help
Reinventing multifunctionality : Innovation through integration [Boek]
2020
This book gives dozens of comparable examples of multifunctionality from the Netherlands. This book also tries to explain the reinvention of multifunctionality that is going on in these examples; they’re more than just a couple of functions on the sa ...
help
De kracht van Kies Kleur in Groen \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
Er is veel in gang gezet, zegt stuurgroepvoorzitter Gert Kant. Het project Kies Kleur in Groen wordt in augustus 2015 afgerond, maar dat betekent niet dat het proces stopt: “Het fundament is gelegd. Omgaan met diversiteit hoort bij het pedagogisch re ...
help
Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening : eindrapport van Perceel 1 aan de Topsector Energie [Boek]
Sijm, J. \ Mulder, A. \ Londo, M. \ Wiersma, F. \ Schoots, K. \ Peters, D. \ 2015
Het doel van deze studie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie door de Topsector Energie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in het t ...
help
'Participatiewet biedt eindeloze kansen' \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Bruinenberg, J. \ 2015
Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Bedrijven met meer dan 25 fte's moeten toewerken naar een situatie waarin 5% van het personeelsbestand wordt ingevuld door werknemers uit de voormalige Wwb, Wsw en Wajong. De sociale werkplaatsen ...
help
Ingrid Timmer : jonge mensen zien groeien \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Nijman, J. \ 2015
“We moeten het goede uit leerlingen halen en ze helpen een plekje in de maatschappij te vinden”, vindt Ingrid Timmer. Het is haar drijfveer bij haar werk als zorgcoördinator bij Helicon Opleidingen Apeldoorn en in de politiek. “Jongeren moeten de kan ...
help
Zuivel in het Midden-Oosten \ De zelfkazer : maandblad voor producenten van boerenkaas [Artikel]
Haven, T. van der \ 2015
Nederland is in vele opzichten een begenadigd land. Geen wonder dat veel vluchtelingen ons land als toevluchtsoord kiezen. In Nederland krijgen ze te maken met andere gewoonten en een andere cultuur, maar ongetwijfeld gaan ze op zoek naar bekende en ...
help
Weidehulp voor robotmelker : Duurzame Zuivelketen biedt advies aan bij weiden en robotmelken \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Booij, A. \ 2015
‘Robot & Weiden, het kan!’ Met deze symposiumtitel kregen zo’n vij fhonderd bezoekers advies, ervaringen en innovaties aangereikt om ook met automatisch melken de koeien aan het grazen te houden. Piet Boer zei namens de Duurzame Zuivelketen toe dat me ...
help
Van honderd procent bestek naar honderd procent anders : door de nieuwe Participatiewet verandert de praktijk van werk uitbesteden. Social return is maar een van de vele hordes die de markt moet nemen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2015
Social return is een van de instrumenten die een opdrachtgever hanteert om maatschappelijke doelen te realiseren. In dit geval werk voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan. Vakblad Stad + Groen organiseerde begin januari een expertpanel dat ...
help
De toekomst: kennisdeling, inspiratie en maatwerk \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Kuggeleijn, M. \ Strijbis, G. \ 2015
Het programma Kies Kleur in Groen in de huidige vorm heeft als einddatum 31 augustus 2015. Maar zoals Gert Kant al aangeeft in het interview, het is niet de bedoeling dat het proces en de ondersteuning aan groene scholen dan stopt. De doelstellingen ...
help
Preventie van beroepsziekten : mogelijkheden voor beleidsintensivering [Boek]
Sax, M. \ Hollander, M. \ 2015
Het Ministerie van SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten, en heeft om die reden Panteia, in samenwerking met VHP Human Performance, opdracht gegeven onderzoek te doen d ...
help
De kinderboerderij, een bijzondere ontmoetingsplek \ Vakblad kinderboerderijen [Artikel]
Piessens, M. \ 2014
De kinderboerderij is een populaire vrijetijdsbestemming. Jaarlijks ontvangen de ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides tussen de 25 en 30 miljoen bezoekers! Door de economische crisis moeten gemeenten steeds meer bezuinigen. Het is belangrijke d ...
help
De praktijk van diversiteit \ Kies kleur in groen magazine [Artikel]
Rambelje, W. de la \ 2014
Niet alleen het groene onderwijs is bezig met meer diversiteit, ook steeds meer bedrijven realiseren zich dat meer diversiteit een meerwaarde kan hebben voor de bedrijfsvoering. In de rubriek ‘De praktijk van diversiteit’ laten we een paar mooie verh ...
help
Diversiteit in groene sectoren [Boek]
[ca. 2013]
Ondersteuning van de groene sector richt zich op voorlichtingsactiviteiten, kennisoverdracht en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, die passen binnen een succesvol diversiteitsbeleid. Hierbij zijn de specifieke wensen en doe ...
help
De Bruistuin: de vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen [Boek]
Vijver, L. van de \ Cuijpers, W. \ [2013]
Het doel van dit project is om het isolement van een kwetsbare groep allochtone ouderen te doorbreken door hen in ontmoeting te brengen met vitale en actieve senioren. De wijktuin in Arnhem-Zuid, is hierin de vitale groene schakel. Kennisuitwisseling ...
help
Evaluatie waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen : trendanalyse en opzet variabel meetnet [Boek]
Dam, H. van \ 2013
Voor de integratie van de meetnetten van de voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen zijn de resultaten geanalyseerd van de huidige chemische en biologische (macrofyten, macrofauna) waterkwaliteitsmeetnetten voor sloten (en smal ...
help
Nieuw in Nederland : het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen [Boek]
Gijsberts, M. \ Lubbers, M. \ 2013
Hoe gaat het met Bulgaren en Polen nadat ze net naar Nederland zijn gemigreerd? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Hun situatie ...
help
Het integreren van klimaatadaptatie in stedelijk beleid: hoe begrijpen gemeentelijke afdelingen klimaatadaptatie? : een vergelijkende case studie tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag \ WT-afvalwater [Artikel]
Uittenbroek, C.J. \ 2012
Als promovenda aan de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam, heeft Uittenbroek onderzoek gedaan naar het identificeren en verklaren van percepties voor klimaatadaptatie in diverse gemeentelijke afdelingen in drie Nederlandse gemeenten - ...
help
De vormgeving van onderwijs in burgerschap \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Leren, loopbaan en burgerschap is sinds ruim vijf jaar integraal onderdeel van de mbo-opleiding. Maar de discussie over het vak is nooit helemaal opgehouden. Hoeveel betekenis moet het onderdeel burgerschap hebben op het mbo, wat houdt het in en hoe ...
help
Verticale varkenshouderij in opkomst : Rusland zelfvoorzienend met agrocomplexen \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Merks, A. \ 2012
Rusland wil zelfvoorzienend wordne in vlees- en melkproductie door het opzetten van grote integraties. Het ontbreekt vaak nog aan kennis, moderne machines en premixen. Een kans voor de Westerse diervoederindustrie.
help
Uitgeburgerd \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Gils, S. van \ Meerstadt, N. \ 2012
Voor veel buitenlandse studenten en promovendi komt de Nederlandse directheid als een schok. Maar na verloop van tijd blijken ze zelf ook assertiever en haastiger te worden. Dat leidt tot confronterende situaties in eigen land. 'Ik vond het verschrik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.