties zoals boer ...
help
Kijk eens in de keuken van een ander! \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Bouter, P. \ Gosselink, E. \ 2008
Peter Bouter (gemeente Arnhem) en Bert Gosselink (provincie Drenthe) zijn de eersten in een cyclus van uitwisselingen in de bodemwereld. Ze zijn afgelopen periode één dag op bezoek geweest bij de andere organisatie. Kortom: uitwisseling van ervaringe ...
help
De virtuele cultuurbezoeker : publieke belangstelling voor cultuurwebsites [Boek]
Haan, J. de \ Adolfsen, A. \ 2008
Informatisering zal mede het aanzien van de eenentwintigste eeuw bepalen. Het zal ook de manier waarop we naar kunst en cultureel erfgoed kijken veranderen, hoe we ons in de vrije tijd vermaken, hoe we aan informatie komen en hoe we met anderen commu ...
help
Waarden van de landbouw [Boek]
Sociaal-Economische Raad \ 2008
Dit SER advies is opgesteld op verzoek van LNV. Aan het rapport van de Commissie Landbouwbeleid (met prof. Louise Fresco als voorzitter) geruime tijd gewerkt. Centraal staat de toekomst van het Europese landbouwbeleid na 2013. Kern van het advies is ...
help
Een impuls voor plattelandsondernemers : methodiekbeschrijving en -evaluatie van plattelandimpuls [Boek]
Wolf, P. de \ Schoorlemmer, H. \ Holster, H. \ Wouters, B. \ Zijlstra, J. \ Jukema, N. \ Oppedijk van Veen, J. \ 2008
Van productiegericht naar marktgericht werken is een doelstelling van het project PlattelandImpuls. Vanaf eind 2006 tot eind 2007 hebben ruim 350 ondernemers in 34 groepen deelgenomen aan dit project, wat uitgevoerd werd door Vrienden van het Plattel ...
help
De ontwikkeling van de Angus Technopolis, Montreal : meerwaarden en sociale innovatie bij Brownfield herontwikkelingen \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Dyck, B. Van \ Verhetsel, A. \ 2008
In de inleidende tekst van deze katern gaf Stijn Oosterlynck aan dat ruimtelijke organisatie en transformatie onvermijdelijk invloed hebben op de ontwikkelingskansen van verschillende groepen. Dit artikel wil aan de hand van het voorbeeld AngusTechno ...
help
Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als Kans [Boek]
Bokhorst, J. \ cop. 2008
Wat betreft onderhoud van de bodemkwaliteit is de bemesting een maatregel waar de boer het makkelijkst in kan variëren. Onzekerheid over de uiteenlopende eigenschappen van meststoffen maakt dat de keuze van meststoffen sterk wisselt tussen bedrijven. ...
help
Knooperven : advies juridische borging kwaliteitsdoelen [Boek]
Veldhuis, H.J. \ Oosterkamp, J. \ 2008
De juridische borging van de kwaliteitsdoelen staat in deze notitie centraal. Er wordt ingegaan op zowel het te doorlopen juridisch en planologisch proces als op de te gebruiken juridische instrumenten. Bij deze instrumenten wordt onderscheid gemaakt ...
help
Biologische bedrijven als ark van Noach : naar een nieuw beloningssysteem voor natuur- en landschapsbeheer [Boek]
Stortelder, A. \ Bruinsma, A. \ Hendriks, K. \ Korevaar, H. \ Smeding, F. \ Willems, S. \ 2008
Biologische bedrijven hebben relatief hoge natuur- en landschapswaarden. Er is echter veel meer mogelijk. Anton Stortelder verkende samen met collega’s en boeren in drie regio’s hoe biologische boeren de kwaliteit van natuur en landschap verder kunne ...
help
Van bedreigingen naar kansen op Landgoed Scherpenzeel \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]Naar een veelzijdig platteland
Kortstee, H.J.M. \ 2008
Op het Landgoed Scherpenzeel vinden een aantal ontwikkelingen plaats, zoals pachtprijsverhogingen, reconstructie, recreatiedruk, en natuur- en landschapsplannen. Dit artikel beschrijft een aanpak voor het faciliteren van gebiedsprocessen om te komen ...
help
CAP reform and public services of agriculture [Boek] - Abridged version
Sociaal-Economische Raad \ 2008
The traditional objectives of the European Union’s Common Agricultural Policy (CAP) do not take sufficient account of new preferences of society concerning nature conservation, environmental protection, and animal welfare. National and European polic ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.