Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="innovaties"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Knelpunten in het onderzoek naar en de praktijkintroductie van geintegreerde landbouw [Boek]
Logemann, D. \ Boeringa, R. \ Wal, H. van der \ 1987
Opsomming van knelpunten in de belangrijkste land- en tuinbouwsectoren in Nederland inzake de integratie van milieudoelen in de landbouwpraktijk. Het betreft knelpunten in het onderzoek en de doorstroming van gegevens naar de praktijk. Bottlenecks in ...
help
Methode voor een economische beoordeling van bedrijfsaanpassingen in de varkenshouderij : van economische evaluatie van proeven tot bedrijfsbeslissingen = Method of economic appreciation of changes in farm equipment and farm management [Boek]
Backus, G.B.C. \ Baltussen, W.H.M. \ 1987
help
Gevolgen van verschuivingen in afkalfpatroon : technische en bedrijfseconomische resultaten van de studie Winter - Zomermelk [Boek]
Mandersloot, F. \ Hengeveld, A.G. \ 1987
Als gevolg van een steeds verder gaande beperking van de melkproduktie wordt de zuivelindustrie geconfronteerd met een periodiek ongelijkmatig aanvoerpatroon van melk. Om een gelijkmatiger aanvoer te realiseren kan momenteel in bepaalde perioden een ...
help
Van eigen bodem [Boek]
Dijk, A. van \ 1987
help
Extensivering : nieuwe kansen voor landbouw en milieu [Congresverslag]
Logemann, D. \ Kraal, H. \ Smit, H.P. \ 1987
Verslag van een "brainstorm"-discussiebijeenkomst bestaande uit mensen, die zich op een of andere wijze inhoudelijk met deze vraagstelling bezighouden. Doel was de kansrijke aspecten van extensivering te traceren. Kansrijk in termen van zowel de land ...
help
Wij investeren in kwaliteit \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Landeweer, J. \ 1987
Reportage over een gangbaar melkveebedrijf (65 melkkoeien) in Marknesse, waarvan de bedrijfsopvolger het bedrijf wil voortzetten volgens de biologische landbouwmethode
help
Visie op de melkveehouderij en fokkerij tot het jaar 2000 \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Scheer, P.L. \ 1987
De te verwachten ontwikkelingen zijn gericht op produktieverhoging. Deze kan worden bereikt door een aantal gecombineerde maatregelen zoals: verbetering van de erfelijke aanleg; embryotransplantatie; isozuren (betere vertering en benutting van het vo ...
help
Royal Sluis : dixieme anniversaire de son installation en France \ PHM revue horticole [Artikel]
Bry, A. \ 1987
help
Aanpassing verouderde mestvarkensstal vaak rendabel \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Peeters, G.H. \ 1987
Verbetering van de technische resultaten die vrijwel altijd het gevolg zijn van een verbetering van huisvesting, betekent niet vanzelfsprekend een beter inkomen. Een investeringsbegroting die getoetst wordt aan ervaringen met vergelijkbare aanpassing ...
help
In Denemarken wachtlijst voor hertenvlees \ De landbode / Drents Landbouw Genootschap [Artikel]
Oudshoorn, F. \ 1987
Ervaringen van Deense boeren die deze nog jonge bedrijfstak beoefenen als een alternatieve inkomstenbron. De afzet vormt tot nu toe geen probleem. De overheid wil een regeling instellen die het houden van edelherten verbiedt en die een minimum bedrij ...
help
Veehouder maakte van hobby grootste konijnenfokkerij \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Nijboer, G. \ 1987
Een bedrijfsrapportage van het konijnenfokbedrijf van de heer Van Gorp uit het Brabantse Alphen. Hij heeft de alleenvertegenwoordiging van Elco-France, een bedrijf dat uitsluitend werkt met zeer hoogwaardige fokprodukten. Ook de afzet naar Frankrijk ...
help
Verandering of uitbreiding van verwarmingssysteem : Transportleidingen en menggroepen in de kas? \ De tuinderij [: vakblad voor de intensieve tuinbouw] [Artikel]
Verveer, J.B. \ 1987
help
Karnen van melk is ons alternatief \ De landbode / Drents Landbouw Genootschap [Artikel]
Dijk, D. van \ 1987
Op de 300 jaar oude boerderij die onder monumentenzorg valt en gelegen is in Maarssen in de directe omgeving van huizen en flats wordt sinds mei 1987 naast melk ook boter en karnemelk verkocht. Het karnen van melk vormt een alternatief voor de kortin ...
help
Overname van en opvolging in de landbouwbedrijven. 2. Parameters en lasten van de vermogensoverdracht \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Bublot, G. \ Masscheleyn, J. \ 1987
De belangrijkste parameters worden behandeld, die voor de bedrijfsleider de werkelijke last van overname en opvolging bepalen, en tevens wordt nagegaan of de financiele lasten er voor de jonge bedrijfsleiders zwaarder op worden
help
Vergrijzing eerste generatie geeft kansen aan nieuwe immigranten : De boer op in Canada \ Ons Friese platteland : orgaan van de Friese Christelijke Boeren en Tuindersbond ; De Kristlik Fryske Plattelans Jongerein [Artikel]
1987
Canada heeft behoefte aan know-how die zij moet "importeren" om de agrarische sector aan te passen aan te verwachten revolutionaire ontwikkelingen. De immigratiedienst van de Canadese Ambassade in Den Haag voert dan ook een actief wervingsbeleid
help
Pruimen een nieuwe kans? \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bosman, W.A.A. \ 1987
De sterke teruggang in areaal heeft bij pruimen geleid tot een flinke produktieafname. Dit vond onder andere zijn oorzaak in het feit dat de teelt van pruimen qua boomgrootte en arbeidsbehoefte/verdeling minder goed past. Met het oog op de herkansing ...
help
Fruitteelt en NFO waarheen? \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
1987
Een schets van de ontwikkelingen die in deze bedrijfstak hebben plaatsgevonden en die de toekomstige trend zullen bepalen. Kwaliteit vormt het sleutelwoord om onze plaats op de markt te kunnen behouden. De afzet en de ontwikkeling van het sortiment z ...
help
Parelhoenders, samen met deze derde "poot" optimistisch over de toekomst \ P.P. magazine : agrarisch opinieblad [Artikel]
Nijskens, J. \ 1987
Een bedrijfsbezoek bij Kees en Riky Verouden te Nijnsel die naast 160 fokzeugen parelhoenders telen. (19000 per ronde). Van parelhoenders zijn nog betrekkelijk weinig gegevens bekend omdat de teelt nog nieuw is
help
Produktievere koeien stellen hogere eisen aan melkmachine \ Boer en tuinder : weekblad van de Katholieke Nederlandse boeren en tuindersbond K.N.B.T.B. [Artikel]
Koning, C. de \ 1987
Een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van melkwinningsapparatuur is behandeld, zoals: vacuumpompen; melkstellen; vacuumhoogte; bijzondere melkklauwconstructies en het automatisch aansluiten (melkrobot)
help
Reorganisatie : veranderingen in de landbouwtechniek \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Vos, H.W. \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.