help
Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU [Boek]
Wesseler, J. \ Bonanno, A. \ Drabik, D. \ Materia, V.C. \ Malaguti, L. \ Meyer, M. \ Venus, T.J. \ 2015
This study analyzes the seed, feed, energy, fertilizer, and plant protection agents farm input sectors from two perspectives: the demand side and the supply side. Average input shares in the EU-27 for seeds and fertilizers declined while they increas ...
help
Landbouw is weer de oplossing : sector is sleutel tot voedselzekerheid en het aanpakken van klimaatverandering \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Snoo, A. de \ 2010
Een nieuwe groene revolutie met slimme landbouw. Dat is hard nodig, concluderen zestig landbouwministers tijdens het congres Down 2 Earth in Den Haag. Landbouw moet meer voedsel produceren met minder input. Maar het is ook de sector met de grootste k ...
help
Metingen per laag en in de tijd : balansen voor substraat in de champignonteelt [Boek]
Blok, C. \ Elings, A. \ Sonnenberg, A. \ Nederhoff, E. \ Khodabaks, R. \ 2010
Een groot aantal metingen uit de glastuinbouw zijn toegepast in combinatie met in de champignonteelt bekende metingen. Dit is gerealiseerd in een experiment in een teeltcel van Unifarm te Wageningen. De dataset leverde informatie over de opzet van de ...
help
Goed geboerd?! : een regionaal-economische analyse van multifunctionele landbouw [Studentenverslag]
Heringa, P.W. \ 2009
De multifunctionele landbouw is volop in ontwikkeling. Met de veranderingen in (onder andere) omvang en professionaliteit verandert ook de invloed van deze sector op de maatschappij en de economie. Juist vanwege de snelle ontwikkelingen is het intere ...
help
What's your footprint? \ Organic farming : Soil Association's journal for organic horticulture and agriculture [Artikel]
Hall, J. \ 2008
The author looks at the potential for becoming a carbon-neutral producer
help
Organic values and the conventionalization of organic agriculture; Theme: Values in Organic Agriculture \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Wit, J. de \ Verhoog, H. \ 2007
It is debatable whether organic agriculture as a whole is conventionalizing, as historical data are almost absent. However, a short overview of a few organic sectors in the Netherlands shows that the influence of conventional agro-food commodity chai ...
help
Kringlopen in de biologische landbouw, deel 2 : studiedag "Optimaal Intersectoraal": een breed scala aan uitdagingen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wit, J. de \ Barendrecht, W. \ 2004
Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situ ...
help
Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk! : de verschillende sectoren staan voor hun eigen uitdagingen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bos, J. \ Wit, J. de \ 2004
In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binn ...
help
Verbeterde nauwkeurigheid met nieuwe massadebietsensor : focus op... [precisielandbouw, boeren via satelliet] \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Masscheleyn, P. \ 2004
Aan de orde komen de kwaliteiten en mogelijkheden van een nieuwe, door New Holland ontwikkelde massadebietsensor, die de gewasopbrengst met slechts één kalibratie gedurende één oogstseizoen kan bepalen
help
Het cliché: een sluitende mineralenkringloop op het melkveebedrijf lijkt onmogelijk : meer in balans brengen van mineralenkringloop is uitdaging \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Middelkoop, J. van \ 2004
In het project Bioveem zijn biologische melkveehouders bewust bezig met de aan- en afvoer van mineralen op hun bedrijf. Een volledig gesloten mineralenkringloop is in onze maatschappij nog niet mogelijk, maar om de afvoer van mineralen via melk en vl ...
help
An introduction to the technical coefficient generator for land use system in Tigray : developed within the project policies for sustainable land management in the Ethiopian Highlands [Boek]
Hengsdijk, H. \ 2003
help
Mineralenmengsels vergroten overschot zware metalen \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Boer, M. \ Hin, K.J. \ 2003
Van de deelnemers van het project ‘Koeien & Kansen’ zijn van 1997 tot 2001 balansen opgesteld voor zware metalen. Op basis van het verschil van aan- en afvoer zijn de overschotten voor koper, zink en cadmium berekend.
help
Brengt MINAS ons het water dat we willen? \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Oenema, J. \ Aarts, H.F.M. \ 2003
De deelnemers aan Koeien & Kansen verlaagden het stikstofoverschot in enkele jaren drastisch. De kwaliteit van het grondwater verbeterde daardoor, maar de beoogde kwaliteitsnorm van 50 mg nitraat per liter wordt nog niet overal gehaald. Een verdere v ...
help
Biologisch boeren is samen produceren \ Praktijkkompas. Varkens [Artikel]
Zonderland, J. \ Enting, I. \ Visser, M. de \ Spruijt-Verkerke, J. \ 2002
In de biologische landbouw staat het sluiten van (mineralen)kringlopen, door uitwisseling van mest, stro en voer tussen bedrijven, centraal; door aanscherping van de regelgeving wordt deze samenwerking steeds belangrijker. Een overzicht van de huidig ...
help
De rol van bos en natuur in de Achterhoek en in de Kempen : een economische waarderingsmethode getest in twee gebieden [Boek]
Berends, H. \ Vreke, J. \ 2002
Bos en natuur kunnen worden gezien als infrastructuur voor de regionale economie. Voor de analyse van de invloed van bos en natuur op de regionale economie is eerder een input-outputmethode ontwikkeld (Alterra rapport 243). Deze methode is voor delen ...
help
Biologisch boeren, is samen produceren \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Zonderland, J. \ Enting, I. \ Visser, M. de \ 2002
In de biologische landbouw wordt gestreefd naar het sluiten van (mineralen)kringlopen, o.a. door samenwerking tussen bedrijven (koppelbedrijven). Uit een analyse van de in- en uitgaande stikstofstromen bij de Biologische Producentenvereniging Achterh ...
help
High-techbedrijf voldoet aan verliesnormen in 2001 \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Evers, A. \ Kamp, A. van der \ 2002
De mineralenbalans voor stikstof en fosfaat op het high-techbedrijf van de Waiboerhoeve; een vergelijking van 2001 met 2000. Het stikstofoverschot stijgt ten opzichte van 2000 met 20 kg stikstof per hectare tot 213 kg stikstof per hectare (precies ge ...
help
Reken met juiste gehalte stikstof in mest : wisselende stikstoflevering van laat gegeven mest \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Hogenkamp, W. \ 2002
De hoeveelheid stikstof die beschikbaar komt voor de eerste en volgende sneden is afhankelijk van zowel het stikstofgehalte in de mest alsook van de toedieningsmethode
help
Fosfaatstromen in de biologische landbouw: allesbehalve een kringloop : koppeling bedrijven nog maar begin om kringlopen te sluiten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schröder, J. \ 2001
Uit een berekening van de fosfaatstromen in de biologische landbouw door PRI (fosfaataanvoer en fosfaatafvoer tussen akkerbouw, veeteelt en samenleving) blijkt dat koppeling van bedrijven ('gemengde bedrijven op afstand') niet voldoende is om de krin ...
help
Regionale multipliers: directe en indirecte effecten van regionale impulsen \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Heijman, W. \ Leeuwen, E. van \ 2001
Via input-outputanalyse is nagegaan of economische stimulering van Schiphol en de Rotterdamse haven een groter uitstralingseffect heeft op de regionale economiën dan stimulering in andere regio's
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.