help
Product market applications of the Black Soldier Fly [Studentenverslag]
Bakker, L.T.A. \ 2020
The aim of this study was to gather insight in the current and future product market applications of the larvae of the black soldier fly (BSF). A combination of systematic and non-systematic literature review has been used to gather these insights.
help
Insecten hebben de toekomst \ Platform kringlooplandbouw Rijksoverheid [Artikel]
2020
Insecten zijn het kippenvoer van de toekomst en passen perfect in de duurzame eiwittransitie die de overheid voor ogen heeft. Kippen worden er niet alleen blij van; Insecten vormen een gezonde en natuurlijke bron van eiwit, vetten en mineralen. Michi ...
help
nova paper #14 : Are new food and biomass technologies more sustainable? A review [Boek]
zur Strassen, T. \ Scharf, A. \ Carus, G. \ Carus, M. \ 2020
The new nova paper #14 gives an overview on the status and sustainability assessments of new food and biomass technologies such as organic farming, insect protein, artificial meat, precision agriculture, vertical urban farming and improved plant vari ...
help
Een bloemenzee op de akker, akkerbouwer Peter Harry Mulder \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Mulder, P.H. \ 2020
help
Reststromen veehouderij - Kringlooplandbouw \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
2020
help
Bijproducten uit de slachterij en insectenkweek, onderzoekers Gert van Duinkerken en Toine Timmermans \ Kringloop­landbouw : de wetenschap en de boerderij [Artikel]
Duinkerken, G. van \ Timmermans, T. \ 2020
help
Monitoring akkerranden 2020: GLB-pilot Akkerbelt [Boek]
Gommer, R. \ Lommen, J. \ 2020
In het kader van de GLB-pilot akkerbelt zijn verschillende akkerranden aangelegd in de Haarlemmermeer. Deze randen zijn gemonitord op het voorkomen van bestuivers en natuurlijke vijanden. In de meerjarige randen bevinden zich de meeste soorten insect ...
help
Handreiking Natuurdaken [Boek]
Heerewaarden, W. van \ Zeegers, T. \ 2019
In deze Handreiking Natuurdaken leggen wij uit wat natuurdaken kenmerkt door met een natuurlijke omgevingsbril naar je dak te kijken. We noemen de voordelen en leggen uit waarom een natuurdak belangrijk is voor haar -ecologische- omgeving en gebruike ...
help
VITO bestudeert inhoud van insecten en algen : mogelijkheden van biomassa \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2019
We hadden een gesprek met Leen Bastiaens, teamleider Hernieuwbare Componenten bij de afdeling Scheidings- en Conversietechnologie van VITO. Zij onderzoekt onder meer de mogelijkheden van nieuwe biomassavormen, zoals insecten of algen. We polsen hoe d ...
help
Aanbieding Ctgb advies neonicotinoïden [Brief]
Leeuw, J.E. de \ 2018
Advies aan overheid over de risico's van neonicotinoïden in behandeling van zaden en granulaattoepassingen op bijen.
help
De ontpopping van de insectensector : ongewervelden als proefdier [Boek]
2018
Om een rol te kunnen spelen in de markt voor vee - en kweekvisvoeding, zijn er grote hoeveelheden insectenmeel nodig van hoge en constante kwaliteit. Omdat er weinig praktijkervaring is met grootschalige kweek van insecten, is er behoefte aan kennis ...
help
De ontpopping van de insectensector : samenvatting [Boek]
Schakenraad, M. \ Groot, M. de \ Bouma, E. \ 2018
Sinds een aantal jaren neemt wereld - wijd de belangstelling voor het gebruik van insecten als voedsel voor mens en productiedier duidelijk toe. Van een aantal soorten is duidelijk dat ze een veelbelovende alternatieve bron vor - men van hoogwaardige ...
help
Camelina Crambe and Insects [Video]
2018
Welke innovaties verminderen de Europese afhankelijkheid van de betwiste kokosolie, palmpitolie, vetzuren en ricinus-, of castorolie. Voor waardevolle substituten heeft Wageningen University & Research, in het COSMOS-project, de planten Camelina en C ...
help
Insecten in het natuurbeheer \ Nieuwsbrief OBN [Nieuwsbrief]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Het gaat slecht met de insecten, zowel in natuurge- bieden als daar buiten. Intensivering van de land- bouw, een overmatige stikstofdepositie, het gebruik van insecticiden, een beheer dat soms niet voldoende rekening houdt met insecten en relatief kl ...
help
Vlinderidylles : bloemrijk grasland waar insecten van profiteren \ Stadswerk magazine [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2018
Vlinderidylles zijn razend populair. Meer dan dertig gemeenten legden ze de laatste vijf jaar aan en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben er nog eens twintig in voorbereiding. Kars Veling van de Vlinderstichting gunt uiteraard elke geme ...
help
Insecten : Lesmodule [Boek]
Vogels, L. \ [ca. 2018]
Deze lesmodule gaat over insecten als biomassa. De module is geschikt voor leerlingen van het secondair onderwijs ASO 3e graad STEM en TSO 3e graad Techniek Wetenschappen.
help
Insecten kweken op mest, kan dat? \ Management&techniek [Artikel]
Van Linden, V. \ 2017
Als je de vraag zo stelt, is het antwoord simpel: het kan! Toch is het niet zo eenvoudig. Er komt bij de kweek van insecten heel wat meer kijken dan een bak mest en wat vliegen erop. Bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (I ...
help
Bladluis : kennen en herkennen van plagen [Poster]
2017
Bladluizen: hoe ziet de plaag eruit, waar bevindt de plaag zich, wat als we niet ingrijpen en hoe kunnen we ingrijpen?
help
Spint : kennen en herkennen van plagen [Poster]
2017
Spint: hoe ziet de plaag eruit, waar bevindt de plaag zich, wat als we niet ingrijpen en hoe kunnen we ingrijpen?
help
Trips : kennen en herkennen van plagen [Poster]
2017
Trips: hoe ziet de plaag eruit, waar bevindt de plaag zich, wat als we niet ingrijpen en hoe kunnen we ingrijpen?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.