Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="innovaties"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water wegen : ruimte voor frisse ideeën \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nijveld, B. \ 2008
Onder de titel “water wegen’ verscheen vorig jaar een rapport waarin richting gegeven wordt aan de gewenste positionering van de waterschappen. De stuurgroep Water Wegen is in het leven geroepen om hieraan handen en voeten te geven. Gekozen is voor e ...
help
Innovatie : praktisch gebruik bevorderen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bakkenist, S. \ 2008
Via de STOWA worden jaarlijks enkele miljoenen geïnvesteerd in innovatie. Om inzicht te kunnen krijgen in de factoren die bepalen of ontwikkelde kennis en inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden, is de zogenaamde SUMI-methode ...
help
Verbeterde metingen door natte kalibratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Haar, G. ter \ Zwart, D. \ 2008
Voor de debietmeting van afvalwaterlozingen worden open en gesloten meetsystemen gebruikt. De meetapparatuur in deze meetsystemen dient regelmatig te worden gekalibreerd. In dit artikel worden de methodes van de kalibratie uitgelegd en er wordt ingeg ...
help
Nabehandeling van rwzi-effluent met het FlexFilter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geut, W. \ Buunk, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Kaatman, M. \ Wilschut, M. \ 2008
Om emissiereductie van in de 4de Nota Waterhuishouding en de Europese Kader Richtlijn water vermelde relevante stoffen naar het oppervlaktewater tegen te gaan zijn allerhande maatregelen nodig. Naast bronaanpak en het tegengaan van diffuse verspreidi ...
help
Aquatech Amsterdam 2008: de zoektocht naar schoon water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Website Aquatech Amsterdam 30 sep - 03 oct 2008
2008
De 22e editie van Aquatech Amsterdam, dit jaar van 30 september tot en met 3 oktober, staat garant voor vier dagen van kennisoverdracht en netwerken. De bezoekers kunnen kennismaken met meer dan 150 nieuwe producten en op de hoogte blijven van de mee ...
help
Innovatief waterbergingsperspectief Noordpolder : verkenning van de mogelijkheden [Boek]
Dorrestein, M. \ 2008
In het Programma Waterkader Haaglanden wordt de Noordpolder, samen met vijf andere Haaglandenpolders, aangewezen als proeftuin voor innovatieve waterbergingsoplossingen. In deze stedelijke proeftuin wordt kennis verzameld ten aanzien van innovatieve ...
help
Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker : inventarisatie van praktijkvoorbeelden, deelrapportage voor het BTO project 'Gedragspraktijk watergebruik' [Boek]
Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ Frijns, J. \ 2008
KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is ...
help
Kiezen uit twee mogelijkheden voor het toekomstig waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
Of de gehele Noordzeekust moet zwaar versterkt (zeewaarts uitgebreid) en 'op slot' gezet worden of de Nederlandse kust moet één groot estuarium worden met een zouttong die tot aan Nijmegen reikt. Dan moeten alle deltawerken afgebroken worden. Voor de ...
help
Toekomstplannen voor de Afsluitdijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
De Afsluitdijk staat weer volop in de belangstelling. In 2007 werd het 75-jarige bestaan van de dijk uitgebreid gevierd, maar 2008 staat vooral in het teken van de renovatie van de 30 kilometer lange waterscheiding. Zoals het in een polderklimaat bet ...
help
Grote opkomst verwacht bij tweede editie vakbeurs Aqua Nederland [thema vakbeurs Aqua Nederland] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Van 18 tot en met 20 maart 2008 kunnen waterprofessionals en andere geïnteresseerden terecht in de Evenementhal in Gorinchem voor de tweede editie van de vakbeurs Aqua Nederland. Deze beurs is ten opzichte van vorig jaar met 50 procent gegroeid: ware ...
help
Innovatiebeleid in de watersector sterker bij betere vraagsturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Deelstra, Y. \ Nistelrooij, J. van \ Buuren, A. van \ 2008
Nederland investeert veel in onderzoek naar nieuwe technieken om water te zuiveren, maar vergeet dat de implementatie van technieken alleen kan plaatsvinden als de overheid daar zelf ook om vraagt. Het invoeren van innovaties in de waterketen is in N ...
help
Noviteiten tijdens Aquatech 2008 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2008
Een kleine 800 exposanten biedt dit jaar op Aquatech in Amsterdam een heleboel nieuwe producten en diensten die voor waterbeheerders in de brede zin van het woord interessant kunnen zijn. Een selectie van deze noviteiten vindt u de volgende pagina’s. ...
help
Verslag van de workshop "innovaties ecologie uitvoering Kaderrichtlijn Water" 22 mei 2008, Driebergen [Boek]
2008
De Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft op 22 mei 2008 een workshop georganiseerd in het kader van de tender “Uitvoering innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water”. Het doel van deze tender is het geven van een financiële impuls aan innovaties voor de ...
help
Zuiveringstechnologie: oplossingen op maat? : praktijkvoorbeelden van hoe innovatie en ontwikkeling van zuiveringstechnologie kan leiden tot oplossingen op maat in binnen- en buitenland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Brekelmans, J. \ 2008
Wat is de slagingskans dat een idee, innovatie of onderzoek leidt tot een daadwerkelijke implementatie van deze technologie in de praktijk? Welke route bewandelt men om een (milieu)probleem te veranderen in een structurele oplossing? Welke personen, ...
help
Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater II [Boek] - [2e herz. uitg.]
Swart, B. \ 2008
Het rapport is vooral bedoeld om richting te geven aan alle initiatieven die (gaan) plaatsvinden op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen. Het moet voorkomen dat dubbelingen plaatsvinden en tegelijkertijd stimuleren dat leemten ...
help
Leren met water : kennisconferentie water 22.04.2008 [Website]
[2008]
Op 22 april vond in Rotterdam voor de tweede maal de kennisconferentie Leren met Water plaats, georganiseerd door de stichting Leven met Water, het Kennisplatform NBW, STOWA en InnovatieNetwerk i.s.m. CURNET. Op de conferentie werden de resultaten ge ...
help
Drinkwaterbedrijven van de toekomst: water op maat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos de Wael, A. \ 2008
Laten we een gedachte-experiment doen: stelt u zich een gemiddelde woning voor in het jaar 2040. Op watergebied heeft zich een kleine revolutie voltrokken. Het vacuümtoilet - in 2008 als proef geïnstalleerd bij 32 woningen in Sneek - is begonnen aan ...
help
Innoveren met de Mannen van de WIT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De Mannen van de WIT. Dat klinkt als een groep stoere mannen die als een soort A-team precies op het juiste moment te hulp schiet en opkomt voor de goede zaak. Hoewel beide mannenteams qua uiterlijk en achtergrond verschillen als dag en nacht, blijkt ...
help
Weerwoord op kritiek op 'Innovaties in de watercyclus' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Kruize, R. \ 2008
In H2O nummer 9 van 2 mei 2008 schreven Jan Peter van der Hoek, Jan Hofman en Taco van Someren een artikel over innovaties in de watercyclus. Dat artikel lokte Cees Snaterse in H2O uit tot een kritische reactie. Het weerwoord van Jan Peter van der Ho ...
help
'Nederlands' drinkwater uit Chinese kranen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wielinga, R. \ Splinter, J. \ 2008
De wereld heeft behoefte aan compacte, efficiënte technieken voor de productie van drink- en proceswater. De Nederlandse watersector neemt de leiding in de ontwikkeling van deze technieken. Op 28 februari 2008 is een tweetal contracten ondertekend tu ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.